Testler

EKPSS LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 10

EKPSS LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 10

1.Ülkemizde eskiden önemli edebiyat dergileri vardı. Belki bunların tirajları yüksek değildi, ama okuyanı çoktu. “Yeni Dergi”de Mehmet Fuat, Papirüs’te Cemal Süreyya gibi isimler gençlerin önüne yeni ufuklar açma çabası içindeydi.
Bu cümledeki altı çizili kısmın anlamı aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Sanatçıların düşünce dünyasının genişlemesinde, adı olan sanatçıların yol gösterme gayreti vardır.

B) Gençler, sanatının zirvesine çıkmış yazar ve şairlerin izinden yürümeyi görev bilmelidir.
C) Yeni yetişen sanatçıların gayretinin artırılması için çalışılmalıdır.
D) Genç sanatçılar dili yeniden keşfe çalışmamalı, önceki sanatçıların eserlerini incelemelidir.
E) Her sanatçının ufkunun ve olaylara bakışının derinliği diğerlerinden farklıdır.

2. Ankara deyince “Ulus ve civarı” , İzmir deyince “Kemeraltı” gelir aklımıza. Adana deyince de “Küçük Saat” çıkar gelir bin bir sesin ve bin bir rengin içinden, kentin doğal bir temsilcisi gibi.
Bu parçada geçen “bin bir ses ve bin bir renk” sözüyle ne anlatılmak istenmiştir?
A) Küçük Saat’teki her şeyin doğal seyrinde ilerlediği
B) Alışverişe gelen insanların sayıca çok fazla olduğu
C) Seyyar satıcıların etrafı rahatsız edecek derecede bağırmaları
D) Her renkten insanla bazen orada karşılaşılabileceği
E) Renk ve ses zenginliği olan rengarenk, cıvıl cıvıl ve kalabalık bir yer olduğu

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ısınmak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Bu aylarda deniz suyu ısınmaz.
B) Karşımda duran adama içim bir türlü ısınmadı.
C) Havalar ısınırsa yaylaya çıkarız.
D) Sobanın yanında ısınırken elini yaktı.
E) Süt ısınınca ocaktan indir ve bana bir bardak getir.

4. Koşan elbet varır, düşen kalkar
    Kara taştan su damla damla birikir
Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerde anlatılmak istenen duygulardan biri değildir?
A) Sabır

B) Azim
C) Umut
D) Ümitsizlik
E) Geleceğin güzel olacağına inanma

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım yoktur?
A) Yazar bir sohbet anında seksen yaşında olduğundan bahsediyordu.
B) Şiirlerimin çoğunu kitaplaştırmayı düşünüyorum, dedi.
C) Romanlarının hemen hemen hepsinde Anadolu gerçeklerine değindiğini belirtti.
D) Eğitim konularındaki fikirlerimizi doğru bulduğunu söyledi.
E) Bu virüse karşı tedbirlerin taviz verilmeden uyganması istendi.

6. (I) Karnabahar, içerdiği yüksek B vitamini sayesinde sinir sisteminin gelişimine yardımcı olur ve bu süreçte korumaya geçer. (II) Düzenli olarak tüketilen karnabahar suyu sayesinde kalp ve beyin sağlığı korunur. (III) Karnabahar suyu bağırsak sistemi için faydalıdır. (IV) Düzenli olarak tüketildiğinde kabızlık problemini ortadan kaldırır. (V) Bütün bu faydalarını bilmesine rağmen oğlum karnabahar yemeyi sevmiyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisine yazar kendi yorumunu katmıştır?
A) I.       B) II.     C) III.      D) IV.         E) V.

7. Bu yazar, diğerlerine benzemiyor. Eskilere uymadığı gibi yenilere de uymuyor. Konuları başka, kalıpları başka, kullandığı dil başka…
Bu parçada yazarın özellikle hangi yönü üzerinde durulmuştur?
A) Milli oluşu

B) Evrensel oluşu
C) Özgün oluşu
D) Nesnel oluşu
E) Öznel oluşu

8. Corona virüsler, çoğu insanın hayatının bir anında karşılaştığı virüslerdir. İnsan corona virüsleri genellikle hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına neden olur. Corona virüslerin alfa, beta, gama ve delta olarak bilinen dört alt grubu vardır. Corona virüsler, hafif düzeyli soğuk algınlığından şiddetli solunum sıkıntısına kadar farklı tablolara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Corona virüsların insanlarda dolaşımda olan alt tipleri çoğunlukla soğuk algınlığına sebep olan virüslerdir.
Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Açıklama

B) Betimleme
C) Öyküleme
D) Tartışma
E) Benzetme

9. Aydınlık bahçenin gülleri! Siz, alnıma dokununca tenimi alevden buseler aydınlatıyor. Her şey baştan başa sevgi, coşkunluk, güzellik, ürperiş, çılgınlık… Parlayan ve içimi aydınlatan her şeye karışıp öyle dağılıyor ve çoğalıyorum ki gönlüm kendini kaybediyor ve sevincini bağıra bağıra boşaltıyor.
Bu parçayı yazan kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yaşama sevinciyle dopdoludur.

B) Geleceğe ilişkin büyük umutları vardır.
C) Coşkun kişiliği vardır.
D) Bir duygu yoğunluğu yaşamaktadır.
E) Her şeye iyimser bir gözle bakmaktadır.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim değildir?
A) Nâzım Hikmet, şairliğini büyük nispette Türkçe ile, dili yeni bir şekilde kullanmasını öğrendiği Rus şairlerine, bilhassa Mayakosvki’ye borçludur.
B) İngiliz şair ve tenkitçisi Eliot, İngilizcenin en büyük şiir dili olduğunu söylüyor ve bunu İngiliz­cenin karışık, içinde çeşitli dillerden gelme unsurla­rın bulunması ile açıklıyor.

C) İngilizcenin kelime hazinesi öyle zengindir ki, herhangi bir şairin kelime dağarcığı onun toplam serveti ile kıyaslanacak olsa, çok fakir kalır.
D) Bu, gerçek sebebin sadece bir neticesidir.
E) Benim fikrimce bu se­bep İngilizcenin çok çeşitli unsurlardan oluşmuş ol­masıdır.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır?
A) Bu dillerin her biri, İngilizceye kendi musikisini de getirmiş­tir.
B) Sanat ifade ortamı ile sınırlıdır ve büyük bir şair, elindeki dili en iyi bir şekilde kullanabilen bir kişidir.
C) Gerçekten büyük bir şair, kendi dilini büyük bir dil yapan kişidir.
D) İngilizce gibi Türk­çe de bir imparatorluk dilidir.
E) Nâzım Hikmet, şiirlerinde işte bu dili kullanmıştır ve iyi kullanmıştır.

12. Deneyselciliğin(I)bayraktarlığını(II) yapan ya da başka türlüsü, kaba bir gerçeklikle bezenmiş, düzmece ya da kazara yaratılmış edebiyattan(III) nefret ederim(IV). İsaac Babel’in “Guy de Maupassant” adlı olağanüstü güzellikteki öyküsünde anlatıcı, edebiyat uğraşıyla ilgili şunları söyler: “Hiçbir demir ok, yüreği(V), doğru yere konmuş nokta kadar derinden delip geçemez.
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış altı çizili sözcüklerin hangisinde diğerlerinden farklı bir ses olayı vardır?
A) I.         B) II.    C) III.      D) IV.       E) V.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, isim tamlamasını nitelememiş veya belirtmemiştir?
A) Kendilerini bu saplantıya kaptıran şairler­den hiçbiri seslerini geniş kitleye duyuramamalar­dır.
B) Nâzım’ın yaptığı, kelime dağarcığını alabildiğine genişletmesi ve deği­şik şiir cümleleri vücuda getirmesidir.
C) Onun bu vası­talarla, benimsediği bir dünya görüşünü anlatması ayrı bir konudur.
D) Onlar da ortak dil hazinesinden, kendilerine göre kelime seçmişler ve ken­dilerine has bir şiir dünyası kurmuşlardır.
E) Ahmed Haşim ve Yahya Kemal, dilin birçok ses imkânlarından istifade etmişlerdir.

14. Memleket edebiyatı yapmak, Faruk Nafiz için, o (I) yıllarda üzerinden geçen fırtınalarla sarsılmış, fakirleşmiş, mustarip Anadolu’nun bu (II) hâlin­den istifade eden bir gösteriş yapmaktan ve her tür­lü siyasi maksatlarla yabancı ideolojilerden uzak, samimi bir harekettir. Bunun (III) içindir ki şair, Anadolu’­nun ıstırabına yerinde ve kuvvetli çizgilerle temas etmekle beraber, daha çok, o (IV) perişan hâliyle bile gü­zel ve sevimli bir vatanda yasayan halkımızın incelik ve üstünlüklerini gösteren, iyi ruhlu bir edebiyat meydana getirmiştir. Yine bunun içindir ki Faruk Nafiz’ in bu (V) tarz şiirlerinde dört asır evvelki saz şairi Karacaoğlan’ın şiirlerini besleyen, yurt güzelliklerine ait çizgiler görülür.
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat değildir?
A) I.         B) II.          C) III.            D) IV.          E) V.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme ve niteleme sıfatı kullanılmamıştır?
A) Son birkaç haftadır hemen hemen hepimiz endişeliyiz ve bazılarımız günlük faaliyetlerden kendilerini korumak için uzaklaştılar.

B) Benim görüşüm bu durumu ciddiye almaya ihtiyacımız var ve virüsün yayılmasını kontrol altında tutmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.
C) Birçok insan enfeksiyon riski ile ilgili zor zamanlar geçiriyor.
D) Kaygı insanın normal tepkisidir, endişene hak ver ve bu nedenle kendini kötü hissetme.
E) Bu nedenle olabilecek bütün ihtimallere odaklanmaktan ziyade gerçekçi ihtimallere odaklanın.

 

CEVAPLAR: 1.A, 2.E, 3.B, 4.D, 5.B, 6.E, 7.C, 8.A, 9.B, 10.E, 11.E, 12.C, 13.A, 14.C, 15.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap