Testler

ZAMİRLER TEST 2 (6.SINIF TÜRKÇE)

ZAMİRLER TEST 2

1. Aşağıdakilerden hangisinde adın yerine kullanılan bir sözcük vardır?
A) Kötü günlerin iyi tarafları da vardır. İnsanları tanırsın, özellikle yanında sandıklarını.
B) Bir sor bakalım güzel günler gelse bile yaşayacak hevesimiz kalmış mı diye.
C) Biliyorsun ; çünkü, yumuşak sertten güçlüdür, su kayadan güçlü, sevgi zorbalıktan güçlüdür.
D) Unutulmak istenen herkes unutulmalıdır. Hatırlanmak istemiş olsaydı zaten çabalardı.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kişi zamiri vardır?
A) Dilini terbiye etmeden önce kalbini terbiye et; çünkü söz yürekten gelir, dilden dökülür.
B) Kaderi bahane etmek tembellerin dayanağıdır .
C) Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.
D) Başkalarının düşüncelerini dinlemekten kalbinin sesini duyamıyorsun.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belgisiz zamir yoktur?
A) Cahil bir kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.
B) İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir.

C) Ve bazıları yokken bile vardır, fazlasıyla.
D) Konuşup da aptallığınızı ortaya koyacağınıza, konuşmayın da hiç olmazsa insanların şüphesi kalsın.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlülük zamiri vardır?
A) Bir gün birisiyle dost olduğunuzda, yarın onun bir düşman olabileceğini unutmayın.
B) Benim en kötü hikayemi, en güvendiğim insanlar yazdı.
C) İnsanın kendiyle yüzleşmeye yüzü yoksa, başkalarının hatalarıyla oynar durur.
D) Herkese layık olduğu değeri vereceksin, öküze kravat takmanın alemi yok.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde zamirler kullanılmıştır?
A) Daha ileriye ulaşman için bir kaç adım geri gitmeyi öğrenmelisin. Çünkü en ileri sıçrayışlar, iki adım geriden başlar.
B) Eğer kirli bir ırmağı içine alıyorsan, bozulmadan kalabilmen için deniz olmalısın.
C)  İnsanlar konusunda daha az, fikirler konusunda daha çok meraklı olun.

D) Bir gün benden şikayet ettiğin ne varsa, özleyeceksin.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem şahıs zamiri hem belgisiz zamir kullanılmıştır?
A) Yeni biri olabilmek için önce yeni bir düşünme biçimi edinmelisiniz.
B) Sıkıntıdan kurtuluşa giden gizli yol, yine o sıkıntının içindedir.
C) Ben bir şeyi hiç mi hiç az sevemedim, hele orta hiç sevemedim: Hep çok sevdim.

D) Her insan yağmur damlası gibidir. Kimisi çamura, kimsi gül yaprağına düşer.
 
7.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini belirsiz bir şekilde tutan zamirler vardır?
A) İnsan biliyorsa eğer, sabretmekten yılmaz. Ne beklemesi gerektiğini biliyorsa, endişe etmez; sadece bekler.
B) Sakın üzülme, kaybettiğin her şey başka bir şekilde geri döner.
C) Birini mutsuz edip başkasıyla mutlu olamazsın. Ah var; hesap var, Allah var.
D)Kendinizi, kendinizle zaman geçirmeyi yalnızlık sanmayacağınız şekilde yetiştirin.
 
8. Aşağıdakilerin hangisinde zamir bir hal eki almıştır?
A) Her şeyi düzgün yaptığımı savunmuyorum ama kimseye soğuk davranmamak konusunda da borçlu değilim.
B) İnsan ne kadar az şeyle idare ederse, o kadar mutlu olur; istekler, ihtiyaçlar çoğaldıkça, özgürlük azalır.
C) Gerçek arkadaş, kendiniz olmanız için size sonsuz özgürlük veren kişidir.
D)  Gerçek sevgi bu demektir, bir insanın kendisi olmasına izin vermek.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir zamir yoktur?
A) Kim mutlu eder seni, sen hazır değilsen?
B) Yaşama katlanabilmenin bazı koşulları vardı; okumak, öykü yazmak, arada bir dans etmek, sokaklarda başıboş dolanmak gibi.
C) En çok da üç şey yorar insanı: affetmek, içi yanarken susmak ve olmayacağını bildiği halde hayal kurmak.
D)  Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez.

 

10. “Bir insanı eşsiz kılan nedir? Savaşlar kazanmak, ödüller elde etmek mi? Hayır. Bir insanı sıradanlıktan çıkartan şey, kimi sevdiği ve kim tarafından sevildiğidir.”
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) belgisiz zamir-işaret zamiri
B) şahıs zamiri-soru zamiri
C) soru zamiri-belgisiz zamir
D) soru zamiri-soru zamiri
 
11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili zamir çeşit olarak diğerlerinden farklıdır?
A) Karakterim ve tavrımı birbirine karıştırmayınız. Karakterim kim olduğumla ilgilidir; tavrım ‘sizin’ kim olduğunuzla.
B) Bana :”Bugün ne yapmalı?” diye soracak olurlarsa, ancak, önce kendini düzeltmelisin, diyebilirim.
C) İhtiyarlardan kaçının bu bakım yurdunda kaldığını bilmiyorum.
D) Kiminiz beni anladı, kiminiz de anlamadı.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “tüm” kelimesi diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır?
A) Tüm insanlar sevilmek ister matmazel, ne edelim? Vahşi hayvanlar bile kafesin parmakları arasından burnunu uzatarak okşanmayı bekler.
B) Etrafımdaki tüm dostlarım beni yalnız bırakmadı.
C) İsterseniz tümünüz gelin, beni kararımdan vazgeçiremezsiniz.
D) Mağaradaki tüm ayılar şimdi kış uykusundadır.

13. (I)  Zihnin neler kurduğunu, insanın yüzünden anlayacak hiçbir sanat yoktur.
      (II) Bir insana başkaları yanında verilen öğüt, öğüt değil, hakarettir.
     (III) Yüreğinneredeyse hazinen de oradadır.
     (IV) Bir kez kendini bulmuş olan kişinin bu yeryüzünde yitirecek bir şeyi yoktur artık. Ve bir kez kendi içindeki insanı anlamış olan bütün insanları anlar.

Yukarıdaki cümlede altı çizili zamirlerin türü aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) soru zamiri-işaret zamiri-belgisiz zamir- dönüşlülük zamiri
B) belgisiz zamir-soru zamiri-işaret zamiri-belgisiz zamir
C) soru zamiri-belgisiz zamir-işaret zamiri-dönüşlülük zamiri
D)soru zamiri-şahıs zamiri-gösterme zamiri-şahıs zamiri

14. “Bu” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır?
A) Buna bir bakar mısın?
B) Bunu nereden bulduğunuzu öğrenebilir miyim?
C) Bunun gibi insanları çok gördük biz.
D) Bu çocuğun elinden neler çektiğimi bir ben bilirim.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “o” kelimesi diğerlerinden farklı türde bir zamirdir?
A) Bu sefer işler onun istediğin gibi yürümedi.
B) Enişteme o arabadan almamasını söylemiştim.
C) Olsa olsa bu sorunu o çözer.
D) O zaten bu sorulara karşı hazırlıklıydı.
 
16. Başkaları  ne der diye düşünerek bir hayat kurmak sizi yapmayı en çok istediğiniz şeylerden uzaklaştırır. Hayallerini gerçekleştiremedikten sonra kime göre yaşadığının ne önemi var? Yaşamaktan korkmayın!
Yukarıdaki paragrafta yer alan zamirler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) şahıs zamiri-belgisiz zamir-soru zamiri-soru zamiri
B) şahıs zamiri-soru zamiri-belgisiz zamir-belgisiz zamir
C) belgisiz zamir-soru zamiri-belgisiz zamir-soru zamiri
D) belgisiz zamir-soru zamiri-işaret zamiri-soru zamiri
 
17. Dünün üzüntüleri ve yarının endişeleriyle donatılmış bir kalpten, bugün için bir şey bekleme.
Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) Belgisiz zamir
B) İşaret zamiri
C) Soru zamiri
D) Şahıs zamiri
 
 18. Fırtınanın gücü ne olursa olsun, eğer Allah’ın safındaysan seni bekleyen bir gökkuşağı mutlaka vardır. 
Yukarıdaki cümlede kaç tane ismin yerini tutan kelime vardır? 
A) 1       B) 2        C) 3         D)4 

19. (I)   İçinde yaşadığınız dünya ile içinizde yaşattığınız dünya arasında kurabildiğiniz bağ kadar mutlu olursunuz.
     (II)   İnsansın, birinin canı yanarken, senin de canın yanıyorsa!
    (III)  Bir kültürü yok etmek için kitapları yakmanıza gerek yok, insanların okumamasını sağlayın yeter.
    (IV)  Ne yaparsan yap, pişman öleceksin. Belki yaptıklarından, belki de yapmadıklarından.

 Yukarıdaki  cümlelerden hangilerinde herhangi bir zamir kullanılmamıştır?
  A)  I-III      B) I-IV      C) II-III      D) III-IV
 
20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-ki” eki bir ismin yerini tutmaktadır?
A) Çatıdaki kiremitleri ne zaman aktaracaksınız?
B) Bendeki dertler anlatmakla bitmez dostlar.
C) Sizinkiler nereden geliyor?
D) Kalbindeki ağrının sebebi o mu?

CEVAPLAR:
1. D, 2.C, 3.D, 4.C, 5.D, 6.C, 7.C, 8.A, 9.B, 10.D, 11.D, 12.C, 13.C, 14.D, 15.B, 16.C , 17.A, 18.B, 19.B, 20.C

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap