Testler

Sözcükte Anlam Test 10 (8.Sınıf Türkçe)

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 10 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdakilerin hangisinde “açık” sözcüğü cümlede kazandığı anlamla yanlış eşleştirilmiştir?
A) Yazar eserde açık bir anlatım benimsemiş. (iletisi kolay anlaşılır)

B) Yazıda çok açık bir hata yoktu. (belirgin bir biçimde)
C) Bir grup işçi açık arazide çalışıyordu. (rengi koyu olmayan)
D) Bu geç saatte açık dükkan bulmak zor. (hizmet verir durumda olan)

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir
2. Bu dizelerdeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerin hangisidir?
A) İşitmeye çalışmak

B) Değer vermek
C) Önemini anlamak
D) Bağlantı kurmak

3. Bir sözcüğün gerçek anlamından tam olarak uzaklaşmadan kazandığı anlamlara yan anlam denir. Sözcüğün ilk anlamından sonra kazandığı bütün anlamlar yan anlam olarak değerlendirilebilir. Ancak yan anlam daha çok, organ adlarının veya insana ait özelliklerin doğaya aktarılmasıyla oluşur.
Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıklamaya uygun şekilde kullanılmıştır?
A) Boğazımda bir ağrıyla uyandım.

B) Dağın sırtında koyunlar otluyordu.
C) Babamın iki dişine kanal tedavisi yapıldı.
D) Kolundaki doğum lekesini yeni görüyorum.

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aldırış etmemek” deyiminin eş anlamlısı kullanılmıştır?
A) Ben de ona kulak asmadım zaten.

B) Ne zaman yanına gitsem beni başından savar.
C) Böyle konuşursan kalbini kırarım.
D) Bizi bir kapı dışarı etmediğin kalmıştı!

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime parantez içinde verilen sözcükle uyuşmamaktadır?
A) Simitçilik yaparak ailesine bakıyor. (geçindirmek)

B) Yaşlı kadın, sırtına bir şal attı. (örtmek)
C) Bana verdiğiniz harçlık bitti. (tükenmek)
D) Havuzda kulağıma su kaçmış. (akmış)

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin açıklaması deyimden sonra verilmiştir?
A) Adamın dili tutulmuş gibiydi, hiç sesi çıkmıyordu.

B) Kasada hiç para kalmamış, kasa suyunu çekmiş.
C) Ağzında bakla ıslanmıyor, ayrıca hep bizi çekiştiriyor.
D) Bu sanatçıyı herkes övüyor, göklere çıkarıyor.

7. “Tutmak” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde “Çarşının en işlek yerinde bir dükkan tuttum.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) İki gün kalmak için otelde bir oda tutmuş.

B) Onurlu kişiler verdikleri sözleri tutarlar.
C) Herkes aklından bir sayı tutsun.
D) Bütün gün Boğaz’da balık tuttuk.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A) Büyük işlerin hayali ile yaşa; hiç olmazsa daha küçük şeyleri yapma imkanı bulursun.

B) İyimser, her belada bir fırsat; kötümser, her fırsatta bir bela görürdü.
C) Hayatını aldıklarınla kazanırsın, ama verdiklerin üzerine kurarsın.
D) Yapabileceğinden daha fazlasını yapamayacak insan yoktur.

9. Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A) Şu ata bir ben binmedim.

B) Halam yaylada pekmez yapmakla meşgul.
C) Birkaç gündür sağ kolum çok ağrıyor.
D) Kır atın yanında duran, ya suyundan ya huyundan.

10.Duru, “Genelde sanat yapıtlarının özelde şiirin kusursuzluğu hedeflediği açıktır, ama kantarın topuzunu kaçırmak şiire zarar verir.” cümlesinde altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisini kastetmiştir?
A) Duygusal davranmak

B) Ölçüyü kaçırıp aşırı davranmak
C) Kimseyi kırmamak
D) Abartıdan kaçınmak

11. – Bu konuda önerileriniz varsa söyleyebilirsiniz.
– O, her sorunu kolayca çözümlerdi.
– Bütün bunlar olsa olsa rüyadır diyordum
– Yeni işçi, kabiliyetli bir gence benziyordu.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir?
A) Hayal
B) Problem
C) Teklif
D) Yetenekli

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “Bu basit soruyu da mı yapamadın?” cümlesindeki “basit” sözcüğünün yakın anlamlısı vardır?
A) Bu konu bana da çok kolay gelmişti.
B) Bu mesele benim canımı bayağı sıktı.
C) Ben her zaman sade anlatımdan yanayım.
D) Zahmetsiz işleri tercih ederdi.

13. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, aralarında eş anlamlı değildir?
A) Ahenk-uyum
B) Birden-aniden
C) Soylu-asil
D) korkak-çekingen

14. Günümüzde hâlâ mektup yazıldığını, bu mektupların binlerce olduğunu duyunca yüreğime su serpildi. Yıllardır haber alamadığım bir dosttan mektup almışçasına sevinç kapladı içimi.
Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıkıntılardan kurtulmak

B) Umut verici bir haberle ferahlamak
C) Yaşama, sevgiyle bağlanmak
D) Sevincini başkalarıyla paylaşmak

15. İki ahbap parasız kalınca oturup nasıl para kazanacaklarını düşünmeye başlamışlar. Doluya koymuşlar almamış, boşa koymuşlar dolmamış. İyice ümitlerini kaybetmek üzereyken akıllarına bir fikir gelmiş.
Bu parçada geçen altı çizili sözün kullanılma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yardımlaşmanın önemini vurgulamak

B) Çalışmadan hiçbir şeyin elde edilemeyeceğini ortaya koymak
C) İçinden çıkılmayan güç bir durumu belirtmek
D) Çaresizliğin insanlara neler yaptırdığını göstermek

16.Bazen ellerinde gümüş bir tasla
      Ümitler yaklaşır bize bin nazla
      Kapa gözlerini der, uyu hazla
      Sızarken camlardan ince bir yağmur
Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?
A) Tas

B) Kapa
C) Yaklaş
D) İnce

17. Aşağıdakilerin hangisinde “-lık, -lik” eki kelimeye soyut bir anlam katmıştır?
A) Şekerlik

B) İnsanlık
C) Ağaçlık
D) Kitaplık

18.İnsanların bir işe gözü kapalı girişmeleri son derece sakıncalı.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki altı çizili söz öbeğiyle aynı anlama gelen bir ifade vardır?
A) İsteksiz de olsa bu geziye katılmayı kabul ettiğini söyledi.

B) İnsan, bu yaşta düşünüp taşınmadan hareket edebiliyor.
C) Gerçekleri saklamak hiçbir zaman mümkün olmamıştı.
D) Özgün anlatımı olan sanatçılar, her zaman ilgiyle okunur.

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.B, 4.A, 5.D, 6.A, 7.A, 8.D, 9.B, 10.B, 11.A, 12.A, 13.D, 14.B, 15.C, 16.A, 17.B, 18.B

sozcukte anlam test 10 (8.sinif turkce)indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap