Testler

Cümlede Anlam Test 8 (6.Sınıf Türkçe)

Cümlede Anlam Test 8 (6.Sınıf Türkçe)

1. I. Çocukken şu karşıki bayırda uçurtma uçururduk.
II. Kışları bu kasaba daha sakin olurdu.
III. Dedem izlediği filmin etkisinden kurtulamadı.
IV. Büyükler, oyunu bir eğitim aracı olarak görmüyor.
Yukarıdaki cümlelerden hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) I     B) II      C) III     D) IV     E) V

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin nedeni belirtilmemiştir?
A) Trafiğin yoğun olması yüzünden toplantıya gecikti.
B) Yaptığı son resimle dereceye girdiği için çok sevinçliydi.
C) Sık sık soru sorması, konuşmacıyı çileden çıkarmıştı.
D) Çanakkale Şehitleri Sergisi’ne gençlerin ilgisi daha çoktu.

3. Sırrımızı kendimiz saklayamamışsak onu başkasının saklamasını nasıl bekleriz?
Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sırrını kimseye vermeyen, kimseden çekinmez.
B) Başkasına söylediğimiz sırrı, ondan saklamasını isteyemeyiz.
C) Bir sırrın bir kısmını açıklayan, tamamını gizleyemez.
D) Başkalarının sırrımızı açıklamasını istemiyorsak çok az konuşmalıyız.

4. (I) Ötede dünya güzeli yavru kuşlar, ısınmak için birbirinin üzerine abanarak bağrışıyor. (II) İnin gerisinde bir hareket duyunca daha da yükselttiler seslerini. (III) Titreyen minik bacaklarıyla düşe kalka dışarıya çıktılar. (IV) Hayvanların solukları hissedilir derecedeydi.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar, anlatıma beğeni duygusunu katmıştır?
A) I    B) II     C) III     D) IV  

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kızma söz konusu değildir?
A) Nedir, bu senden çektiğim!
B) Senin yaptığını, düşman yapmaz!
C) Akşamdan beri nazlanman sıktı artık!
D) Okula her gün uğradığımı bilmiyor muydun?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön yargı söz konusudur?
A) Bu sinema oyuncusu tiyatroda başarılı olamaz.
B) Gerekli önlemler alınmazsa bu bina yıkılabilir.
C) Gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmalı.
D) Bu fabrikadan ayrıldıktan sonra hiçbir yerde iş bulamadı.

7. (I) Güneş mesaisini bitirmiş, arklardaki sular parlamaz olmuştu. (II) Etrafı kapatan dik, sivri dağlar duman ve bulut sarılı kocaman başlarını birbirine dayayarak çoktan uykuya varmışlardı. (III) Evler, kayaların gölgesine sığınmış, sabahı beklemekte karanlıkta fısıldaşarak. (IV) İnsanlar bir an önce evlerine dönme telaşı içinde hızlı hızlı yürümekte.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı anlatım yoktur?
A) I     B) II     C) III      D) IV

8. (I) Mürebbiye, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın en etkileyici romanlarından biridir. (II) Çocuklarını, modaya uyarak Fransız dadılarla eğitmeye çalışan biri anlatılır romanda. (III) Dehri Efendi ve Anjel romanın başkahramanıdır. (IV) Anjel, çocukları eğitmek için tutulmuş Fransız dadıdır.
Numaralanmış cümlelerin hangisi söyleyenin yorumunu içermektedir?
A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.  

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
A) Okuyan insanlar daha mutludur.
B) Hayat, silmeden resim yapma sanatıdır.
C) Öğrenmek, dikkatle dinlemeyi gerektirir.
D) Özlemler, ayrılıklar sonucu kendini hissettirir.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” söz konusudur?
A) Söylenenler beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor.
B) Derslerinize çok özen göstermelisiniz.
C) Biz, bu geri kalmışlıktan ne zaman kurtulacağız?
D) Ah çocukluk günlerim! Şimdi neredesiniz?

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım söz konusudur?
A) Ya onları getir ya da burada beni bekle.
B) İstersen arkadaşlarınla burada top oynayabilirsin.
C) Kardeşinin çok başarılı bir doktor olduğunu düşün.
D) Çocuk arabanın altında kalacak diye bir an çok korktum.

12. (I) Her şeyin sahtesinin pompalandığı Türkiye’de samimiyet boynu bükük bir öksüz. (II) Samimiyet günlük hayatımıza bu kadar uzak düşünce kibir, yalan ve dolan tahtına kurulmuş bir kral. (III) İnsanlar, ruhlarını parça parça bölüp satan bir tezgahtar olur o zaman. (IV) Bu tezgahta herkese, her keseye uygun bir parça ruh bulunur.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmamıştır?
A) I     B) II     C) III     D) IV

13. (I) Köylerden geçerken damların üzerine yayılmış samanları yiyen koyunları, iplere asılı buz kesmiş çamaşırları ve karda zorlukla ilerleyen atları görürsünüz. (II) Batı’da yaşayanlar için güzel bir düş olan kar, Doğu’nun acımasız beyaz gerçeğidir. (III) Buz tutan Çıldır Gölü’ne delik açan insanlar, ağ indirip alabalık yakalamaya çalışırlar. (IV) Ahlat’ta Selçuklu mezar taşlarına kazınmış eski harfler, rüzgârla savrulan ince karla örtülmeye başlar.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde gözlem söz konusu değildir?
A) I     B) II      C) III     D) IV 

14. Gençler, temel kişiliklerini almış bireylerdir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleye anlamca en yakındır?
A) Gençler hayatın gerçeklerini çabuk kavrar.
B) Gençler kişilik arayışındadır.
C) Gençlerin iyi eğitilmesi gerekir.
D) Gençlerin karakteri oturmuştur.

15. I. Yayımlanan her mektubun başına yazılma tarihleri ve nereden yollandıkları eklenmiş.
II. Bu mektuplar bir ciltte toparlanamayacak, herhâlde üç kitap şeklinde yayımlanacak.
III. Okuyanlar keyif alsın diye mektuplarda resim, kroki, desen ve fotoğraflardan da yararlanılmış.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Amaç cümlesi
B) Kanıtlanabilme özellliği olan cümle
C) Olasılık bildiren cümle
D) Şart cümlesi

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.D, 4.A, 5.D, 6.A, 7.C, 8.A, 9.B, 10.C, 11.C, 12.D, 13.B, 14.D, 15.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap