Testler

CÜMLE ÇEŞİTLERİ TEST 5 (8.SINIF TÜRKÇE)

CÜMLE ÇEŞİTLERİ TEST 5 (8.SINIF TÜRKÇE)

1. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuzdur?

A) Her gün düzenli olarak yazmıyor değilim.

B) Annesinin hastalıktan yüzü solmuştu.

C) Geçen hafta yapılan sınav iptal edildi.

D) Biraz acele edince işe geç kalmadık.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı bakımından tek yüklemli değildir?

A) Ilık bir sonbahar güneşi boş, çimensiz tarlaları parlatıyordu.

B) Öğrenciler sabahleyin koşa koşa okula gidiyorlardı.

C) Bir akşamüstü deniz kenarında tek başıma geziniyordum.

D) Köylüler bin bir güçlükle suyu dağdan getirdiler.

3. Aşağıdaki birden çok yüklemli cümlelerin hangisinde öge ortaklığı bulunmaktadır?

A)Bir baba dokuz oğlu besler, dokuz oğul bir babayı besleyemez.

B) Lokma karın doyurmaz, şefkat artırır.

C) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

D) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Ona yardımcı olabileceğimizi söyledik ama o bunu istemedi.

B) Hafta sonu evden dışarı çıkmamaya karar verdik.

C) Tüm aramalarımıza rağmen kimseye ulaşamadık.

D) Yaşadıklarını bize anlatmamaya kararlıymış.

5. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz soru cümlesidir?

A) Kitabın çocuklara ne kadar faydalı olduğunu biliyor musun?

B) Tatile çıkınca genellikle hiçbir iş yapmaz mısın?

C) Yalan söylemeye başlayınca yüzü bir anda kızarmasın mı?

D) İnsanlar üzerinde sözün mü, davranışın mı daha etkili olduğunu düşünüyorsunuz?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre farklıdır?

A) İnsanlara yardım etmek, onun için bir zevkti.

B) Sesleri duyunca hepimiz bahçeye koştuk.

C) Artık hayatında bir düzen olmasını istiyordu.

D) Söylenenleri dinliyor, aynı zamanda not alıyordu.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır?

A) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

B) Herkesin hamuru ekmeğine göredir.

C) İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur.

D) Kim düşer daldan, o bilir hâlden.

8. Şiir bir köpük kadar yeni, bir kaya kadar eskidir.

Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Olumlu, Kurallı, Fiil cümlesi

B) Olumsuz, Devrik, İsim cümlesi

C) Olumlu, Devrik, Fiil cümlesi

D) Olumlu, Kurallı, İsim cümlesi

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin çeşidine göre diğerlerinden farklıdır?

A) Dostlarının arayıp sorması onu çok mutlu ediyordu.

B) Kötü günleri unuttuk, artık geleceğe ümitle bakıyoruz.

C) Birbirlerine duydukları sevgiydi barışmalarının sebebi.

D) Hepsi bir araya gelip bu konuyu tartıştılar.

10. En büyük amacı elektronik mühendisi olmakmış.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anlamına göre olumlu bir cümledir.

B) Yapısına göre tek yüklemli bir cümledir.

C) Yüklemin çeşidine göre isim cümlesidir.

D) Yüklemin yerine göre devrik cümledir.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin yerine göre farklıdır?

A) Yaşlı adam torunlarıyla bir arada olmayı ne çok istiyordu.

B) Çocuklar öğretir insana masumluğu, temiz kalpliliği.

C) Başarıya ulaştıkça insandaki çalışma isteği de artıyor.

D) Salim Efendi; herkesi bağrına basan, iyiliksever, babacan bir adamdı.

12. I.Hayatının son demlerinde anılarını yazmaya başladı.

      II. Mektubu okuyunca gözyaşlarımı tutamadım.

      III.Yaz geldi, hepimizin üzerine bir ağırlık çöktü.

      IV. Her anne baba evladının okumasını ister.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?

A) 1       B) 2       C) 3       D) 4       E) 5

13. Selam olsun bizden güzel dünyaya
      Bahçelerde hâlâ güller açar mı?
      Selam olsun sonsuz güneşe, aya
      Işıklar, gölgeler suda oynar mı?

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Devrik cümle

B) İsim cümlesi

C) Soru cümlesi

D) Olumlu cümle

14. Aşağıdakilerden hangisi yapıca diğerlerinden farklı bir cümledir?

A) Sorumluluklarını zamanında yerine getirir, işlerini aksatmazdı.

B) Havalar ısındı, parklar çocuklarla dolup taştı.

C) Yeni proje için çok çalıştılar ve sonuca ulaştılar.

D) Dostlarını her zaman düşünür, onları sık sık arardı.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre farklıdır?

A) Hiç hazırlanmadan sınava girilir mi?

B) Hatalı olduğu için pişmanlık duyuyordu.

C) Tam çıkarken telefonu çaldı.

D) Çalışmalarına bir süre ara verdi.

16. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz bir cümle değildir?

A) İyi bir yazar okuyucuya kendi düşüncelerini aktarmakla yetinmez.

B) Yazar sadece okurun aklına değil, ruhuna seslenebilmelidir.

C) Bir kitabın değeri onun çok satılmasına bakılarak anlaşılmaz.

D) Bir yazarın anlattıklarının doğru anlaşılmaması bununla sınırlı değildir.

CEVAPLAR: 1.D, 2.B, 3.B, 4.A, 5.B, 6.D, 7.D, 8.D, 9.C, 10.D, 11.B, 12.C, 13.B, 14.C, 15.B, 16.B

Cümle Çeşitleri Test 5 (8.Sınıf Türkçe)’ü indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ TEST 5 (8.Sınıf Türkçe)

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap