Testler

Paragraf Testi 7 (6.Sınıf Türkçe)

PARAGRAF TESTİ 7 (6.SINIF TÜRKÇE)
1.İnsanın sahip olduğu en büyük nimet, sağlıktır. Sağlık olmadıktan sonra dünyanın bütün hazinelerine sahip olmak hiçbir işe yaramaz. Yaramadığı gibi bu hazineler kişiye zerre kadar mutluluk da vermez. Sağlık en büyük zenginliktir.
Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sağlıklı insanların uzun ömürlü olması
B) Mutluluğun kaynağı
C) Sağlığın önemi
D) Zenginliğin ölçüsü

2. Hayır o yüzden bu tiyatro kursunu açtım. İstedim ki bir eksiklik daha giderilsin, gençler doğru düzgün tiyatro eğitimi alsınlar. Yoksa, bu kısır eğitimle varabilecekleri bir yer yok.

Yukarıdaki parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir?
A) Tiyatro kurslarına karşı mısınız?
B) Niçin tiyatroyla bu kadar ilgilisiniz?
C) Gençlere tiyatro eğitimi nasıl verilmeli?
D) Gençlerin aldığı tiyatro eğitimini yeterli görüyor musunuz?

3. Çalışkan insan her yerde kendini kabul ettirir. Değil dostları, düşmanları bile ona hakkını teslim eder. Çalışkan insan elbette miskin miskin oturanla bir tutulmaz. Bu ne vicdana ne insafa sığar. Çalışkan insan başkalarına muhtaç yaşamaktan da kurtulmuştur. Her insan çalışmayı ibadet bilmelidir.

Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? ( DPY)
A) İnsan ilişkileri
B) Çalışmanın önemi
C) İnsanın üstünlüğü
D) Saygınlık

4. Şunu bilin ki hayatımızda en yüce, en güçlü ve faydalı dayanağımız, ana baba evinden kalma hatıralarımızdır. Size sık sık terbiyenizden söz açılır; dediğim gibi, güzel, üstüne titrenen çocukluğunuzdan kalma bir hatıra, terbiyenin en iyisidir. Böyle hatıralardan dağarcığına çokça toplayarak hayat yoluna çıkan insan, bütün ömrüne güvenle bakabilir. Kalbimizde kalan tek bir iyi hatıranın bile bir gün faydasını görebiliriz.

Yukarıdaki paragrafın anahtar kelimeleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) hatıra, terbiye, çocukluk
B) ana baba, güven, hatıra
C) hayat, terbiye, güç
D) ana baba, çocukluk, güven

5. Tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, yanlışlıklar devam etmez. Çünkü hayatın bir örneği olan sahnede oyuncular insanlara ayna olurlar. İnsanlar onlarda kendilerini görürler. Oyuncular insanlara ne olduklarını, ne olmak istediklerini, ne olmamaları gerektiğini gösterir.

Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tiyatro insanı eğitir.
B) Tiyatrosuz bir ülkede iletişim olmaz.
C) Tiyatro en iyi eğitmendir.
D) Tiyatro olumsuzlukların ortadan kalkmasını sağlar.

6. Etrafındakiler, yeni doğan bebek için sırayla şunları dilemişler: Yüz güzelliği, selvi boy ve zenginlik. Bunları duyan bilgi kişi ise “Ben onun için iyilik diliyorum. Çünkü sizin söylediğiniz güzellikler bir çiçek gibi solabilir, geçicidir; iyilik ise tükenmez bir hazinedir.” demiş.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (SBS)
A) Yüz güzelliğinin zenginlikten üstün olduğu
B) İnsanlarla çiçeklerin birbirine benzediği
C) İyiliğin geçici güzelliklerden önemli olduğu
D) Bilge kişilerin sözlerine değer verildiği

7. Okuma, uzun bir yolculuktur. Beşikle başlar, mezarla biter. Okulla beraber biten okumalar yarıda kalmıştır. Okuma iğneyle kuzu kazmaktır; kararlılık ister, sabır ister. Okuma bir arayıştır; gerçeği, doğruyu, güzeli arayış… Her arayış, içinde bulma heyecanını barındırır. Bulursunuz, ikinci, üçüncü… Arayışlar başlar. Umut ve heyecan, okumanın ayrılmaz iki niteliğidir. Okuma insanlığın, umut ve heyecan da canlılığın şartıdır.

Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Okuma eylemi ömür boyu sürer.
B) Okuma eyleminde gerçeği arama söz konusudur.
C) Okul hayatıyla sınırlı kalan okuma eylemi yarım kalmış olur.
D) Kitap okuma alışkanlığı küçük yaşlarda kazanılır.

8. “Yedi Kiremit Oyunu” şöyle oynanır: Ortaya yedi kiremit konur, iki gruba bölünen çocuklar kiremitleri top atarak yıkmaya çalışırlar. Kiremitleri ilk deviren grup, diğerini topla vurma hakkını elde eder. Topla en çok kişiyi vuran grup, oyunu kazanır.

Bu parçada “Yedi Kiremit Oyunu”yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? (SBS)
A) Kaç kiremit kullanıldığına
B) Nasıl kazanılacağına
C) Oyuncu sayısına
D) İki grupla oynandığına

9. Kitap okuyan kişi, olayların ve gelişmelerin iç yüzünü öğrenir. Kendine olan güvenini artırır. Bu ise aynı zamanda düşünce ufkunu geliştirip geniş bir görüş açısı sağlayarak olayları inceleme yeteneği kazandırır. Ayrıca okuyan kişiler çok okumanın beraberinde getirdiği zengin kelime dağarcığına sahip oldukları için, etkileyici konuşarak hitap ettikleri kişilerde etki de uyandırırlar. Bu etki ise insanlarla ilişkileri güçlendirmekte, kişiye daha sosyal bir karakter kazandırmaktadır.

Yukarıdaki paragrafa bir başlık bulunmak istense aşağıdakilerden hangisi daha uygun olur?
A) Kitap okumanın yararları
B) Kendine güven
C) Kitap okumanın konuşma gücüne etkisi
D) Kitap okuman sosyalleşmedeki rolü

10. Bir lokantaya gelen iki kişi garsona sipariş vermektedir.

Garson: Ne istersiniz efendim?
Birinci müşteri: Ben kentinizle özdeşleşmiş ayran aşı çorbası, erişte pilavı ve un helvası alacağım.
İkinci müşteri: Ben de kentinize özgü olan ve üzerine bolca şerbet dökülerek yenen gasefe tatlısı, katmer ve ekşili adlı yemeğinizden istiyorum.
Lokantada, garsona sipariş veren müşterilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Uzak bir yoldan geldikleri
B) Sulu yemekleri sevmedikleri
C) O lokantaya ilk kez geldikleri
D) Yöresel yemekleri tercih ettikleri

11.
Düşünüyorum da bütün sıkıntıların kaynağı insanoğlu. Ama çözümler de iyilikler de yine insan eliyle gerçekleşiyor. Yani insansız olmuyor. Güzellikler ancak insanla tamamlanabiliyor. Onun fırçasıyla asıl anlamına kavuşuyor evren. O olmadı mı, hayatın rengi, kokusu kalmıyor. Ama çözümsüzlükler de felaketler de yine onun eliyle dünyamızı sarıp sarmalıyor.

Bu parçada insanoğlu ile ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) İyilik ve kötülüğün kaynağı olduğu
B) Dünyayı bayındır hâle getirdiği
C) Dünyanın güzelliklerinden yararlandığı
D) Yaşamı güzelleştirdiği

12. Öyle ya da böyle olmak pekâlâ elimizdedir. Bedenimiz bizim bahçemizdir, irademiz de onun bahçıvanı. Öyle ki ister ısırgan yetiştirsin ister salatalık ister çörek otu…Bu işte dilediğini yapmak irademize bakar.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevre, insan davranışını etkiler.
B) İnsanı davranışları yönlendirir.
C) İyi ya da kötü olmak insanın elindedir.
D) İnsan kötülüğe isteyerek düşmez.

CEVAPLAR:
1.C, 2.D, 3.B, 4.A, 5.D, 6.C, 7.D, 8.C, 9.A, 10.D, 11.A, 12.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap