Testler

Fiil Kipleri Test 3 (7.Sınıf Türkçe)

FİİL KİPLERİ TEST 3 (7.SINIF TÜRKÇE)

1.Hangi cümledeki fiilin kipi diğerlerinden farklıdır?
A) İnsan insana benzemez.
B) Eğri oturalım, doğru konuşalım.
C) Gece yavaş konuş, gündüz etrafında bak da konuş.
D) Sofrayı açlara kurdurmalı, yatağı uykusuzlara serdirmeli.

2. “Herkesin aklı bir olsa, koyuna çoban bulunmaz.” cümlesindeki fiillerin zamanı, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) İstek, geniş zaman
B) Şart kipi, geniş zaman
C) Emir kipi, emir kipi
D) Şart kipi, şimdiki zaman

3. “Yazar, dergisinin kapanmadığı değil, dergi var oldukça yazmayı düşünmeli bence.” cümlesinin yüklemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ek-fiiller çekimlenmiş isim soylu sözcüktür.
B) Birleşik çekimli bir fiildir.
C) Dilek kipiyle çekimlenmiş bir fiildir.
D) Haber kipiyle çekimlenmiş bir fiildir.

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem haber hem dilek kipiyle çekimlenmiş fiil vardır?
A) Adını ben kattım alın yazıma
Şimdi kendim bile bozamıyorum
B) Beni bırakmıyor kurduğum tuzak
Kıskancım, hastayım, tedirginim bak
C) Yalnız bırakmayın beni hatıralar
Az yanımda kal çocukluğum
D) Bilmiyorum ne hâldeyim
Gidiyorum gündüz gece

5. “Bir gün hayalin sönmesi, gerçeğin o sıvası dökülmüş hâliyle ortaya çıkıvermesi, tatlı bir uykudan uyandırmak gibi üzer insanı.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi çekimli fiildir?
A) dökülmüş
B) çıkıvermesi
C) üzer
D) uyandırmak

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil kipinde zaman kayması vardır?
A) Kitaplar insanın ufkunu açar.
B) Bir gün sen de beni anlayacaksın.
C) Arkadaşlarına her zaman iyi davranıyor.
D) Sen hep kendini düşünürsün.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlam kayması vardır?
A) Tren, her sabah 6.00’da buradan geçer.
B) Nihat, her sabah soğuk suyla banyo yapar.
C) Şu an ben de burada kitap okuyorum.
D) Yarın saat 10.00’da Almanya’ya gidiyorum.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması vardır?
A) Hesabıma göre gelecek ay borçlarım bitiyor.
B) Derslerim için çok gayret gösterdim.
C) Geç yatmama rağmen erken uyandım.
D) Selin, odasında arkadaşı ile çalışıyor.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, anlatımdan önce gerçekleşmiştir?
A) Bu bölge, sıcaklığını kendine komşu olan Akdeniz’den alır.
B) Çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saatlerce gezindik.
C) Marmara da pek yakında sanayi atıklarıyla canlılığını yitirecek.
D) Ağaçların sık dalları arasında kuşlar tatlı tatlı ötüşüyor.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman kayması vardır?
A) Yıllar önce tanıdım onu.
B) Her gün kütüphaneye gidiyorum.
C) Birazdan ben de döneceğim.
D) Ben, daha çok sanat müziği dinlerim.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde “eylem ile anlatımın aynı anda olduğunu bildiren” bir ek yoktur?
A) Okulda verilen ödevleri yapmaktayım.
B) Arkadaşlar bahçede top oynuyor.
C) Dışarıda öğrenciler bağrışıyor.
D) Rıfkı her zaman ders çalışır.

12. Aşağıdakilerden hangisi emir kipinin olumsuzunun 2.tekil şahsıyla çekimlenmiştir?
A) gelmezsin
B) gelmeyin
C) gelme
D) gelmesinler

13. Şimdiki zaman kipi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, başka bir zaman kipinin görevini üstlenmiştir?
A) Sabahtan beri seni burada bekliyorum.
B) Kardeşim şimdi odasında uyuyor.
C) Sibel, okula gitmek için hazırlık yapıyor.
D) Birkaç gün sonra ben de oraya geliyorum.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istek kipi kullanılmıştır?
A) Bir gece yarısı kalkıp kimselere görünmeden çekip gideceğim.
B) Derginin her satırı samimiyet ve sevgiyle örülmüştür.
C) Bu konuda size değişik örnekler vereyim.
D) Sözlerimi Tuğrul’a da söyleyiniz.

15. “Patlat-” eyleminin geniş zaman 2.çoğul şahsı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Patlatırız
B) Patlatıyorsunuz
C) Patlatamazsınız
D) Patlatırsınız

16. Aşağıdaki eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?
A) Görüşmeyecek misiniz?
B) Konuşmuş musunuz?
C) Anlaştınız mı?
D) Geliyor musun?

17. “Hatasız kul olmaz.” cümlesindeki fiilin kip bakımından özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Sana ait olmayan şeylere dokunma.
B) Erkek gibi öl ki adam gibi ağlayalım.
C) Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.
D) Malı malla, canı canla ölçmeli.

18. “Bilebilseler” fiilinin kipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emir kipi
B) Dilek-şart kipi
C) Geniş zaman kipi
D) Şimdiki zaman kipi

19. “Uzat- ” fiilinin istek kipi 2.tekil şahıs çekimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) uzatasın
B) uzatınız
C) uzatsan
D) uzatasınız

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dilek-şart kipiyle çekimlenmiş bir eylem vardır?
A) Sizinle birlikte ben de geleyim.
B) Ev dediğin uzaktan da güzel görünmeli.
C) Arkadaşları ile düzenli çalışabilseler.
D) Onun ne anlatacağını aşağı yukarı tahmin edebilir.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, kendi kipinin dışında kullanılmıştır?
A) Otobüs şimdi hareket ediyor.
B) Dayım yirmi beş gün sonra bize geliyor.
C) Apartmanda asansörler çalışmıyor.
D) Balıkçılar ağlarını topluyor.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem haber kiplerinden biriyle çekimlenmiştir?
A) Ben gelene kadar kimseyi göndermeyin.
B) Bence sen Belçika’ya gitme.
C) Herkes senin sıkıntılarını bilemez ki.
D) Gökyüzünü kaplasa yağmur yüklü bulutlar.

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “durum, oluş ve kılış” fiillerinin örnekleri bir arada verilmiştir?
A) ağlamak, uyumak, dinlemek
B) yürümek, gelişmek, bulmak
C) büyümek, olgunlaşmak, susmak
D) kararmak, kırmak, okumak

24. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil kipinde anlam kayması yoktur?
A) Biraz sonra ben de size katılırım.
B) Kitapları ben de çok severim.
C) Sizi yarın yine ararız.
D) Tuttuğumuz balıklardan biri suya düşer.

25. Aşağıdakilerin hangisinde “görülen geçmiş zaman yerine geniş zaman kipi” kullanılmıştır?
A) Sınav sırasında Ali ondan kalem ister.
B) Yarın Selim de okula gelir.
C) Bu adam herkese yardım eder.
D) Sabahları çok erken kalkar.

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur?
A) Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum.
B) Tanıdığım insanlar her geçen gün çoğalıyor.
C) Dalgın insanlar tanırım, ama böylesini hiç görmemiştim.
D) Arkadaşlarla unutulmaz saatler yaşadık.

27. Orada yaşayan erlerin içi
Bir yaşta yoğurur derdi, sevinci
Onlar ki sabansız, tarlasız çiftçi
Davarsız, kavalsız çoban olurlar
Dörtlükte geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi fiildir?
A) yaşayan
B) yoğurur
C) derdi
D) sabansız

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiil kipinde zaman kayması vardır?
A) Kitaplar insanın ufkunu açar.
B) Bir gün sen de beni anlayacaksın.
C) Arkadaşlarına her zaman iyi davranıyor.
D) Sen hep kendini düşünürsün.

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.C, 4.B, 5.C, 6.C, 7.D, 8.A, 9.B, 10.B, 11.D, 12.B, 13.D, 14.C, 15.D, 16.D, 17.C, 18.B, 19.A, 20.C, 21.B, 22.C, 23.B, 24.B, 25.A, 26.A, 27.B, 28.C

fiil kipleri test 3 (7.sinif turkce)

Yazdır

Yazar hakkında

admin

1 yorum

Yorum yap