Testler

SUNUM TEST 1

sunum testleri
SUNUM TEST 1

1.Aşağıdakilerden hangisi sunumlarda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?
A)Başlangıç için bir başlık slaydı hazırlamak
B)Slayt sayısı bakımından sınırlayıcı olmak
C)Bir slaytta çok fazla satır kullanmamak
D)Sunumu görsel malzemelerle desteklemek
E)Anlatılacakların hepsini slaytta yazmak

2.Aşağıdakilerden hangisi sunumda görsel malzemelerin etkin bir biçimde kullanılması için yapılması gerekenlerden biri değildir?
A)Kısa ve anlamlı slaytlar hazırlama
B)Gerektiğinde slaytları enine kullanma
C)Slaytlarda aynı yazı karakterini kullanma
D)Slaytlarda vurgulamaları aynı biçimde yapma
E)Slaytlara mümkün olduğunca çok yazı sığdırma

3. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir sunumun işlem aşamalarından değildir?
A)Bilgi toplama ve derleme
B)Taslak üzerinde çalışma
C)Beden dilini kullanma
D)Görsel-işitsel araçların hazırlanması
E)Geçiş ifadelerinin belirlenmesi

4.Aşağıdakilerden hangisi sunumların amaçlarından değildir?
A)Bilgilendirme
B)Eğitim
C)Tartışma
D)Ürün pazarlama
E)Unutturma

5.Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?
A)Belge, grafik ve slaytlar kullanılması
B)Farklı kaynaklardan yararlanılması
C)Slaytlardaki cümlelerin kısa, açık ve etkili olması
D)Slaytlar ile yapılan açıklamaların eş zamanlı olması
E)Sunum sırasında dinleyicinin görüşlerine sık sık başvurulması

6.Aşağıdakilerden hangisi sunum yapan kişinin dikkat etmesi gereken özelliklerden biri değildir?
A)Vücut dilini etkili ve doğru kullanmak
B)Sunum yapacağı salonu önceden görmek
C) Sunumdan önce prova yapmak
D)İzleyicilerle tartışmaya girmek
E)Gereksiz ayrıntılara girmemek

7. Aşağıdakilerden hangisi kişinin zihinsel ve fiziksel olarak kendini sunuma hazırlaması sırasında yapması gerekenlerden biri değildir?
A)Kılık kıyafetine özen gösterme
B)Dinleyicileri sınamak için tuzak sorular hazırlama
C)Sunum yapılacak yere önceden gelip ortama alışma
D)Ağır yemeklerden ve gazlı içeceklerden kaçınma
E)Gerektiğinde kendisine yardımcı olabilecek bir kişi belirleyip onun sıralarda oturmasını sağlama

8.  I.  Sahnede hareket etmekten kaçınmak
     II. Sunumu önündeki metni okuyarak yapmak
     III.Gerektiği kadar görsel malzeme kullanmak
     IV.Acele etmemek

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sunum sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?
A)Yalnız I             B)Yalnız II                C)I ve II            D)II ve III              E)II ve IV

9.Sunum yapacak kişi, sunum bittiğinde kendisine soru sormak isteyenlere aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A)Yöneltilen soru çok uzunsa soruyu tekrarlamalıdır.
B)Dinleyicilerin sorduğu sorulara cevap vermelidir.
C)Soruyu cevapladıktan sonra diğer sorulara geçmelidir.
D)Bir şey söylemek ya da soru sormak isteyen kişiyi dinlemelidir.
E)Sorunun cevabını salondaki diğer dinleyicilerden istemelidir.

10. Aşağıdakilerden hangisi sunumda görsel malzemelerin etkin bir biçimde kullanılması için yapılması gerekenlerden biri değildir?
A) Slaytlardaki yazıların rahat okunabilir büyüklükte olması
B)Slaytlarda yazıdan çok şekil, resim ve grafik kullanılması
C)Slaytlarda yazıların ve zeminin renklerinin birbirine zıt olması
D)Slaytlardaki anlatımda birbirini örten renkler kullanılması
E)Slaytların konuşmacının sözleriyle uyumlu bir şekilde gösterilmesi

11. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?
A)Güncel konulardan uzak durulması
B)Farklı kaynaklardan yararlanılması
C)Slaytlardaki cümlelerin açık ve anlaşılır olması
D)Görsel ve işitsel ögelerden faydalanılmaması
E)Anlatımın slaytlar ile uyumlu gösterilmesi

12. Günde kaç saatinizi iş yerinde harcıyorsunuz?
7 saat:%3.13
8 saat:%9.38
9 saat:%34.38
10 saat:%50
Hiç eve gitmiyorum:%3.13

Yukarıdaki bilgiler, konusuna göre ayrılmış olan aşağıdaki sunum çeşitlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A)Önemli olay ve olguları dile getirmek üzere hazırlanan sunum
B)Bilgiyi yenileyen, pekiştiren, hatırlatan sunum
C)Önemli noktaları öne çıkaran sunum
D)Bir araştırmayı sunan sunum
E)Anket sonuçlarını ifade eden sunum

13. Aşağıdakilerden hangisi sunum yapacak kişinin yapması gerekenlerden biri değildir?
A)Kendini çok tekrar etmekten kaçınması
B)Prova yaparak varsa sahne korkusunu yenmiş olması
C)Sunum sırasında çok hızlı veya çok yavaş konuşmaması
D)İlgiyi canlı tutmak için espriden, görsel ögelerden yararlanması
E)Salondaki dinleyiciler arasında tartışma ortamı oluşturma

14. Sunum yapan kişi, sunumun sonunda kendisini zor durumda bırakmamak için soru soran kişiye aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A)Tartışmaya girmeme
B)Soru için teşekkür etme
C)Cevabı uzatabildiği kadar uzatma
D)Soru soran kişinin sözünü kesmeme
E)İyice anlamadan cevap vermeme

15. Aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi dinlediğiniz bir sunumda konuşmacıya karşı olumlu bir geri bildirim göstergesidir?
A)Başınızla onaylamak
B)Kağıtları karıştırmak
C)Sık sık saate bakmak
D)Kollarınızı ovuşturup geriye yaslanmak
E)Konuşmacı yerine başka bir noktaya bakmamak

16. Sunumda dil ağırlıklı olarak hangi işlevde kullanılır?
A)Dil ötesi işlevde
B)Sanatsal işlevde
C)Göndergesel işlevde
D)Heyecana bağlı işlevde
E)Alıcıyı harekete geçirme işlevinde

17. Slaydın içeriğiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)İlk slayt, konunun bütününü kapsayıcı nitelikte olmalıdır.
B)Slaytlar arası geçişlerde konuların birbiriyle bağlantılı olması gerekir.
C)Slaytlara yazılan cümlelerin rahat okunur nitelikte olmasına dikkat edilir.
D) Slaytlarda konuyu açıklayıcı grafik, tablo ve resimlere yer verilir.
E) Slaytlarda konunun tüm ayrıntılarıyla yer aldığı cümlelere yer verilir.

CEVAPLAR: 1.E, 2.E, 3.C, 4.E, 5.E, 6.D, 7. B, 8.B, 9.E, 10.D, 11.A, 12.E, 13.E, 14.C, 15.A, 16.C

Yukarıdaki testi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

SUNUM TEST 1

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap