Çalışma Kitapçıkları

Dil ve Kültür Çalışma Kitapçığı 4

1. Aşağıdaki bilgiler doğru ise D yanlış ise Y yazınız.

a. Kültür ait olduğu toplumun yaşam biçiminde etkili değildir. (   )

b. Diller zaman içinde değişime uğramaz. (   )

c. Kültür tarih akış içinde oluşum gösterir. (   )

d. Semiyoloji kelimeleri anlam yönünden inceleyen bilim dalıdır. (   )

e. Kelimeleri şekil yönünden inceleyerek köklerin ve eklerin yapısını inceleyen bilim dalı semantiktir.(   )

f. Moğolca eklemeli dillerden değildir.(   )

g. Macarca ve Türkçe aynı dil ailesi içerisinde yer almaktadır.(    )

h.Ural-Altay dil ailesinde ünlü uyumu vardır.(   )

ı.Göktürk Abideleri Eski Türkçe dönemine ait bir eserdir. (   )

i.Eski Türkçe adı verilen dönem üç döneme ayrılmaktadır.(   )

j. Türkçe önden eklemeli bir dildir. (   )

k. Türkçe’de kelime türetme esnasında kökte birtakım değişmeler olur.(   )

l. Türkçe köken Ural-Altay dil grubu içerisinde yer almaz. (   )

2. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

a. Fuzuli Divanı ……………………………… dönemine aittir.

b. Batı Türkçesinin çağdaş dönem kolları ………., …………..,……………, ………………………

c. Yunus Emre Divanı ………………………………………… dönemine aittir.d. On sekizinci yüzyıl şairi Nedim’in şiirlerinde kendi döneminin zevk ve eğlence hayatını anlatmıştır. Bir de Divanı olan Nedim’in şiirleri …………………………… döneminin ürünüdür.

e. Divanü Lügat’it Türk …………………………… döneminde yazılmıştır.

3.Göktürk Anıtları’nın Türk yazı dili açısından önemini yazınız.

4. Batı Türkçesinde 15. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında kullandığımız, Arapça ve Farsça kelimelerin çokça kullanıldığı dönemin adını yazınız.

5. Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah adlı eseri Türkçe’nin hangi dönemine aittir? Yazınız.

6. Yapı bakımından hangi dillerde her kelime tek heceden ibarettir? Yazınız.

7.Anadolu Selçukluların resmî dilin Farsça, bilim dilinin Arapça olmasının Türkçe üzerinde ne gibi etkileri olmuştur? Yazınız.

8. Kuzey-Doğu Türkçesi, Eski Türkçenin bir devamı olarak hangi yüzyıllarda hangi coğrafyada konuşulmuştur? Yazınız.

9. Türk kelimesi ilk defa hangi yüzyılda hangi metinde kullanılmıştır? Yazınız.

10. Türk dilinin zaman içinde çeşitli değişikliklere uğramasının sebeplerini yazınız.

Dil ve Çalışma Kitapçığı 4’ü ve cevapların word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

dil-ve-kultur-calisma-kitapcigi-4

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap