Çalışma Kitapçıkları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Çalışma Kitapçığı 3

1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.

Öğretici metinlerde kelimeler genellikle ………………… anlamında kullanılır.

Birbirine yakın insanların arasında yazılan mektuplara, …………………………denir.

Mektuplar;  …………… mektup, ……… mektubu ve ……………  diye üçe ayrılır.

Sanatsal metinler ………………………… ve ………………… . bağlı olmak üzere iki grubu ayrılır.

“Öğretici metinlerde . . . . . . . . . . . . .  ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . anlatım türleri ağırlıklı olarak kullanılır.”

“Gerçeklik-öğretici” kavramları . . . . . . . . . . .. . . . türünde görülür.” (Masal, hikâye, roman vb. türler)

“Kurmaca metinlerde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . amaçlanır.”

“Kurmaca metinlerde . . . . . . . . ve . . . . . . . . . anlatım türleri ağırlıklı kullanılır.”

 “. . . .. . . .. .. . . . mektubunun anlatımı kısa ve özlü olmalıdır.”

2Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğru ise D’yi, yanlış ise Y’yi işaretleyiniz.

Sanatsal metinler bir iletişim çeşididir.  D (   )  Y  (   )

Günlükler günü gününe yazılır.    D (   )  Y  (   )

Anlatmaya bağlı metinler ‘ öğretici metinler’ ve ‘sanat metinleri’ olmak üzere ikiye ayrılır.  D (   )  Y (    )

Sanatsal metinlerde anlatılanlar birebir hayatı yansıtır. D (   )  Y  (   )

Varlık ve eşyaları nesnel olarak ifade etmek için dilin göndergesel işlevinden faydalanılır.          D (   )  Y  (   )

İş mektubuna, kendisine yazılan kişinin ya da iş kurumunun adresiyle başlanmaz.                                  D (   )  Y  (   )

Dilekçelerde adres sol alt köşeye yazılır.                                                                                                D (   )  Y  (   )

Edebi mektuplar özel mektup olarak kabul edilir. D (   )  Y  (   )

3.Özel mektuplarla iş  mektuplarının  farklı iki yönünü yazınız.

4.Anı ile günlüğü karşılaştırınız.

5.Aşağıdakilerden hangisi mektubun plan ögelerinden değildir?

A) Tarih

B) Hitap sözcüğü

C) İmza

D) Adres

E) Dil

6.Aşağıdakilerden hangisi mektubun dil ve anlatımını etkilemez?

A) Mektup planı

B) Mektup konusu

C)Mektubun yazıldığı dönem

D)Gönderici ile alıcı arasındaki ilişki

E) Mektubun yazılış amacı

 

Yazar, Antalyalı Genç Kıza, diye başlayan mektubunda edebi görüşlerinin oluşumuna yardımcı olan hususları açıklamış, şiir görüşüyle ilgili bilgiler vermiştir.

7.Antalyalı Genç Kıza Mektup adıyla ünlenen bu mektubu kim yazmıştır?

[spoiler title=’11. Sınıf Dil ve Anlatım Çalışma Kitapçığı 3 Cevaplar’ style=’default’ collapse_link=’false’] 1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. 1.Öğretici metinlerde kelimeler genellikle …gerçek… anlamında kullanılır. 2.Birbirine yakın insanların arasında yazılan mektuplara, …özel mektup…denir. 3.Mektuplar; ……özel… mektup, …iş.. mektubu ve …resmi mektup. diye üçe ayrılır. 4.Sanatsal metinler …coşku ve heyecana bağlı… ve …olaya… . bağlı olmak üzere iki grubu ayrılır. 5.“Öğretici metinlerde . açıklayıcı. . ve . öğretici . . anlatım türleri ağırlıklı olarak kullanılır.” 6.“Gerçeklik-öğretici” kavramları . . anı, makale, fıkra, gezi yazısı . türünde görülür.” (Masal, hikâye, roman vb. türler) 7. “Kurmaca metinlerde . . estetik zevk verme . . amaçlanır.” 8. “Kurmaca metinlerde . betimleyici . ve . .öyküleyici . . anlatım türleri ağırlıklı kullanılır.” 9. “Dilekçe ve iş mektubunun anlatımı kısa ve özlü olmalıdır.” 2. Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğru ise D’yi, yanlış ise Y’yi işaretleyiniz. 1.Sanatsal metinler bir iletişim çeşididir. D ( + ) Y ( ) 2.Günlükler günü gününe yazılır. D (+ ) Y ( ) 3.Anlatmaya bağlı metinler ‘ öğretici metinler’ ve ‘sanat metinleri’ olmak üzere ikiye ayrılır. D (+ ) Y ( ) 4.Sanatsal metinlerde anlatılanlar birebir hayatı yansıtır. D ( ) Y ( + ) 5.Varlık ve eşyaları nesnel olarak ifade etmek için dilin göndergesel işlevinden faydalanılır. D (+ ) Y ( ) 6.İş mektubuna, kendisine yazılan kişinin ya da iş kurumunun adresiyle başlanmaz. D ( ) Y (+ ) 7.Dilekçelerde adres sol alt köşeye yazılır. D ( + ) Y ( ) 8. Edebi mektuplar özel mektup olarak kabul edilir. D ( + ) Y ( ) 3. Özel mektuplarla iş mektuplarının farklı iki yönünü yazınız. Özel mektupta anlatım samimidir, iş mektubunda ise ciddi bir anlatım vardır. Özel mektup tanıdığımız, samimi olduğumuz kişilere yazılır, iş mektubu ise özel kuruluşlar arasındaki yazışmalardır. 4. Anı ile günlüğü karşılaştırınız. Günlük günü gününe yazılır, anı ise aradan belli bir süre geçtikten sonra kaleme alınır. Günlük tamamen “ben” merkezlidir. Anı yazarı zaman zaman kendini geri plana çekip bir döneme, bir devre ayna tutabilir. Anıda anlatılanlar olaylar yaşandıktan bir müddet sonra yazıldığı için daha objektiftir. 5.Aşağıdakilerden hangisi mektubun plan ögelerinden değildir? A) Tarih B) Hitap sözcüğü C) İmza D) Adres E) Dil 6.Aşağıdakilerden hangisi mektubun dil ve anlatımını etkilemez? A) Mektup planı B) Mektup konusu C)Mektubun yazıldığı dönem D)Gönderici ile alıcı arasındaki ilişki E) Mektubun yazılış amacı 7. Yazar, Antalyalı Genç Kıza, diye başlayan mektubunda edebi görüşlerinin oluşumuna yardımcı olan hususları açıklamış, şiir görüşüyle ilgili bilgiler vermiştir. Antalyalı Genç Kıza Mektup adıyla ünlenen bu mektubu kim yazmıştır? Ahmet Hamdi Tanpınar [/spoiler]
Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap