Testler

Zamirler Test 4

ZAMİRLER TEST 4

1. Her zaman söylendiği gibi güç insanı bozar ve mutlak güç mutlak bir biçimde bozar. Güç başka insanlara karşı daha bencil stratejiler yürürlüğe koymamızı meşrulaştırır. İnsanlara güç bahşedildiğinde, başkalarının görüş açılarını çok daha az dikkate aldıklarını ve kendilerini merkeze yerleştirdikleri gösterilmiştir. Bunun sonucunda başka insanların nasıl düşündüğü ve hissettiğini daha az anlamaya başlarlar. Güç pek çok zaman, başkalarına karşı körlüğü beraberinde getirir. Kendimizi algıladığımız ahlaki statü de bunda önemli bir rol oynar. Kendimizi haklıların arasına yazdığımız her seferinde, haksızların taleplerine kulak tıkamayı doğal buluruz biz.  Ahlaki iki yüzlülük tabiatımızın derin bir parçasını oluşturur. Başkalarını, aynı hatalardan dolayı kendimizi yargıladığımızdan çok daha haşin bir biçimde yargılarız.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözcüklerden hangisi zamir değildir?
A) bencil

B) kendilerini
C) bunun
D) biz
E) başkalarını

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?
A) Hikâyemizi biz dillendirsek de başkası olmadan anlatacak bir şeyimiz yok.

B) Kimseye ayar verecek takatim yok, başım kel, kendi merhemimi arıyorum.
C) Bilgiçlik taslamak değil arzum, bu yazıları önce kendime bir şeyler söylemek için yazıyorum.
D) Doğru bildiğimizi söylemediğimiz her seferinde, içtenliksiz bir hayatın yükünü omuzlarımıza alıyoruz.
E) Kendimizi gizlediğimiz ve dürüst bir biçimde aklımızdakini dillendirmediğimiz her seferinde, yalanla yaşamış ve onun yükü altında ezilmiş oluyoruz.

3. Aşağıdakilerin hangisinde  zamirken aldığı ekle tür değiştirmiş bir sözcük vardır?
A) Kusursuz bir özgürlüğün bizim sesimizin ve kimliğimizin yok olmasına yol açabileceğinden korkuyoruz.
B) Bir antropoloji öğrencisi Meksika köyünde kendi kendine konuşup gülen bir yaşlı adamı görür ve muhtara, yaşlı adamın muhtemelen bunadığını ve doktora götürmelerini salık verir.
C) Muhtar, “O mu?” der gülerek, “Arada sırada meleklerle konuşur, o kadar.”
D) Dostlarım yoksul bir adamın kılığının altında kimin gizlenmiş olduğunu asla bilemezsiniz.
E) Mutlak bağlantısı, dolayısıyla mutlak temsili de ancak onlar ile arasındaki bir ilişkidir.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri yoktur?
A) Orasını ben bilmem, Ahmet’e sor.

B) Yan bina boşaltıldı, öbürleri daha duruyor.
C) Ötekinin hikâyesini de dinlemek lazım.
D) Sabaha kadar elinden düşürmedi onu.
E) Bu adama biriniz cevap versin, arkadaşlar.

5. Onun telefonu ve gönlü daima açıktı, ama işte ben çok meşguldüm.
Yukarıdaki cümlede kaç zamir vardır?
A) 1             B) 2            C) 3               D)4             E) 5

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirsizlik bildiren sözcük tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Kimi insanlar hayat boyu bir yük taşıyorlar sırtlarında, onu yitirmeye kıyamıyor, denklerini çözüp yeniden bağlayarak ömrü tüketiyorlar.
B) Bütün mesele kendimizi nasıl hikâye ettiğimizde düğümleniyor.
C) Zira bizi mutsuz eden şey olayların kendisi değil, bizim onlara verdiğimiz anlam.
D) Ben ona başka hayatlardan bahsetmek isterdim.
E) Bizi de içine alabilen bir hayat daha zengindir, tıpkı hayatı içimize aldığımızda bizim zenginleştiğimiz gibi.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı zamir türlerine yer verilmemiştir?
A) Kendimizi korunmaya muhtaç bir çocuk olarak hikâye ettiğimizde hayattan hep istemeye hakkımız olduğunu düşünüyor ve ona bir şeyler vermeye yanaşmıyoruz.
B) İnsan kalbiyle kendisine değecek, onu kendi varlığı içinde doğru bir biçimde görecek, onunla olacak birini arıyor.
C) Gözlerinde ışıltıyla bize bakmakta olan kişinin bu sevgisinin ne kadarını alıyoruz içeri?
D) Bizden esirgenmiş olanı biz başkasından esirgemediğimizde, ıstırap bir armağana dönüşür.
E) Başka insanları, bizim geçmişte karşılanmamış çocuksu ihtiyaçlarımız için zorlamak, insan ilişkilerinde hüsran doğuruyor.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Tanımak, ötekinin sebeplerini bilmek için hazır olabilme kabiliyetidir.

B) İnsan, yenilgilerine yaklaşma biçimiyle olacağı kişi haline gelir.
C) Ötekinin gözlerinde sevgi yerine teessür gördüğünde, sevilesi ve adil olma hakkını zorla elde etmesi gerektiğini düşünür.
D) Bazıları artık bize yeterince iyi olma hakkını vermemektedir.
E) İnsanı kurutan nefrettir, dirilten nedir?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamirden türeyip isim olmuş bir sözcük kullanılmıştır?
A) İnsandan insana giden yolu bulmak için, beni ve onu ayıran alanda serbestçe gezinmek, benliğin sığınaklarından çıkmak gerek.

B) Anne babalarımız, milletimiz, mesleğimiz, dinimiz, beynimiz her biri kim olduğumuza dair belirli ölçülerde katkıda bulunur ama insan hiç bitmeyen bir süreç, günbegün çoğalan bir maceradır.
C) Birbirinize bugün değilse ne zaman yardım edeceksiniz?
D) Bana benzemeyen beni kendisine benzetme potansiyeli taşımaktadır, derler.
E) O artık benim kafamda olmasını istediğim şeydir, peki neden böyle yapıyorum?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zamirdir?
A) Ruhumuzdaki o en çıplak yere dokunan an ötesi bir an gibiydi. 

B) Kurulmaya başladığımdan itibaren bu anı beklemeye de başladığımı bilmiyordum.
C) Dehşetin ne olduğunu anlayın diye şimdi her aklı baştan almalıyım.
D) Bana emanet canlara ziyan erişmesin istiyordum.
E) Gördüğünüz gibi gece olmasına rağmen arama kurtarma çalışmaları son hızla devam ediyor.

11. Katman katman beton yığınlarının arasında arkadaşım Osman kaldı. Aynı odada gurbetlik kaderimizi paylaşıyorduk. Okulumuzu bitirecek meslek sahibi olacaktık. Annesi babası onu aramaya geldiklerinde yüzlerine nasıl bakacak, ne diyeceğim şimdi!.. Onu enkazın altından çıkarmalıyım, beton kütleleri almalıyım üzerinden… Ah be Osman, ah be kirvem, keşke ölen ben olsaydım da sen kalsaydın be!..
Yukarıdaki paragrafta kaç adıl vardır?
A) 1          B) 2           C) 3               D)4             E) 5

12. (I) Uçuruma düşerken neler hissedeceğimi merak ederdim hep. (II) Yanaklardan süzülerek inmek yerine gözden çıkıp doğruca toprağa karışmanın nasıl olacağını merak ederdim. (III) Aynalarda kendi boşluğumu görmek isterdim. (IV) Hep yürekten kopup geldiğimi düşünür ve bir gün ciğerden çıkıp gelme ihtimalimi düşünürdüm ben. (V) Bu gece benim kendimi tanıdığım, gerçeğimle yüzleştiğim gece çünkü.
Yukarıdaki paragrafta kaç numaralı cümlede zamir kullanılmamıştır?
A) I             B) II                C) III              D)IV             E) V

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde o sözcüğü tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Dünya yeniden kurulduğunda, şehir eskisi gibi olduğunda ben o sırları hâlâ saklıyor olacağım.
B) Divanlar arasında gezinirken bazı beyitler çıkar karşıma, şairin felekten şikâyet ettiği, toplumun aksayan yönlerini dile getirdiği zamanların ürünü beyitlerdir ve içimden o şair adına hayıflanır, sonra da “Yalnızca sen misin?” diye sorarım.
C) O metinlerdir ki büyük şairlerin, büyük ediplerin kalemlerinden çıkarlar ama bir millet vicdanının sözcülüğünü yaparlar.
D) Kanuni Bağdat’ı aldığında Fuzuli ile tanışmış, ona, yörenin vakıf gelirlerinin ihtiyaç fazlasından ödenmek üzere günlük 9 akçe tutarında bir maaş bağlamıştır.
E) O azarı yemekten dahi korkumuz yoktur, adamı razı etmişiz.

14.
Oturur bir çay koyarım kendime..

Masada bir kitap,
Radyoda eski bir şarkı,
Dudaklarımda nihavent bir tebessüm..
Gören aķıllı uslu birisi sanır.
Bilmezler aklım ne uçurumlardan atlar,
Bilmezler kalbim günde kaç kere firar eder.
Yukarıdaki mısralarda kaç zamir vardır?
A) 1      B) 2      C) 3               D)4             E) 5

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türü bakımından diğerlerinden farklı bir zamir vardır?
A) Bu daima böyledir, hadiseler durduk yere unutulmaz; onları unutturan, tesirlerini hafifleten, varsa kabahatlerini affettiren daima öbür hadiselerdir.
B) Bir insana âşık olmak, onu kalabalığın içinden çekip çıkarmak, çokluğun içinde tek kılmaktır.
C) Bir insanı unutmak onu özlemekle başlardı. Onun da öyle yapması gerekiyordu; özleye özleye unutacaktı.
D) Hayat, size değer vermeyen ve sizi anlamayan bir kişiye bir saniye ayırmak için bile çok kısa.
E) Unutulmasın, biz her ne kadar şehirlerde yaşıyorsak da tabiatın nimetlerinden istifade etmek bakımından hâlâ göçebe genler taşıyoruz.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne” sözcüğü zamir olarak kullanılmamıştır?
A) Yani ne olursa olsun; başkalarının yarattığı korkudan, kendi umutlarınızla kurtulursunuz.

B) Adam, başına ne gelirse benden biliyor?
C) Sizin en sevdiğiniz yemek nedir?
D) Defter aynı olduğu sürece, yeni bir sayfa açmanın ne önemi var?
E) Elinin neye atsan kurutuyorsun sen de!

17. İşaret zamirleri, bazen bir cümlenin yerini de tutmaktadır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım vardır?
A) Dedemi dün hastaneye kaldırmışlar, benim bundan haberim yoktu.
B) Eski Osmanlı kadırgaları ve kalyonlarında, “bahçelik” adı altında, kaptan köşkünü çepeçevre kuşatan, yarım metre eninde bir sundurma inşa olunur, burası topraklanır, toprak bulunur ve içinde elvan elvan çiçekler yetiştirilirmiş.
C) Velhasıl denizin ortasında bile topraktan ve bahardan ayrılamayan bu milletin modern hayat adına şehirlerde çektiği bunca topraksızlığı ve baharsızlığı şahsen ben çok hazin buluyorum.
D) Anadolu için çözüm üretmiyorum, çünkü oralarda bahar zaten kendini hissettirir.
E) Nitekim sonra Ötüken’den çıkan Türkler, gittikleri yerlerde yüksek dağlara hürmet gösterecek ve onlarla adeta bütünleşeceklerdir.

18. Bazı adıllar, kişi zamirlerinin yerini tutabildiği gibi onlarla birlikte de kullanılabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir zamir vardır?
A) Nazik davranışlar hareketlerimizde bizi ayıplanmaktan, küçük düşmekten, hata yapmaktan korur.

B) İnsanın kendisini tanımasının çeşitli yolları vardır.
C) Edep, toplum içinde kişilerin birbirlerine karşı takınmaları gereken takdir edilesi tavırları düzenler.
D) Ayla kendi başının çaresine bakar, dedi.
E) Sen kendi işine bak aslanım, bizim işimize karışma.

19. (I) “İki gözle bak dünyaya’’ diyordu adam, “Biri dışarıyı gözlerken diğeri içini gözlesin.” (II) İçinde neler olup bittiğine bak. (III) Hangi tepelere tırmanıyorsun, hangilerinden aşağı yuvarlanıyorsun? (IV) Dünyaya sorular sor, ama içini de ihmal etmeden. (V) Şimdi sen kendine bak! 
Yukarıdaki paragrafta kaç numaralı cümlede zamir kullanılmamıştır?
A) I            B) II            C) III              D)IV             E) V

20. Başka hayatların tanığı olduğumuz kadar kendi hayatlarımızın da tanığıyız. Kendine kör bir insan dünyayı hangi berraklıkta görebilir? Gördüğümüz her şeyi kendi benliğimizin prizmasında kırıp döküp görüyor ve benlik yanılsamasından başımızı kaldıramıyorsak, bir rahatlık alanına kendimizi hapsetmişiz demektir. O halde ne kadar sahicisin, bir sor kendine. Görgü şahidi olduğun şu hayatın ne kadarını sen kendi iradenle yazdın, ne kadarı eline tutuşturulan repliklerden ibaret?
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İşaret zamiri
B) Soru zamiri
C) Belgisiz zamir
D) Dönüşlülük zamiri
E) Şahıs zamiri

CEVAPLAR: 1.A, 2.D, 3.A, 4.E, 5.B, 6.C, 7.E, 8.B, 9.A, 10.C, 11.E, 12.B, 13.D, 14.B, 15.A, 16.D, 17.A, 18.E, 19.D, 20.A

zamirler-test-4 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap