Testler

Sözcükte Anlam Test 8-7.Sınıf Türkçe

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 8 (7.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki şıklardan hangisinde bulunan kelimeler tamamıyla soyut anlamlıdır?
A) korku-sevinç-çivi-kiremit

B) başarı-gözlük-hüzün-taş
C) özlem-umut-kaygı-emek
D) pişmanlık-kapı-sezgi-cilt

2.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi somut anlamlıdır?
A) Görevini başarıyla tamamladı ve huzur içinde evinin yolunu tuttu.
B) Bir çocuk, kapıyı hızlı hızlı çalmaya başladı.
C) Gençler, sevinçten ne yapacaklarını şaşırmıştı.
D) Geziye davet etmediğimiz için bize sitemde bulundu.

3. I.Bahçenin her tarafını yabani otlar basmış.
II. Kardeşim on beş yaşına yeni bastı.
III. Kitabını adı duyulmamış bir yayınevi bastı.
IV. Yeni aldıkları motor, suyu iyi basıyor.
“Basmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 1        B) 2      C) 3        D) 4

4. Gerçek anlamlı bazı sözcükler mecaz anlam yüklenirken aynı zamanda soyut bir anlam da kazanır.
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi buna uygun bir örnektir?
A) Gelecek hafta İstanbul’da etkili kar yağışı bekleniyor.

B) Bu davete seçkin misafirler katılacakmış.
C) Dolabın raflarında renkli çocuk kitapları vardı.
D) Gittiğimiz yerde bizi oldukça sıcak karşıladılar.

5.I. Çocuklar, filmi heyecan içinde seyretti.
II. Asma, evin her tarafını sarmıştı.
III. Yolun iki kenarında kavak ağaçları vardı.
IV. Nisan gelince tomurcuklar patlardı.
Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümledeki kelime, soyut anlamlıdır.

B) II. cümledeki kelime “kuşatmak, çevirmek” anlamında kullanılmıştır.
C) III. cümledeki kelime, somut anlamlıdır.
D) IV. cümledeki kelime, “büyük ses çıkararak dağılmak” anlamında kullanılmıştır.

 6. Kitapçı dükkânlarını oldum olası çok sevmişimdir.
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) O, müziğe çok eskiden beri ilgi duyuyor.

B) Doğayı nasıl bir tehlikenin beklediğinin farkında mısınız?
C) Çocukluğunun bayram günlerini, özlemle anıyor.
D) Görevlerini her zaman eksiksiz biçimde yerine getirir.

7. Aşağıdakilerin hangisinde “-lık, -lik” eki kelimeye soyut bir anlam katmıştır?
A) Şekerlik

B) İnsanlık
C) Ağaçlık
D) Kitaplık

8. Murat dayım birçok işe gözü kapalı girişirdi.
Yukarıdaki altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) İstemeyerek de olsa sizinle pikniğe gideceğim.

B) Niyazi, düşünüp taşınmadan hareket ediyor.
C) Bazı gerçekleri saklamak hiçbir zaman mümkün değildir.
D) Sanatçının özgün anlatımı onun ilgiyle okunmasını sağlar.

9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Sizin ağır işlerde çalışmamanız gerekiyor.

B) Artık etrafındakilere boş söz söylemekten vazgeçmelisin.
C) Soğuk bir kış günü yola çıkmışlardı.
D) Çocuk, yanık sesiyle birkaç türkü söyledi.

10. Aşağıdakilerden hangisi “ocak” sözcüğünün karşıladığı anlamlardan birini içermez?
A) Isınmak ve yemek pişirilmek amacıyla ateş yakılan yer

B) Çeşitli madenlerin ya da taşların çıkarıldığı yer
C) Anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluk
D) Kötü amaçla bir araya gelen kişilerin oluşturduğu topluluk

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?
A) Bu evde emniyet ve güven içinde kalabilirsiniz.

B) Çelişkili ifadeler kullanarak işi daha zor bir hâle soktu.
C) Olumsuz söz veya davranışlar insanı rahatsız eder.
D) Romanda ilginç bir olay özgün bir anlatımla sunulmuş.

12. Anlam genişlemesi yoluyla somut anlamlı bir isim, zamanla soyut bir anlam da kazanabilir.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi böyle bir anlam değişmesini örneklendirmektedir?
A) Bir süre sonra gökyüzünü bulutlar kapladı.

B) Böylesine taş kalpli bir insan görmedim.
C) Yolun iki kenarında görkemli çınar ağaçları vardı.
D) Yunus Emre şiirlerinde hep sevgiyi işlemiştir.

13.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yansıma kelime değildir?
A) Patırtı
B) Kaşıntı
C) Cızırtı
D) Tıkırtı

14. İş yerinin yeni müdürü kısa sürede fabrikada iyi kötü bir düzen kurmuştu.
Bu cümledeki ikileme aşağıdaki yollardan hangisiyle yapılmıştır?
A) Biri anlamlı biri anlamsız sözcüklerle

B) Yakın anlamlı sözcüklerle
C) Karşıt anlamlı sözcüklerle
D) Yansıma sözcüklerle

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ikileme farklı şekilde oluşturulmuştur?
A) Bunlarla karşılaşacağınızı size açık açık anlatmıştım.
B) İnsan sora sora Bağdat’ı bile bulurmuş.
C) Arkadaşlarla gide gide eski bir kaleye vardık.
D) Az çok demeyin elinizden geldiğince yoksullara yardım edin.

16. Gece rüyanın kollarındayım
Yanımda annem
Uçuyoruz el ele
Geziyoruz gökyüzünde
Bu dörtlüğün hangi dizesinde ikileme vardır?
A) 1      B) 2        C) 3         D) 4

17. Geçtim koca kırları uçtan uca
Çeşme şırıltıları, kuzu melemeleri
Eşlik etti yol boyunca bana
Geldim işe sonunda sana uçtan uca
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birinci ve dördüncü dizelerde ikileme vardır.

B) Gerçek anlamıyla kullanılmış birden çok sözcük vardır.
C) Yansıma sözcük kullanılmıştır.
D) İkilemeler yansıma sözcüklerle yapılmıştır.

18. I.güle oynaya              a. sevinerek, neşe ile
II. güç bela                         b. zorluk yaşayarak
III. er geç                             c. önünde sonunda
IV. az çok                            d. son bir ihtimal olarak
Yukarıdaki ikilemelerin anlamları karşısında verilmiştir. Hangisindeki ikilemeyle anlamı uyuşmamaktadır?
A) I.     B) II.      C) III.       D) IV.

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.D, 4.D, 5.D, 6.A, 7.B, 8.B, 9.C, 10.D,11.A, 12.B, 13.B, 14.C, 15.D, 16.C, 17.D, 18.D

sozcukte anlam test 8-7.sinif turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap