Testler

Fiil Çatısı Test 3

FİİL ÇATISI TEST 3

1.Niceler düştü dünya ağına,
Vuruldular bahçesine bağına,
Anlarla varınca son durağına,
Bizler bu bahçeyi ekmeye geldik.
Yukarıdaki dörtlükte geçen eylemler için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
A) Birden fazla etken çatılı eylem kullanılmıştır.
B)Nesne almamış geçişli bir eylem vardır.
C) Edilgen çatılı eylem örneği vardır.
D) Geçişsiz eylem örneği vardır.
E) Dönüşlü eylem kullanılmıştır.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, işin yapılışı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Masanın üzerindeki kâğıtları çöpe attırdı.
B) Söküğünü terziye diktirdi.
C) Kompozisyonunu arkadaşına yazdırdı.
D) Yağmur sürekli atıştırıyordu.
E) Çocuğuna bakkaldan ekmek aldırdı.

3. Aşağıdakilerden cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir?
A) Ayağını testereye kaptırdı.
B) Bir bardak suyu bir nefeste içti.
C) Bahçeye on tane çam fidanı dikti.
D) Sabah kalktığımda mutlaka yatağımı düzeltirim.
E) Söylediğin söze çok kırıldım.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Okulun eski müdürü görevinden alındı.
B) Gönderdiğiniz emanet hemen alındı.
C) Ehliyetim arabamdan dün alındı.
D) Babasının ağır sözlerine çok alındı.
E) Çocuk, kreşten geç alındı.

5. I. Tüm matematik soruları çözüldü.
II. İhsan’ın tüm sorunları çözüldü.
III. Bu fıkraya çok güldü.
IV. Bayramda tüm büyüklere gidildi.
V. Hemen evine dönmeye kalkıştı.
Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisinin yüklemi etken çatılı fiildir?
A) I.-III.
B) I.-II.
C) IV.-V.
D) III.-IV.
E) III.-V.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi öznesine göre etken, nesnesine göre geçişli bir fiildir?
A) Yatmadan önce bir iki sayfa kitap okurum.
B) Yeni yılda fakirlerin yüzü gelecek.
C) Bu sabah bir sarsıntıyla uyandım.
D) Araba büyük bir hızla duvara çarptı.
E) Çocuğun arkasından uzun bir süre baktı.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birlikte yapma anlamı taşıyan bir işteş fiil kullanılmıştır?
A) İki kardeş birbirini görünce kucaklaştılar.
B) Ayaklarımın altı iyice sertleşti.
C) Bazen telefonla görüşüyoruz.
D) Vatanın derdine gel, ağlaşalım.
E) Kütüphanede buluşmak için iki arkadaş anlaştı.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi dönüşlü çatılı fiildir?
A) Bu romanı daha önce okumuştum.
B) Dedem ölünce arkasından mevlit okundu.
C) Kara haberi alınca annesi saatlerce dövündü.
D) Tablo, müze müdürü tarafından teslim alındı.
E) Meyveler çok ucuza satıldı.

9. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için.
Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin?
Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur,
Sırtına Sakarya’nın, Türk tarihi vurulur.
Dörtlükte geçen fiillerden hangisi geçişli bir fiildir?
A) çatlıyor
B) yırtınıyor
C) demiş
D) burulur
E) vurulur

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli olduğu hâlde nesne almamıştır?
A) Bebek bugün erkenden uyandı.
B) Sınıftakiler anlatılan fıkraya güldüler.
C) Kediyi ağaçtan çocuklar indirdi.
D) Bu yıl hepimiz daha çok özleyeceğiz.
E) Bu şehri en yüksek tepeden seyrettim.

11. Geçişsiz bir fiil (-r, -t, -tir) eklerini alarak geçişli hâle gelir. Bu durumdaki fiillere oldurgan fiil denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi oldurgan fiildir?
A) Bu ceketi amcasına aldırdı.
B) Ona müzeyi gezdirdim.
C) Çok kaynatınca sütü taşırdı.
D) Sınav sorularını öğrencilere yazdırdı.
E) Sınav kâğıtlarını başkana toplattı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil çatısından söz edilemez?
A) Düşüncelerini bir düzen içinde anlatmalısın.
B) Zavallı kuşu acımasızca öldürmüşler.
C) İstanbul’daki evimizin bahçesini hatırlıyorum.
D) Üyelere verilen kartların tümü yenilendi.
E) Güzel resim yapmak bir yetenektir.

13. Aşağıdakilerin hangisinde her iki dizede de geçişli eylem vardır?
A) Kimseler kınamaz burada bizi,
     Ne varsa hesabı öder gideriz.
B) Yeter ki kendinden, bizden söz etsin,
     Yalanı doğruyu sezer gideriz.
C) Neler gördük neler bugüne kadar,
     Daha gidilecek yerlerimiz var.
D) Bir anlam fırını içinde piştik,
     Anlamlı güzeli sever gideriz.
E) Sevgiyle var olduk sevdik sevildik,
     Kavgalara girdik öldük dirildik

14. “Çocuğun yüzündeki gülümseme büyüyor.” cümlesinde görülen nesne-yüklem ilişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A) Zavallı çocuk adama sevgiyle bakıyor.
B) Orta boylu adam başını öne eğiyor.
C) Adam arkadaşının yanına varıyor.
D) İki arkadaş tekrar yürümeye başladı.
E) O anda gözlerinde bir tebessüm belirdi.

15. Mavi kestim gene mavi kestim gene mavi,
Mavi açtım gene mavi açtım gene mavi,
Uç dedim uçurdum,
Uzandım yattım sırtüstü,
Baktım gene mavi,
Bu dizelerdeki geçişsiz eylemler aşağıdakilerden hangisinde sıralanmıştır?
A) kestim, açtım, dedim
B) açtım, dedim, uzandım
C) uçurdum, yattım, uzandım
D) kestim, açtım, yattım
E) yattım, uzandım, baktım

16. “Düşünüyordu” sözcüğünün çatı yönünden türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) oldurgan-işteş
B) etken-geçişli
C) ettirgen-geçişli
D) etken-geçişsiz
E) işteş-geçişli

17.Bu kadar yürekten çağırma beni
Bir gece ansızın gelebilirim
Beni bekliyorsan, uyumamışsan
Sevinçten kapında ölebilirim
Yukarıdaki altı çizili fiillerin çatısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A) geçişsiz, geçişsiz, geçişsiz
B) geçişli, geçişsiz, geçişli
C) geçişsiz, geçişli, geçişli
D) geçişli, geçişsiz, geçişsiz
E) geçişli, geçişli, geçişli

18. “Dedem Kırım’a varmıştır.” cümlesinde görülen nesne-yüklem ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Ben ders çalışmayı daha uygun gördüm.
B) Korkum böylece daha da artardı.
C) Üç gündür elime bir kitap bile almadım.
D) Elimi kitaplara doğru uzattım.
E) Yazın tatlı havasını heyecanla beklerdik.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ettirgen fiil vardır?
A) Neden bizi iki saat bekletti?
B) Bu projeyi ona kim kabul ettirdi?
C) Çocuğunu ne güzel yetiştirmiş!
D) Ordular ülkenin doğusuna çekilmişti.
E) Öğlen yemeğini teyzem hazırlayacakmış.

20. Ali de ortada yok! İçeride kim olduğu anlaşılamadı; Hayri Efendi bir lahza tereddüt etti sonra kapıya büsbütün yaklaşıp iki üç, işitilmez darbecik vurdu ve cevap beklemeyerek dik­katle, yavaşça tokmağı çevirdi. Odada iki misafir ile bir de levazım müdürü varmış, mi­safirler bir köşede yavaş sesle sohbet ediyorlar, levazım mü­dürü de müsteşarın önünde ayakta duruyor, bir kâğıt okut­turuyordu.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) “Anlaşılamadı” sözcüğü geçişsiz ve edilgen bir fiildir.
B) “Çevirdi” sözcüğü geçişli ve etken bir fiildir.
C) “Tereddüt etti” söz grubu geçişsiz ve etken bir fiildir.
D) “Sohbet ediyorlar” söz grubu geçişsiz ve etken bir fiildir.
E) “Okutturuyordu” sözcüğü oldurgan ve geçişli bir fiildir.

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.E, 4.D, 5.E, 6.A, 7.D, 8.C, 9.C, 10.D, 11.C, 12.E, 13.A, 14.B, 15.E, 16.B, 17.D, 18.B, 19.C, 20.E

fiil catisi test 3 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap