Testler

Ek eylem Test 6

EK EYLEM TEST 6

1.Aşağıdakilerin hangisinde ek eylem vardır?
A) Güle kızıl kaftan biçer seher.
B) Her sabah kan damlatır yüreğime.
C) Ve rüzgâr o bildik iklimiyle.
D) Şehrazat’ı ince ince ağlatır içimde.
E) Bu gözyaşları bir göz içindi kanayan.

2. I.Bizde özgürlük yoktur.
II. Düşünce, yaşamak için dövüşmek zorundadır.
III. Bu korkunç gecede açık yerlerin hiçbiri güvenilir sayılmazdı.
IV. Bir yandan yürüyor, bir yandan da endişeyle düşünüyordu.
V. Onu burada iki saat beklettiniz.
Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?
A) I. B) II. C) III.      D) IV.      E) V.

3. Aşağıdakilerin hangisinde ek eylem vardır?
A) Pembe gül idim, soldum.
B) Ak güle ibret oldum.
C) Yüzüne hasret kaldım.
D) Avlu dibi beklerim.
E) Vay benim emeklerim.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylemin olumsuz soru biçimi kullanılmıştır?
A) Sence, o kişi haklı mıydı?
B) Onun anlattıkları doğru değil miydi?
C) Öğretmeni, o kadar anlayışlı mıydı?
D) Onlarla başka birileri var mıydı?
E) Orada da hava yağmurlu muydu?

5. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme ek fiil alarak yüklem olmuştur?
A) Bol bol yiyen, bel bel bakar.
B) Dostlarla da ayrıldı yollar bir bir.
C) Yer damar damar, insan soy soydur.
D) Hızlı hızlı nefes alıyordu.
E) Elindeki paltoya pat pat vuruyordu.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi zamirden türemiş birleşik zamanlı bir eylemdir?
A) Önceleri bizi küçümsemişlerdi.
B) Aldığı parayı yine azımsıyordu.
C) Yeni futbolcuyu benimsememiştik.
D) Onun böyle davranması bencilliğindendir.
E) Yaşlıları en çok üzen, onların kimsesizliğidir.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem şimdiki zamanın rivayeti şeklinde çekimlenmiştir?
A) Sabahları erken kalkmaya alışmıştı.
B) Hem yazıyor hem de dinliyordu.
C) Sınıfı geçmek için durmadan çalışmış.
D) Eskiden bayramlar güzel oluyormuş.
E) Olanların hepsini bize anlatacakmış.

8. Öğrencinin biri sınavda soruları yanıtlamak için zar atıyormuş. 1 gelirse A, iki gelirse B, 5 gelirse E şıkkını işaretliyormuş. 6 geldiği zaman tekrar zar atıyormuş. Bir atmış, altı gelmiş, bir daha atmış yine altı gelmiş, birkaç defa daha atmış yine altı gelince bu soru çok zor bu soruyu geçeyim, demiş.
Yukarıdaki parçada kaç tane birleşik çekimli fiil kullanılmıştır?
A) 6       B) 7         C) 8       D) 9      E) 10

9. Doğarken ağlamıştın (I), çevrendekiler güldüydü (II).
Öyle bir hayat yaşa (III) ki öldükten sonra
Çevrendekiler ağlasın (IV), sen gül (V).
Numaralı eylemlerden hangi ikisi birleşik çekimlidir?
A) I.-II.
B) II.-IV.
C) I.-III.
D) I.-IV.
E) III.-IV.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik çekimli bir eylem vardır?
A) Fare “miyav” sesini duydu, yerinden çıkmadı.
B) Sonraki gün “hav hav” diye bir ses duydu.
C) Çıkmasıyla pençe yemesi bir oldu.
D) Kedinin tuzağına düşmüştü.
E) Kedi, fareyi alıp gitti.

11. Aşağıdakilerden hangisinde yüklem ek eylem almıştır?
A) Şüphesiz bu değerli insanlardan biri olan Erol Güngör kaç yıl yaşadı?
B) Yaylanın havasını özlüyor.
C) Bu işlerle başarıya ulaşmak mümkün mü?
D) Benim yaptıklarım, onları ilgilendirmez.
E) Görülmese de güneş kayba uğramaz, ama görmeyenin dünyası kararır.

12. Okuma kitaplarımızı, en sevdiğimiz dostlar gibi hiçbir zaman unutamayız. Sevgili okuma kitaplarım! O kitaplar, aylara bölünmüştü. Kış aylarına düşen parçalarda kış resimleri vardı. Sonra, o resimlerde yavaş yavaş dallar tomurcuklanırdı, ağaçlar çiçek açardı, paltolu çocuklar paltolarını çıkarmaya başlarlardı. O resimler böylelikle, bizlere de tatilin yaklaşmakta olduğunu müjdelemiş olurlardı.
Yukarıdaki paragrafta birleşik zamanlı kaç fiil vardır?
A) 1        B) 2            C) 3           D) 4           E) 5

13. Bazen kitapların son sayfalarını açardım. Orada bir kelebek veya çiçekli bir dala konmuş bir kuş resmine dalar giderdim. “Bu sayfalara ne zaman geleceğiz? Bu sayfaları okuyacağımız günlere ne zaman kavuşacağız?” diye düşünür dururdum. Oysa daha okul yılının yarısına bile ulaşmamıştık. Sınıfımızın camlarını sert yağmurlu kış rüzgârları sarsıyordu. Böyleyken ben, kitaplardaki o resimlere baktıkça yaz tatilinin hayallerine kapılmaktan kendimi alamazdım.
Yukarıdaki paragrafta ek eylem almış altı çizili sözcüklerle aşağıdaki şıklarda belirtilenler eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır?
A) Geniş zamanın şartı
B) Geniş zamanın hikâyesi
C) Şimdiki zamanın hikâyesi
D) -mi’şli geçmiş zamanın hikayesi
E) Birleşik zamanlı eylem

14. Dost okuma kitaplarım! Onlarda neler yoktu ki? Kısa pantolonları diz kapaklarını örtecek şekilde biraz geçen, saçları düzgünce taranmış, güler yüzlü çocuk resimleri vardı. O kitaplarda temiz giyimli köylüler, babalar, başörtülü analar vardı. Bu insanların güzel resimleriyle doluydu. Bu resimlerdeki insanlar, güzel bir dünyanın insanlarıydı. Kötülük nedir bilmezlerdi, iyilikten başka bir şey düşünmezlerdi.
Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ek eylemin -di’li geçmiş zamanıyla çekimlenmiş sözcük
B) Ek eylem almış yedi sözcük vardı.
C) Birleşik çekimli birden fazla sözcük vardır.
D) Ek eylem almış birleşik sözcük vardır.
E) Ek eylem almış türemiş sözcük vardır.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylemin görevi diğerlerinden farklıdır?
A) Bu unutamadığım eski okuma kitaplarından bugün bir tanesi bile bende yok.
B) Onların yapraklarını hayalimde çevirmeliymişim.
C) Çevirirken yine de onları eskitmemek istiyordum.
D) Sizleri, zamanla bu kadar özleyeceğimi hiç bilmezdim.
E) Böyle olacağını bilseydim, birkaçınızı olsun öbür kitaplarımın arasında saklamaz olur muydum?

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmıştır?
A) Aynı masalları dinlemelerine rağmen ötekiler hiç böyle bir şey yaşamadılar.
B) Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti.
C) Kendim olamıyorum, hiçbir şey olamıyorum, yardım et bana.
D) Arkasından koşmak istedim, ama yüreğim öyle hızlı atıyordu ki nefes alamamaktan korktum.
E) Kitapları hep altını çizerek okurum ben ,siz de öyle yapın.

17. I. Hayatı severek yaşamasını öğrenirseniz, mutlu olmak için ne yapacağınızı da anlarsınız.
II. Korkuyordum, onu bir daha göremeyeceğimi düşündüm, bir daha ayaklarım doğru dürüst bu dünyaya basamayacaktı.
III. Ben bir zamanlar başka biriydim, o başka biri de ben olmak isterdi.
IV. Bu yalnızlık duygusunun verdiği çaresizlik bir anda beni kitaba daha sıkı sıkıya bağladı.
V. Çünkü zaman üç boyutlu bir sessizliktir diye yazmıştı kitap.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde ek eylem almış birden fazla sözcük vardır?
A) I.-II.
B) II.-IV.
C) III.-V.
D) IV.-V.
E) I.-V.

18. Ek eylemin iki görevine de örnek olabilecek kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Aşkın etkisi öyleydi ki üzerimde, bütünüyle onun buyruğuna giren gövdem çoğunlukla ağır ve cansız bir nesne gibi hareket ederdi.
B) Aşk birisine şiddetle sarılma, onunla aynı yerde olma özlemidir; onu kucaklayarak bütün dünyayı dışarıda bırakma arzusudur.
C) Şimdiye kadar bildiğim, düşündüğüm pek çok şey, üzerinde durulmaya değmez ayrıntılara dönüştüler ve bilmediklerim gizlendikleri yerlerden çıkıp bana işaretler yolladılar.
D) Bir yolculuk vardı, hep vardı, her şey bir yolculuktu.
E) Okudukça geri dönüşü olmayan bir yolda ağır ağır yol aldığımı biliyor, arkamda bıraktığım bazı şeylere ilgi ve merakımın kapandığını hissediyor ama önümde açılan yeni hayata öylesine bir merak ve heyecan duyuyordum ki var olan her şey bana ilgiye değer gibi geliyordu.

 

CEVAPLAR: 1.E, 2.E, 3.A, 4.B, 5.C, 6.C, 7.D, 8.A, 9.A, 10.D, 11.C, 12.E, 13.A, 14.D, 15.A, 16.D, 17.C, 18.A

ek eylem test 6 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap