Testler

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 17

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TEST 17

 1. Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışının özelliklerinden birisi değildir?
  A) Şiirde şekil özelliklerine önem verilmiştir.

  B) İçsel ve gizemsel bir yaklaşımla insan anlatılır.
  C) Şiirde toplumsal fayda gözetilir.
  D) Şairlerin kendilerine özgü imge düzenleri vardır.
  E) Ahmet Haşim ve Yahya Kemal iki önemli temsilcisidir.
 2. Tasavvufi şiirimizin birikintilerini Fransız şiir ölçüleriyle birleştiren şair, şiirlerinde insanın evrendeki yerini araştırmış; madde ve ruh problemlerini, kişinin gizli duygularını dile getirmiştir. Şiirlerinde oturmuş bir dil ve sağlam bir teknik kullanmıştır. Sanatçının şiirlerini topladığı kitabın adı Çile’dir.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mehmet Akif Ersoy

  B) Yahya Kemal Beyatlı
  C) Ahmet Haşim
  D) Necip Fazıl Kısakürek
  E) Cahit Sıtkı Tarancı
 3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde edebiyat dönemlerinin kronolojik sıralaması sırasıyla verilmiştir?
  A) Tanzimat Dönemi

       Garip hareketi
       Fecr-i Ati Edebiyatı
       Yedi Meşaleciler

  B) Tanzimat Dönemi

      Servetifünun Edebiyatı
      Fecr-i Ati Edebiyatı
      Milli Edebiyat

  C) Tanzimat Edebiyatı

      Beş Hececiler
      Garip Hareketi
      Milli Edebiyat

  D) Tanzimat Edebiyatı

      Yedi Meşaleciler
      Fecr-i Ati Edebiyatı
      Milli Edebiyat

  E) Tanzimat Edebiyatı

      Servetifünun Edebiyatı
      Milli Edebiyat
      Fecr-i Ati Edebiyatı
 4. Şiirde sese, şekil mükemmelliğine önem veren şair, sembolizmden hareketle yeni bir şiir dili ve yapısı oluşturmaya çalışmıştır. Tevfik Fikret’in Rübab-ı Şikeste, Haluk’un Defteri kitaplarından seçme şiirlerini günümüz Türkçesine çeviren sanatçı “Fahriye Abla” şiiriyle ünlenmiştir.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Behçet Kemal Çağlar

  B) Ahmet Hamdi Tanpınar
  C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
  D) Ahmet Muhip Dıranas
  E) Melih Cevdet Anday
 5. Batılı anlamda ilk büyük tarihçimiz
  II. Modern Türk romanının kurucusu
  III. Edebiyatımızda epik tiyatronun kurucusu

  Bu parçada numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen sanatçılarımız aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
  I                     II                              III                

  A) Namık Kemal     Halit Ziya          Abdülhak Hamit
  B) Fuat Köprülü     Mehmet Rauf    Muhsin Ertuğrul
  C) Şemsettin Sami  Namık Kemal    Şinasi
  D) Ziya Gökalp      Peyami Safa     Ahmet Vefik Paşa
  E) Fuat Köprülü     Halit Ziya         Haldun Taner
 6. Aşağıda verilen yazar, eseri ve türü eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
        Yazar                       Eser                    Tür

  A) Necip Fazıl             Reis Bey                  Oyun
  B) Cahit Sıtkı               Düşten Güzel         Şiir
  C) Ahmet Kutsi          Koçyiğit Köroğlu     Oyun
  D) Yaşar Kemal          Ala Geyik                 Roman
  E) Suut Kemal            Edebiyat Üzerine   Deneme
 7. Edebiyatımızda psikolojik konuları işleyen romanlarımızdan üçü aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
  A) Eylül, Sürgün, Aşk-ı Memnu

  B) Handan, Yalnızız, Sergüzeşt
  C) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Eylül, Zehra
  D) Zehra, Karabibik, Huzur
  E) Eylül, İntibah, Fatih-Harbiye
 8. 1940’larda sevgi, sevinç, özlem gibi bireysel konularla çağın toplumsal sorunlarını birlikte ele alan yalın anlatımlı lirik şiirleriyle tanındı. Sanatçının bir edebiyat adamı olarak belki de en ilginç yönü tiyatro yazarlığıdır. Konularını yerli kaynaklardan alarak tamamen yerli unsurları kullanmıştır. Tiyatromuzda yabancı oyunların egemenliği karşısında durarak ulusal tiyatromuzun gelişimine hizmet etmiştir. Oyunlar başlıklı altı kitapta toplanan oyunları içinde en ünlüleri Boş Beşik, Mine, Nalınlar, Derya Gülü’dür.
  Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Memduh Şevket Esendal

  B) Necati Cumalı
  C) Necip Fazıl Kısakürek
  D) Ahmet Hamdi Tanpınar
  E) Orhan Kemal
 9. Cumhuriyet devri öykü, roman ve fıkra yazarlarından olan Tarık Buğra; eşya ve olayların iç yüzünü araştıran, çözümleyici bir yöntemle yazan sanatçılarımızdandır.
  Aşağıda verilen eserlerden hangisi Tarık Buğra’nın değildir?
  A) Küçük Ağa

  B) Yorgun Savaşçı
  C) Gençliğim Eyvah
  D) Osmancık
  E) İbişin Rüyası
 10. Şair orta sınıf insanların başından geçen olayları ev-aile-yakın çevre üçgeni içinde anlatan şiirleriyle tanındı. Şiire bağlılığını hiç dinmeyen bir coşkuyla yaşamın sonuna dek sürdürdü. Şairin şiirlerini topladığı kitaplarından biri Kapalı Çarşı’dır.
  Yukarıda tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Attila İlhan
  B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
  C) Ahmet Kutsi Tecer
  D) Behçet Necatigil
  E) Orhan Veli Kanık
 11. Edebiyatımızda Orhan Veli, Melih Cevdet (I), Oktay Rıfat’ın (II) önderlik ettiği Garip (III) akımı konuşma dilini şiire taşımış (IV), Halk şiiri nazım biçimlerini (V) kullanmışlar, şiirde ölçü ve uyağa karşı çıkarak büyük bir yenilik meydana getirmiştir.
  Bu parçadaki numaralı yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

  A) I.          B) II.           C) III.         D) IV.     E) V.
 12. Yazarın ilk romanı Fahim Bey ve Biz; değişen, yozlaşan, eskinin güzelliklerini hızla yitiren bir toplumla uyuşamayan kültürlü bir adamın hayatını, genç bir çocuğun bakış açısından anlatır. Bu anlamda hem Fahim Bey’in, hem de anlatıcının zaman içindeki yolculuklarını, anlatıcının düşünsel gelişimini izlemek fırsatını buluruz.
  Bu parçada adı geçen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Peyami Safa

  B) Refik Halit Karay
  C) Abdülhak Şinasihisar
  D) Falih Rıfkı Atay
  E) Reşat Nuri Güntekin

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.B, 4.D, 5.E, 6.D, 7.C, 8.B, 9.B, 10.D, 11.E, 12.C

cumhuriyet dönemi türk edebiyati test 17 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap