Testler

Sözcükte Anlam Test 6 (7.Sınıf Türkçe)

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 6 (7.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çekilmek” sözcüğü, “dağılmak, tenhalaşmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Sokaklardan kalabalık çekildi.
B) Gün çekildi pencerelerden.
C) Evlerde ışıklar yandı, perdeler çekildi.
D) Yol vermek için kenara çekildi.

2. “Tabiat” sözcüğü, hangi seçenekte “huy” anlamında kullanılmıştır?
A) Bilimsel gelişme için tabiat kanunları bilinmeli.
B) Güzel tabiatlı insanlarla arkadaşlık yap.
C) Bende, tabiat bilimlerine karşı hiç ilgi yok.
D) Tabiat bilgisi ilkokulda öğretilmeye başlar.

3. Senin gözlerin, gönlümü dolduran kara düşünceleri silecek, beni korkulardan kurtaracaktır.
Bu cümlede geçen aşağıdaki sözcüklerden hangileri mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) gönlümü-kara
B) dolduran-düşünceleri
C) kara-silecek
D) silecek-korkulardan

4. Babaannem bir kazak örmüş, bir kilim dokumuş görenler âdeta …
Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile devam ettirilirse “büyük şaşkınlık duyma” anlamı oluşur?
A) küplere binerdi
B) dudak ısırırdı
C) etekleri zil çalardı
D) dudak bükerdi

5. 1. Bugün ödevlerimi erken bitirdim.
2.Ben, yarınki sınav için çalışıyorum.
3.Yarın balık tutmaya gidelim mi?
4.Olmaz, sınav var, ona sıkı bir şekilde çalışmalıyım.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde mecaz anlamlı bir sözcü kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6.Hangi seçenekteki kelimeler arasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? (1997-DPY/7)
A) matem-yas
B) kıyı-sahil
C) sevgi-huzur
D) atlı-süvari

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? (2002-DPY/7)
A) Başkan gelir gelmez toplantı başladı.
B) Kışın yaşa, yazın taşa oturulmaz.
C) Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz.
D) Oturan çocuk zil çalınca ayağa kalktı.

8. Aşağıdakilerden hangisinin sesteşi yoktur? (1998-DPY/7)
A) Çay
B) Ben
C) Yüz
D) Sel

9.Aşağıdakilerden hangisinin sesteşi vardır?
A) At
B) Muz
C) Naz
D) Güneş

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler vardır?
A) Her insan mutlu olmayı hak eder.
B) Hemen hemen iki yıldır bu fabrikada çalışıyorum.
C) Sıcak yaz günlerinde soğuk su satıyordu.
D) Çok aradı ve sonunda kitabını buldu.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bağışlamak” sözcüğü “ceza vermemek, affetmek” anlamında kullanılmıştır?
A) Bence malınızın bir kısmını vakıflara bağışlayın.
B) İhtiyar, torunlarını bağışlamaya karar verdi.
C) Bu evi en küçük kardeşine bağışlamış.
D) Komutan, bu cesur düşmanın canını bağışladı.

12. Aşağıdaki altı çizili kelime gruplarından hangisi deyim değildir?
A) Çocuk burada kalsın, yoksa bize ayak bağı olur.
B) Bu eşyalara biz gelene kadar göz kulak olun.
C) Yaşlı adam yıllardır ayak ağrılarından şikayet ediyordu.
D) Teyzem, el altından Bursa’daki akrabalarına yardım ederdi.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler yoktur?
A) İlçemizdeki limana irili ufaklı birçok gemi demirlemişti.
B) Babam eve gelir gelmez yemeğini yedi.
C) Aşağı yukarı haftada bir buraya ailece geliriz.
D) Bu şehirde acı tatlı yedi yıl geçti.

14. “Tanıdık-bildik” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) yol-gezi
B) birden-aniden
C) özlem-hasret
D) ıslak-yaş

15. “Yoğurt ve süt” kelimeleri arasındaki ilişkinin benzeri, “un” sözcüğü ile aşağıdakilerin hangisi arasında yoktur?
A) Kurabiye
B) Simit
C) Poğaca
D) Aşure

16. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, aralarındaki anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) gece-gündüz
B) yalan-yanlış
C) iyi-kötü
D) aşağı-yukarı

17. “İyice tanımak, bilmek veya dikkat çekmek amacıyla hafif kısık gözle incelemek, bakmak” anlamına gelen deyim, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göz kulak olmak
B) Göz gezdirmek
C) Göz ucuyla süzmek
D) Göz atmak

18.1.Aramızda karlı dağlar var ne yazık ki!
2.Arkadaşları ile arası hiç iyi değildi son zamanlarda.
3.Murat’la aramızda tam üç yaş vardı.
4.Arkadaşlar, aramızdaki yeteneklileri keşfedelim.
Yukarıdaki cümlelerde “ara” sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla verilmiştir?
A) Ona bir şey söylemeye gönlüm razı olmuyor, dilim varmıyor.
B) Müdür ayağının tozunu silmeden başka bir toplantıya katıldı.
C) Kitabı okurken ilginç bir resme gözüm ilişti.
D) Ben artık işe ara veriyorum, beynim karıncalandı.

20. “Ağırlık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıkıntılı, bunaltıcı durum” anlamında kullanılmıştır?
A) Mustafa, yönetimde ağırlığı olan biridir.
B) Kalabalıkta kaplumbağa ağırlığı ile ilerliyoruz.
C) Bazen içime bir ağırlık basıyor.
D) Şirket tanıtımında ağırlığı reklama vermeliyiz.

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.C, 4.B, 5.D, 6.C, 7.A, 8.D, 9.A, 10.C, 11.B, 12.C, 13.B, 14.A, 15.D, 16.B, 17.C, 18.D, 19.A, 20.C

sozcukte anlam test 6 (7.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap