Testler

EKPSS LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 19

EKPSS LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 19

1. (I) Ben uzun öyküyü severim. (II) Çağımızın hızlı yaşamı içinde romanın yerini alacağını sanıyordum; ama öyle olmadı. (III) Roman, gücünü yitirmek şöyle dursun, aldı başını gitti. (IV) Romana göre işçiliğe daha açık, fazlalıklardan arındırılma olanağı daha yüksek bir tür olduğunu düşünüyorum uzun öykünün. (V) Üstelik taşınması, okunması da kolay. (VI) Belki ileride önemli bir tür hâline gelecektir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazar, uzun öykünün üstün yönlerinden söz etmiştir?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) III. ve V.
D) IV. ve V.
E) V. ve VI.

2. (I) Michigan Caddesi’bir ucunda Chicago Tribune gazetesinin kuleli dev binası yükseliyor. (II) Bina için niyetlenildiğinde gazete sahipleri bir uluslararası proje yarışması açmış. (III) 22 ülkeden 262 proje katılmış yarışmaya. (IV) New Yorklu iki mimar kazanmış yarışmayı. (V) O zaman insanlar sanata büyük önem veriyor olmalı ki projeye katılan eserler kent kent dolaştırılmış.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde çıkarımda bulunulmuştur?
A) I.     B) II.      C) III.      D) IV.       E) V.

3. I. Yıllardır aynı şeyleri beğenen bir sanatçının ortaya yeni bir şeyler koyması olası değildir.
II. Sanatçının beğenilen eserlerinin temelinde, halkın eğilimleri yatar.
III. Sevdiği ve ilgi duyduğu şeyler hiç değişmeyen bir sanatçıdan yaratıcılık beklenemez.
IV. Halk, beğendiği sanatçıların eserlerinde, sanatçının eğilimlerini de görmek ister.
V. Hep aynı şeylere ilgi duyan bir sanatçının zamanının ötesine seslenemeyeceği söylenemez.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri birbirine anlamca en yakındır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

4. Yapılan iş ne kadar parlak olursa olsun, yüksek bir amacın sonucu değilse büyük sayılmamalıdır.
Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir işin büyüklüğü, o iş için güdülen amacın yüksekliğine bağlıdır.
B) Herkesin yüksek bir amaca yönelik bir iş yapması beklenemez.
C) Bir işin hangi amaca yönelik olduğu, iş sonuçlanmadan bilinemez.
D) Bir işin büyüklüğü varılmak istenen amaca ulaşılmasına bağlıdır.
E) Hedefler tam olarak belirlenmezse hiçbir işten sonuç alınamaz.

5. Ben niye iki roman, üç roman, yüz roman yazayım hepsi birbirine benzeyecekse.
Bu sözleri söyleyen bir yazar aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
A) Az yazan yazarların birbirine benzer eserler ortaya koymaktan kurtulacağını
B) Az ama özgün yapıtlar ortaya koymak istediğini
C) Birbirinden farklı olmadıktan sonra fazla roman yazmanın bir anlamının olmadığını
D) Anlatım biçimleri farklı olduktan sonra aynı konunun değişik romanlarda ele alınabileceğini
E) Çok sayıda roman ortaya koyan sanatçının tekrara düşmesinin kaçınılmaz olduğunu

6. (I) Liva Konağı Ünye’de görülmesi gereken yapılardan biri. (II) Bu konağı bulmak öyle zor da değil. (III) Hükümet binasını, onun önündeki meydanı bulun. (IV) Hamamın arkasından yukarı doğru yürüyün. (V) İleride bir yokuş var: Kadılar Yokuşu. (VI) Meydanın solunda bir hamam göreceksiniz. (VII) O yokuş sizi Liva Konağı’na götürecektir.
Bu parçada düşüncenin akışının sağlanabilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) II. cümleyle VII. cümle yer değiştirmelidir.
B) II. cümle parçanın sonuna getirilmelidir.
C) IV. cümleyle V. cümle yer değiştirmelidir.
D) IV. cümleyle VI. cümle yer değiştirmelidir.
E) VI. cümle III. cümleden sonra gelmelidir.

7. Şekil ve deyiş bakımından epey tekdüze bulmakla beraber, ruh bakımından Halk edebiyatının hayranı, Yunus’un ise delisiyim.  Bana öyle geliyor ki Yunus kadar derin bir şair dünyaya gelmedi. Hele onun bu şiirleri bizden asırlarca önce söylediğini düşününce insanın aklına durgunluk geliyor. Türk nesrinde ise günümüzün bir sanatkarına hayranım: Abdülhak Şinasi Hisar’a… Nesrimde her yer onun etkisinin olduğunu söyleyebilirim. Fakat onun gibi yazmak mümkün mü?
Bu sözleri söyleyen sanatçı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Halk edebiyatını, Divan edebiyatından daha güzel bulur.
B) Halk edebiyatının derin bir şairi olan Yunus’a hayrandır.
C) Abdülhak Şinasi Hisar’ın nesirlerine ulaşılamayacağını düşünür.
D) Nesirlerinde Abdülhak Şinasi Hisar’ın etkisi görülür.
E) Halk edebiyatını biçim bakımından mükemmel bulmaz.

8. “Yaşlandın sen artık, yarım saat dolaşsan yoruluveriyorsun, dizlerin tutmuyor, bir de gezme sözü mü edeceksin?” demeyin. Yaşlandım diye benim gezmemi, uzun uzun gezme hülyaları kurmamı da yasak edecek değilsiniz ya! Bırakım, unutuvereyim yaşlandığımı; unutayım da yaz gelince o uzun günlerde dilediğimce gezebileceğimi umayım. Hem ben ışığı, ışıklı günleri yalnız gezmek, yürümek için sevmem ki! Bir de oturup çevreye, ta uzaklara bakmanın tadı yok mu?
Bu sözleri söyleyen birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
A) Ben bazı yaşlıların yaptığı gibi kabuğuma çekilmeyi istemem.
B) Yaşlılık, beni yaşama zevkinden uzaklaştırmaz.
C) Yaşlılığın getirdiği olumsuzlukları artık ben de kabullendim.
D) Ben yaşlılıkta bile hayatın tadına varmasını bilirim.
E) Yaşlılık, benim umutlarımı, hayallerimi silip götüremez.

9. (I) İyi bilmem geçmişi. (II) İyi bilmek şöyle dursun büsbütün bilmem. (III) Bilmediğim için de içim yanar. (IV) Bari bundan sonra öğreneyim. (V) Ama şimdiye dek girmediğim, yolunu yordamını bilmediğim bir alan nasıl gireyim? (VI) Geşmişi bilmeyen kişi bugünü anlamaktan da umudunu kessin! (VII) Geçmişi bilmeyen, günümüzün yaptıklarını, oluşturduklarını, insanoğlunun gelişimine neler kattığını, yeniliği kavrayamaz.
Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A) II.       B) III.        C)IV.       D) V.      E) VI.

10. Elbette yararlandım, hatta yararlanmaya devam edeceğim. Sanatın amacı zaten her şeyin şah damarına yaklaşmak, onunla doğrudan bitişmek olduğuna göre neden ben romanımı, öykümü, şiirimi yazarken felsefeden yararlanmayayım ki? Aslında burada bir yararlanmadan öte, farkında olmadan içinize giren bir durumdan bahsetmek daha doğru olur. Çünkü ben felsefeden yararlanmıyor, felsefeyi yaşıyorum.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir?
A) Konu seçiminde çevrenizde gelişen olaylardan yararlanıyor musunuz?
B) Eserlerinizi oluştururken sizden önceki sanatçılardan yararlandınız mı?
C) Romanlarınızı yazarken öteki türlerden yararlanıyor musunuz?
D) Eserlerinizi ortaya koyarken felsefeden yararlandınız mı?
E) Bu antolojiyi oluştururken diğer antolojilerden yararlandınız mı?

11. Yazarlığa giden birinci yol, çöp kutusunu kullanmaktan geçer. Sapla samanı ayıklamayı bilmeyen birinin sanatçı adını hak etmesi mümkün değildir.
Bu parçada geçen “çöp kutusunu kullanmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her geçen gün daha iyisini yazabilmek
B) Özeleştiri yapabilmek
C) Sıradan olanların içinden sıra dışı olanı bulup çıkarmak
D) Metindeki gereksiz ögeleri temizlemek
E) Geçmiş birikimlerden yararlanabilmek

12. “Fakat “bağlacı aşağıdakilerden hangisinde cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?
A) Yaşlı fakat dinç bir adamdı benim dedem.
B) Çok zeki fakat biraz dikkatsizdir kendisi.
C) Yine gelebilirsin fakat tek başına.
D) Mutlu olmak istiyor fakat bir türlü yakalayamıyordu onu.
E) Dünkü sınava katıldı fakat sınavı iyi geçmemiş.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi bir fiil değildir?
A) Bazı ağaçların yaprakları çok çabuk dökülmüştü.
B) Uzak iklimlerden şarkılar getirdim sana.
C) Ahmet, cebindeki bütün bozukları çıkardı dükkân sahibine vermek için.
D) Özlüyorum annemi, babamı, kardeşlerimi ve diğer sevdiklerimi.
E) Bu sorulara cevap vermemesi bir şeyler söylemek istememesindendir.

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, tamlananı sıfat tamlaması olan bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Bir gün Palandöken Dağı’ndan geçtim.
B) Ta uzakta eski bir hanı seçtim.
C) Kalbim yırtılıyor her nefesinde
D) Kulağım ruhumun kanat sesinde
E) Hüzün var çocuğun masum yüzünde

15. Aşağıdaki altı çizili eklerden hangisi işlevi yönüyle farklıdır?
A) Sözün her zaman kanatırdı yaralarımı.
B) Derdin benim derdim, bunu bil dostum!
C) Evin eskiyen taraflarını onarımdan geçirdik.
D) Bence bu sözün konferansta bulunanlar tarafından yanlış anlaşıldı.
E) Tahlil sonuçlarına göre insülin direncin oluşmuş.

 

CEVAPLAR: 1.D, 2.E, 3.B, 4.A, 5.C, 6.E, 7.A, 8.C, 9.E, 10.D, 11.D, 12.C, 13.E, 14.E, 15.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

9 yorumlar

Yorum yap