Testler

Cümlede Anlam Test 6 (6.Sınıf Türkçe)

Cümlede Anlam Test 6 (6.Sınıf Türkçe)

1.(I) Ressam, şair ve yazar olan Bedri Rahmi Eyuboğlu, 1911 yılında Giresun’un Görele ilçesinde doğdu. (II) Güzel Sanatlar Akademisi’nde başlayan resim öğrenimini Paris’te sürdüren Eyuboğlu, daha sonra Türkiye’ye döndü. (III) Ölümüne kadar Güzel Sanatlar Akademisi’nde ders verdi. (IV) Yerel yaşama ilişkin gözlemlerini, yerel kültürel malzemeyle başarılı bir şekilde buluşturarak tablolarına yansıttı.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur?
A) I.    B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.

2. Kendi dilini unutan bir halk, insanlığın sözcüsü olma hakkını kaybeder ve halklar sahnesinde kendine susma rolü verilir.
Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Dil, özgürlüğün tek kaynağıdır.
B) Toplumları birbirine dil bağlar.
C) Dilini unutan halk, söz hakkını yitirir.
D) Toplumdaki sorunlar konuşarak çözülür.

3. Bazı atasözleri hem gerçek anlamlı hem de mecaz anlamlıdır.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu açıklamaya uyar?
A) Minareyi çalan, kılıfını hazırlar.
B) Mum, dibine ışık vermez.
C) Güneş girmeyen eve doktor girer.
D) İki at bir kazığa bağlanmaz.

4. Sanatçının yapmak isteyip de yapamadıklarını yapabilirsek onu yaşatmış oluruz.
Bu cümlede sanatçıyı yaşatmak aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?
A) Sanatçının izinden gitmeye
B) Sanatçının hedeflerini gerçekleştirmeye
C) Sanatçının eserlerini korumaya
D) Sanatçının düşüncelerini yaymaya

5. (I) Nisan gelince ağaçlar renk renk çiçek açardı. (II) Kuşlar neşe içinde cıvıldaşırdı. (III) Gökyüzünde öbek öbek bulutlar gülümserdi. (IV) Sevimli kuzular, kırlarda bir o yana bir bu yana koşardı.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde kişisel duygu ve düşüncelere yer verilmemiştir?
A) I.      B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.

6. I. Bir şiirin anlamı, başka bir anlam olmaya elverişli oldukça her okuyan ondan kendine göre bir anlam çıkardıkça değerlidir.
II. Şiirde üsluptan daha önemli olan, o şiire yerleştirilen anlamdır; anlam olmadan şiir bir hiçtir.
III. İyi bir şiirde şair, anlattıkları ile yani içerikle üslubu birleştirmelidir.
IV. Etkili ve güzel şiir, herkesin istediği gibi anlayacağı, yorumlayacağı şiirdir.
Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine yakındır?
A) I ile II
B) II ile III
C) I ile IV
D) III ile IV

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kavram açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
A) Duygu ve düşüncelerin belli kurallar doğrultusunda sanatlı söylenmesidir şiir.
B) Her insan yaşadıklarının etkisiyle şairdir biraz.
C) Usta şairler sadece dertlerini diğerlerinden daha iyi anlatır.
D) Hayat var oldukça şiir de kendine özgü biçimiyle var olacaktır.

8. “Değişik ülkelerde aynı fiziği, kimyayı bulan zekâlar, aynı şiiri de bulabilir.” sözleriyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farklı ülkelerde bulunan insanlar aynı ilmî araştırmaları yapabilir.
B) Ülkeler farklı olsa da insanların şiir anlayışları ortak olabilir.
C) Her ülkenin kendine göre ilmî çalışması ve şiir anlayışı vardır.
D) Farklı ülkeler, bilimde ve sanatta ortak çalışmalar yapabilir.

9. Bir eserin sanat eseri olabilmesi için, biçim ögelerinin sanatın olanaklarına göre konuyu sarması gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki yargıyla aynı doğrultudadır?
A) Sanat eserinin kalıcılığı, işlediği konunun özgür olmasına bağlıdır.
B) Sanat eseri biçim ve içeriğin kaynaşmasıyla var olabilir.
C) Biçim ögesi, bütün sanat eserlerinde birinci planda gelmektedir.
D) Eserin sanat eseri olması, biçimin konudan daha fazla öne çıkmasıyla mümkündür.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) Bu filmi daha önce sinemada izlediğini söyledi.
B) Yarışların başlamasına çok az bir süre kalmıştı.
C) Asmadaki üzümler olgunlaşmaya başlamıştı.
D) Havaların kurak gitmesi tarlaların verimini düşürdü.

11. Konuşanların yanında . . . , dinleyenlerin yanında konuşmasını bilen . . . kişidir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde anlamlı cümle oluşur?
A) dinlemesini – olgun
B) susmasını – sessiz
C) konuşmasını – akıllı
D) eğlenmesini – insan

12. “Geleceği satın alabilecek tek şey bugündür.” cümlesiyle asıl anlatılmak istenen nedir?
A) Günümüz dünyasında ekonomi önemli bir yer tutmaktadır.
B) İşlerimizi aksatmadan yapmalıyız.
C) Geleceğe sahip olmak bugünü iyi değerlendirmeye bağlıdır.
D) Hedeflerine ulaşanlar, o yolda tüm engelleri aşanlardır.

13. “Bir kimseyi diğerlerinden ayıran en önemli niteliği, zekâsıdır; onu da okumak kadar hiçbir şey geliştiremez.” cümlesinde anlatılmak istenen nedir?
A) Zekânın niteliği
B) Kişilerin farklı özellikleri
C) Eğitimin önemi
D) Okumanın zekâyı geliştirmesi

14. (I) Ülkemizde kültürel zenginlik taraması sağlıklı yapılmadığından barajlar gibi büyük yatırımların enleri yok ettiğini bilemeyecek durumdayız.(II) Böyle yatırımın kaçınılmaz olduğu durumlarda, tarihsel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması uygar bir toplum olmanın ön koşuludur. (IV) Yetkililer, gelecekte benzer kayıpları önlemek için Türkiye’nin kültürel gereksinimlerini göz önüne alan yeni bir kalkınma modeli geliştirmelidir. (V) Ne yazık ki Birecik Barajı ile arkeolojik değerler belgelenmeden suların tahribine bırakılmıştır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde üzülme söz konusudur?
A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir beğeni dile getirilmiştir?
A) Genç ressamın yaptığı tablolar göz kamaştırıyordu.
B) Tarihî romanları dikkatli bir şekilde okumak gerekir.
C) Kırlardan topladığı çiçekleri vazoya yerleştirdi.
D) Bayram gelmeden çocuklarına giyecekler aldı.

16. Dünyada başarıya ulaşan tek bir kişi bile gösteremezsiniz ki planlı çalışmamış olsun.
Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başarıya ulaşmak çok çalışmaya bağlıdır.
B) Bir hedef doğrultusunda çalışanlar ancak başarılı olur.
C) Kişi, hoşlanmadığı işleri başarılı şekilde yapamaz.
D) Başarılı olmak için planlı çalışmak gerekir.

CEVAPLAR: 1.E, 2.C, 3.B, 4.B, 5.A, 6.C, 7.A, 8.B, 9.D, 10.D, 11.A, 12.C, 13.D, 14.D, 15.A, 16.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap