Testler

DİL BİLGİSİ TARAMA TESTİ 7

DİL BİLGİSİ TARAMA TESTİ  7

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Dünyanın en büyük cezaevi cahil insanın kafasının içidir.
B) Sessizliğini duymayan birine sevdanı verme; gönlün incinir, uykuların ziyan olur.
C) Canımı sıkarsanız canınızı sıkmam, yakarım, herkes kendi dengine göre düşman bulsun.
D) Birilerini kazanmak için, kendinizi kaybetmeyin.
E) Güzel bir kalbe sahip olmanın beş para etmediği bu çağa denk geldiğim için buna çok kırgınım.

2. İçimde kaynayan bir mahşer var
Bu mahşer bir de annelerinin kalbinde kaynar
Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde
Ya da çamaşır sererken bahçelerinde
Birden alıverirler kara haberini
Okul dönüşü bir trafik kazasında
Can veren oğullarının.
Yukarıdaki dizelerde altı çizili kelimelerin türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) sıfat-bağlaç-zamir-zarf-isim-isim
B) isim-edat-zamir-isim-bağlaç-sıfat
C) sıfat-bağlaç-zamir-isim-zarf-sıfat
D) isim-edat-zamir-isim-sıfat-sıfat
E) fiil-bağlaç-zamir-isim-zarf-sıfat

3. (I) Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim
(II)    Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş
(III)  Bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine
(IV)   Karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin
(V)    Beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan
(VI)   Ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde
(VII) Örneğin Hint Okyanusu gibi derin
(VIII) İsyanın kapkara sularına dalan.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde aralarına sıfat girmiş isim tamlaması vardır?
A) I-IV     B) IV-VIII     C)II-V     D) III-VI     E) V-I  

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Nihayet subay olmaya karar veren Nazmi, Harbiye’ye kayıt olmuştur.
B) Reşat Nuri Güntekin’in en güzel eserlerinden birisi de  aşk ve romantizm ögeleri ile yoğurulmuş eseri Akşam Güneşi’dir.
C) Kitabımızın baş kahramanı Nazmi, daha küçük yaşta annesini ve babasını kaybederek yetim kalmış bir çocuktur.
D) Nazmi Türkiye’ye döndükten sonrada amcasının desteği ile uzun bir zaman zevk ve eğlence ortamlarının tadını çıkarmıştır.
E) Nazmi deli dolu bir hayattan sonra bakıma muhtaç bir hale gelince içine düştüğü bu durumdan dolayı çok üzülür.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu gelişme öğretmen hakkında olumsuz dedikoduların çıkmasına sebep olmuştur.
B) Şahin öğretmenin görev yaptığı okuldaki öğretmenler Şahin öğretmene pek sıcak davranmazlar.
C) Çünkü Şahin öğretmenin fikirleri hem okuldaki öğretmenlere hem de kasaba halkına değişik gelmektedir.
D) Bundan dolayı Şahin öğretmenin okulu tamir etme çabasını bile engellemeye çalışırlar.
E) Şahin öğretmen göreve başladığından beri kasabada insanları çağdaş eğitim konusunda bilinçlendirmeye çalışmaktadır.

6.Nice akşamlar bilirim ki
Karanlığını
Bir millet hastanesinde
Dokuz kişilik kadınlar koğuşu koridorunda
Başını kalorifer borularına gömmüş
Beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden
Haber sormaya korkan
Genç kızların yüreğinden almıştır.
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) “Nice” sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır.
B) Hece düşmesine uğramış kelime vardır.
C) Tamlayanı sıfat tarafından nitelenmiş isim tamlaması vardır.
D) Bir ön ad tarafından nitelenen ve belirtilen isim tamlamaları vardır.
E) Zincirleme isim tamlamaları vardır.

7. Sonra gittin.
Birlikte kışlıkları naftalinleyecektik.
Söz vermiştim unutmayacaktım gözlerini
Bir yeşil fanila gibi ipte, alıp ütüleyecektim.
Herkese iyi akşamlar demeyi öğretecektim gözlerine.
Sonra gittin.
Çocuk oldum bir daha, ağladım.
Kaç şiir, kaç kere sular altında kaldı.
Kitaplar, aşk, her şey.
Her şeyi son bir kere daha kurtaramazdım.
Keşke nane şeker gibi mentollü bir buluttan doğaydım
Sonra gittin.
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Beşten fazla birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır.
B) Belirtili nesne görevinde kullanılmış bir isim fiil grubu vardır.
C) İsimden fil yapım eki almış kelimeler vardır.
D) Özne görevinde kullanılmış bir sıfat tamlaması vardır.
E) Dolaylı tümleci edat grubu tarafından oluşturulmuş bir öge vardır.

8. Beyaz bir küf büyüdü evde, tersten yağan kar gibi.
Keşke dünya toz şekeri ile kaplı olsaydı.
Çocuk oldum sonra ağladım, yağmur bile beni ayıpladı.
Söz dedim, söz verdim.
Ruhumu gömdüğüm yer hala belli.
Güneşi özledim, sonra seni
Keşke gölgesine razı bir fesleğen olaydım.
Yukarıdaki dizelerde kaç tane geçişsiz fiil kullanılmıştır?
A) 3     B) 4     C) 5     D) 6      E) 7

9. Züleyha, ey gafil bulutçuk dedi, güneşin zahirini örtmen onu görünmez kıldığın anlamına mı geliyor, sanıyorsun? Bir an için önünde durmuş olmakla, saltanatın hükmünü eksilttiğini mi sanıyorsun? Güneşi örttüysen eğer, şu dağları, şu suyu, şu ağaçları, şu kentin tümünü, şu çölü sonra, sonra beni, ve ey güneşi örttüğünü sanan bulutçuk, seni aydınlatan seni görünür kılan kim sanıyorsun?
Yukarıdaki paragrafta altı çizili kelimelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) İyelik eki almış olmaları
B) Hal eki almış olmaları
C) İsim olmaları
D) Köklerinin isim soylu olması
E) Yapım eki almamış olmaları

10. (I) Yol arkadaşınızla hep aynı yere bakıyor olursunuz. (II) Ya sizin işaret ettiğiniz noktaya o bakıyordur ya sizin bakmakta olduğunuz noktayı o işaret ediyordur. (III) Ama birden fark edersiniz ki ya siz bakmakta geç kalıyor olmaktasınız, ya o işaret etmekte çabuk. (IV) Aynı yere bakıyor olmak, her zaman, birlikte bakıyor olmak anlamına gelmemektedir. (V) Gelmez, gidemezsiniz. (VI) Siz ona geçsiniz, o size erken.
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle yüklemine göre kurallı, yüklemin yerine göre fiil cümlesidir.
B) II. cümle yapısına göre bağlı cümledir.
C) III. cümlede birleşik fiil kullanılmıştır.
D) IV. cümle yapısına göre birleşik cümle değildir.
E) V. ve VI. cümle sıralı cümledir.

11. (I) Aynı şey aynı anda hem en sevilen hem en sevilmeyen olduğunda, cümleyle kalbin arası açılmasın da ne olsun daha? (II) Cümle ile kalbin arası açılınca hem cümle hem kalp bulanır. (III) Kalp daralır, cümle kapanır. (IV) Kalbinki yetmezliktir, cümleninki kan kaybı.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede bir bağlama grubu sıfat fiil ve bağlaçlardan oluşmuştur.
B) II. cümlede nesne görevinde kullanılan bir bağlama grubu vardır.
C) III. cümle bağımsız sıralı cümledir.
D) IV. cümlede “-ki” eki bir ismin yerini tutmaktadır.
E) I. ve II. cümle birleşik cümledir.

12.  * Disiplin disiplinsizlikle karşılaşınca ya disiplin disiplinsizliği boğardı ya da sınırları genişleyen disiplinsizlik kendi hakimiyetini kurardı.
* Zaman sana hiç ummadığını ve biriktirmediğini getirir.
* O kadar büyüktü ki aşktan geri kalan boşluk orayı ancak nefretin cüssesi doldurabilirdi.
* Nefret aşkla boy ölçüşebilecek yegane duyguydu ve ne kadar güzeldi.
* Nefret etmese Setterhan, oracıkta ölecekti ve nefreti de ancak aşk yok edebilirdi.
Yukarıdaki cümlelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çekim eki alan kelimeler bulundurmaları
B) Fiilimsi bulundurmaları
C) Edat bulundurmaları
D) Sıfat tamlamaları bulundurmaları
E) Bağlı cümle olmaları

13. Bitince çekip gitmeli. Uzatmalarda gol atma hayaline kapılmadan, sessizce, efendice terk etmeli sahayı. İster bir iklim, bir şehir, ister bir aşk, bir insan, ister bir savaş, bir inanç olsun; yenilince, tüketince direnmemeli. Bırakıp gitmeyi, yaşanmış olanın güzelliğini korumayı bilmeli.
Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Etken ve geçişsiz fiil kullanılmıştır.
B) Çatısına göre geçişli, yapısına göre birleşik bir fil vardır.
C) Özneleri birbirine bağlayan bir bağlaç kullanılmıştır.
D) Belirtili nesne görevinde kullanılmış isim fiil grubu vardır.
E) Bir isim fiil grubu sıfat görevinde kullanılmıştır.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatısı bakımından farklı bir fiil kullanılmıştır?
A) 
İnsanların yaptıklarıyla değil, giydikleriyle marka oldukları bir çağda aşkların sahteliğinden yakınmak yanlış olur.
B) Böylesine güzel bir gökyüzünün altında, bu kadar kötü insan nasıl yaşayabiliyor?
C) İnsan sevme hissini israf etmemeli, kim ne kadar sevilmeye layıksa, onu o kadar sevmeli.
D) Yaşadıklarından sonra iyi bir insan olmaya karar verdi.
E) Dedikodu yapanlar bu sınıfa girmesin.

15. Bu dünya soğuk.
Rüzgar genelde ters yöne eser.
Limon ağaçları kurur.
Bahaneler hep hazır.
Güzel günler çabuk geçer.
Yukarıdaki dizelerde kaç tane sıfat tamlaması vardır?
A) 1    B) 2    C) 3     D) 4      E) 5

16. Belki de hepimiz, her şeyi seziyoruz, biliyoruz. Ama gözümüzü, kulağımızı kapatıyoruz. Görmüyoruz, duymuyoruz; çünkü görüp duyarsak bir şeyler yapmamız gerekecek. Ve konuşmuyoruz; çünkü korkuyoruz. Canavarın kuyruğuna yapışmıyoruz. Aman bırakın, sakın uyandırmayın canavarı, diye bağırıyoruz dışardan. Canavarı yakalamaya çalışır gibi yapanların kim olduğunu, neye hizmet ettiklerini de bilmiyoruz. Belki de canavarın ta kendisidir kendi kuyruğuyla oynayıp bizimle alay eden.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yazımı yanlışı olan bir kelime vardır.
B) Ünlü daralması olan beşten fazla kelime vardır.
C) İkiden fazla belirtili isim tamlaması yoktur.
D) Öznesi ortak sıralı cümle vardır.
E) Belgisiz zamir olan bir kelime özne görevinde kullanılmıştır.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) 
Bir yabancıya açılmak her zaman daha kolaydır, geçirgen olmayan bir duvara konuşmak gibi.
B) Söz yalan söyler, ama ses yalan söylemez.
C) Tarih kitaplarında zorbaların kendi gönülleriyle baskılardan vazgectiğini okuyamazsınız.
D)Köyde kim çaresiz kalırsa; kimin işi bozulursa İstanbul yolunu tutar.
E) Muğla’ya sabahleyin gideceğim, dedi.

18. (I) Yaşarken elde edilebilecek, elde edildikten sonra da korunabilecek şeylerin en gücü dostluktur kanımca. (II) Gerçi iki kişi arasında, en yakın iki kişi arasında kurulan şey dostluk mudur, o da çok su götürür ya, neyse biz gene dostluğun önemli bir şey olduğu üzerinde direnelim. (III) Yoksa, insan Sokrates gibi: “Dostlarım, dostluk diye bir şey yoktur.” dedi mi dünyada yapayalnız olduğunu açığa vurur ki yalnızlık bir yerde güçsüzlüktür. (IV) Ama bir yerde de güçtür, başarıdır, utkudur.
Yukarıdaki paragrafta numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlenin öge dizilişi özne-yüklem-zarf tümleci şeklindedir.
B) II. cümlede birden fazla yüklem vardır.
C) III. cümlede başkasından aktarılan bir cümle vardır.
D) IV. cümle öznesi ortak sıralı cümledir.
E) III. cümle pekiştirilmiş olan kelime sıfattır.

19. (I) Anılar bizim dışımızda kurulu bir dünyanın şakşağıdır. (II) O dünyada bir zamanlar biz de yaşamışız ama, şimdi kapısından eğilip baksak o içerdeki bize benzeyen insanın biz olmadığımızı görürüz. (III) Hele yıllar geçip o dünyadan çok ilerde kaldığımızda insan bütün bütüne gariplik duyuyor. (IV)  Yani yabancılaşıyor. (V) Şakşağı kafamızda bulduğumuz anda ise ayılıyor, kendi varlığımız üzerinde düşünmeye koyuluyoruz. (VI) Diyeceğim, anılar bizi kendimize getiriyor, filozoflaştırıyor.
Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle iki ögeden oluşmakta olan bir isim cümlesidir.
B) II. cümlede bir yazım yanlışı yoktur.
C) III. cümlede birden fazla eylemsi öbeği vardır.
D) IV. cümlede fiil yapım eki kullanılmıştır.
E) V. ve VI. cümlede cümlede birden fazla fiil vardır.

20. Hoyrattır bu akşamüstüler daima.
Gün saltanatıyla gitti mi bir defa
Yalnızlığımızla doldurup her yeri
Bir renk çığlığı içinde bahçemizden,
Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan
Lavanta çiçeği kokan kederleri;
Hoyrattır bu akşamüstüler daima.
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) -di’li geçmiş zaman eki alan kelime cümlenin yüklemidir.
B) Bağ fiil grubu vardır.
C) Ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenmiş  sözcükler vardır.
D) Bir sıfat fiil grubunun isim unsuru, isim tamlamasından oluşmuştur.
E) Zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır.

 

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.B, 4.E, 5.A, 6.E, 7.E, 8.D, 9.C, 10.D,11.B, 12.A, 13.E, 14.C, 15.C, 16.B, 17.D, 18.E, 19.B, 20.A

Dil-Bilgisi-Tarama-Testi-7‘yi indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap