Testler

Sözcükte Anlam Test 2 (7.Sınıf Türkçe)

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 2 (7.SINIF TÜRKÇE)

1.”Ağır” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “çetin, güç” anlamında kullanılmıştır?
A) Odanın içinde ağır bir koku vardı.
B) Söylediğin ağır sözler kalbimi kırdı.
C) Çocukların ağır işlerde çalıştırılması doğru değildir.
D) Hastaya ağır bir uykuya dalmış.


2. *Bunca giysiyi bu dolaba nasıl aldıracaksın?
    *O hep böyle konuşur, aldırma sakın.
    *Yıllardır başına dert olan bademciklerini aldıracakmış.
    *Oğlunu da yanına aldırırsa değmeyin keyfine.
“Aldırmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda  kullanılmıştır?
A) 2    B)3     C)4      D)5


3. Altı çizili sözcüklerden hangisi somut anlamlıdır?
A) Ona karşı koyabilmek yürek ister.
B) Başarının anahtarı çalışmaktır.
C) Sevgi bana mektup yollamış.
D) Takımımızın karşısına dişli bir rakip çıktı.


4. “Söz” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “kesinlik kazanmayan haber, söylenti” anlamında kullanılmıştır?
A) Yalancı adamın hiçbir sözüne inanmadım.
B) Nazan Hanım sözünde duran bir hanımefendidir.
C) Sözünü bitirince ben konuşmaya başladım.
D) Ortalıkta onunla ilgili bir söz dolaşıyor.


5. “Almak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “başlamak” anlamında kullanılmıştır?
A) Binaya yeni bir kapıcı aldılar.
B) Üsküdar’a giderken aldı da bir yağmur.
C) Köprüden baraja düşen araba su almaya başladı.
D) Anneme aldığım hediyeyi görmek ister misin?

6. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla soyut sözcük vardır?
A) Güneşin ilk ışıklarıyla yatağından fırlayarak bahçeye çıktı.
B) Okula geldiğinde arkadaşlarını göremeyince üzüldü.
C) Ciğerlerini temiz havayla doldurmak için derin derin nefes alıyordu.
D) Cesaret, hayatı anlamlı kılan bir duygudur.

7. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangi ikisi terim anlamlıdır?
A) defter, kalem
B) park, bahçe
C) ölçü, uyak
D) spor, futbol

8.Aşağıdakilerden hangisi “anlamak” sözcüğünü “bir şey hakkında bilgisi olmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Beni dinleseydin ne demek istediğimi anlardın.
B) Yüzünün renginden hasta olduğunu hemen anladım.
C) Düzyazıdan değil ama şiirden anlarım.
D) Telefon bozuk olduğu için söylediklerini tam anlayamadım.

9. “Gelecek günlerin güzel olmasını umuyoruz.” cümlesindeki “güzel” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) “Çirkin Ördek Yavrusu” en beğendiğim masallardandır.
B) Zararına da olsa doğruluktan asla vazgeçmemelisin.
C) Hepimizin zorlanacağı kötü bir dönemden geçiyoruz.
D) Bu konuda yalan söylemesi bizi üzmüştü.

10. “Hemen” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine zaman anlamı katmamıştır?
A) Evi sahilin hemen yanındaydı.
B) Sen hemen gel, birazdan çıkarız.
C) Çok beklemedi, hemen gitti.
D) Polis suçluyu hemen yakaladı.

11. Bir konuşmanın sonu, başından bellidir.
Altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Soğuk günlerde ayağını sıcak tut.
B) Bölgemizdeki dağları ve ovaları gezdik.
C) Yemeğin tuzu az olmuş.
D) Sabah erkenden işe gitti.

12. Hasta bir çocuk olduğunu bilmediğimden yaptıklarını yadırgadım.
Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Olur olmaz şeylere alınması beni kızdırdı.
B) Yaşadığım şehri onca yıl geçmesine rağmen sevemedim.
C) Açıkçası senden böyle bir davranış beklemezdim.
D) Bu resimlerin hiçbirini beğenmedim.

13. “Aman” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “rica” anlamıyla kullanılmıştır?
A) Aman, bıktım onun yaramazlıklarından!
B) Aman, bu kitaplara bir şey olmasın!
C) Aman Allah’ım, bu ne büyük bir karpuz!
D) Aman da aman, ne şirin bir çocukmuş bu!

14. 1.Birazdan İstanbul’dan Adana’ya uçacağım.
      2. Top atılınca kuşlar uçmaya başladı.
      3.Sınavı kazandığını duyunca sevinçten havalara uçtu.
      4.Şişedeki kolonya epey uçmuştu.
      5.Balkonların birinden aşağıya bir gömlek uçtu.
“Uçmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 2    B)3     C)4     D)5

15. Yazar şahısları onları konuşturmak suretiyle ortaya koyuyor. Köylülerin konuşmalarında aşırıya gitmeyen bir taklit vardır. Hikayede baştan sona şimdiki zaman kipi hakim. Bunda konuşma üslubunun da etkisi var.
Bu parçada bulunan aşağıdaki kelimelerden hangisi terim anlamlı değildir?
A) yazar-taklit
B) taklit-kip
C) taklit-hikaye
D) hikaye-kipi

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük soyut anlamlıdır?
A) İlkbaharla birlikte şehir başka bir güzelliğe bürünüyor.
B) Binlerce ağacın çiçek açmasıyla başlayan kıpırdanış tabiatı diriltiyor.
C) Uçsuz bucaksız gökyüzünün maviliği şehrin üzerinden eksik olmuyor.
D) Bu şehir tarihi kültürünü yaşatıp insan ruhunu cezbediyor.

17. “Sürüklemek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Koca sandığı buraya kadar kim sürüklemiş olabilir ki?
B) Her nereye gidecekse arkadaşlarını da peşinden sürükler götürürdü.
C) Sel suları koca kamyonları bile sürüklüyordu.
D) Çantanı böyle sürüklersen çabuk eskir.

18.  Güle naz
       Bülbül eyler güle naz
       Girdim bir dost bağına
       Ağlayan çok, gülen az
Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır?
A) Sesteş sözcük
B) Zıt anlamlı sözcük
C) Anlamdaş sözcük
D) Soyut anlamlı sözcük

19. Arkadaşın ne kadar da marifetliymiş.
Bu cümledeki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlamda bir değişme olmaz?
A) becerikli
B) tembel
C) çalışkan
D) sevimli

20. Sıcacık evin samimi bir havası vardı.
         1             2       3                     4
Numaralanmış sözcüklerden hangileri soyut anlamlıdır?
A) 1-2
B) 2-3
C) 3-4
D) 1-4

CEVAPLAR: 1.C, 2. C, 3.C, 4.D, 5.B, 6.D, 7.C, 8.C, 9.C, 10.A, 11.A, 12.C, 13.B, 14.D, 15.A, 16.D, 17.B, 18.C, 19.A, 20.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap