Testler

Fiil Kipleri Test 3

FİİLLER TEST 3

1.Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir kip vardır?
A) Arkadaşının bizden ne istediğini bilmiyoruz.
B) Onun gibi özürlü biri bize çok büyük bir yük olur.
C) Bence hemen kendi evine dönmelisin.
D) O, kendi başının çaresine muhakkak ki bakacaktır.
E) Babasının bu sözleri üzerine telefonu kapatır.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil geniş zaman çekimlidir?
A) Biz bu soğukta maç yapamayız.
B) Bu yıl senden çok uzaktayım ve yalnızım.
C) Hayatımın sonuna kadar haykırdım doğruyu.
D) Antalya’dan Ankara bir başka gözüküyor.
E) Bir bakışta onun nasıl biri olduğunu anladım.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber kipiyle çekimlenmiş bir fiil yoktur?
A) Irmak kenarında susuz kaldım.
B) Bir gelip bu sorunu çözeceğim.
C) Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz.
D) Okula giderken kitaplarını da almalısın.
E) İnsan dünyaya ağlayarak gelir.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil istek kipiyle çekimlenmiştir?
A) Yarına kadar tamamlayalım ödevleri.
B) Van’da akşamlar bir başka güzel olur.
C) Ödevlerini yarına kadar yapacaksın.
D) İçerisi sıcak oldu, kapıyı bir açsan.
E) Sınavı kazanmak için gece gündüz çalışacağım.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman kayması yoktur?
A) Olaydan sonra hırsızı bir güzel dövüyorlar.
B) Acele edip hemen o işi bitiriyorum.
C) Yarın ne yapacağımı düşünmekteyim.
D) Rüyamda koşuyorum koşuyorum; ama onu yakalayamıyorum.
E) Yine yolculuğu seninle yapıyoruz, unutma!

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem emir kipindedir?
A) Gelecek yıl yine Antep’e gideceksin.
B) Maçlarda bir daha pas hatası yapmayalım.
C) Derslerine iyi çalışmazsan tatilin zehir olur.
D) Sen de yarın bizimle doktora geliyorsun.
E) Kitap okumayı alışkanlık hâline getiriniz.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kipi zaman anlamı içermemektedir?
A) Sesiniz ta buralara kadar geliyordu.
B) Bu toplantıda herkese söz hakkı verilecekti.
C) Sen onu bir de maç yaparken görmelisin.
D) Babam her zaman çayı kendisi demlerdi.
E) Onun buradan ayrıldığını kimse görmemişti.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiile eklenen “-mış, -miş” eki cümleye “başkasından duyulma, aktarılma” anlamı katmamaktadır?
A) Kaza akşam saatlerinde olmuş.
B) Yarınlara olan ümidini hep saklamış.
C) Yurt dışına dil öğrenmek için gitmiş.
D) Sıcacık sobanın yanında uyuyakalmışım.
E) Ağrı Dağı’na en son ne zaman çıkmış?

9. Aşağıdakilerden hangisinde kullanılan sözcüklerin tamamı fiildir?
A) Şairde ses, saz, söz gerek.
B) Su görür susar, at görür aksar.
C) Sözünü bil, pişir; ağzını der, devşir.
D) Sür, git dememişler; gör, geç demişler.
E) Seyrek git sen dostuna, kalksın ayak üstüne.

10. “-malı, -meli” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümleye “olasılık” anlamı katmıştır?
A) Konuştuğun her sözcüğe dikkat etmelisin.
B) Zayıf getirmemek için çok çalışmalısınız.
C) Sen her zaman arayacağımı bilmelisin.
D) Akşam beni arayan sen olmalısın.
E) Trene yetişmek için acele etmelisin.

11. Aşağıdakilerin hangisinde zaman (anlam) kayması vardır?
A) Benzer olaylara daha önce de rastladık.
B) Kapıda öğretmenin gelmesini bekliyoruz.
C) Hep işini kapıdaki çocuğa yaptırırdı.
D) Mallarının çoğunu kimsesizlere bağışlamıştı.
E) Bir gün bütün borçlarını öder.

12. Aşağıdakilerin hangisinde “-dır (-tır)” eki eklendiği fiile “kesinlik” anlamı katmıştır?
A) Annem şimdiye kadar yemek yapmıştır.
B) Teyzemler İstanbul’dan hareket etmiştir.
C) Bu saatlerde sanırım onun mekanı açıktır.
D) Ders bitmiştir, dışarı çıkabilirsiniz.
E) Umarım, kar yolları kapamamıştır.

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde haber ve dilek kiplerinde çekimlenmiş fiiller bir arada verilmiştir?
A) Yağmalanmış eski, güzel şehir
     Aramızda parça parça yangınlar
B) Takılmışım işte gidiyorum
     Bilinmeyen bir adrese doğru
C) Gökyüzünü bayramlık diye biçeyim
     Yıldızlar cebinize harçlık olsun
D) Gelip içimde karar kılmış gibi
     Kısa, gayesiz, hantal fikirler
E) Üstümde mavi bir gök, altımda yağız atım
     Ne yaylalar dolaştım!.. Ah nasıl anlatayım!

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, istek kipindedir?
A) Biz arkanızdan otobüsle gelebiliriz.
B) Tüpçüyü arayıp mutfağa tüp isteyin.
C) Otobüs için telefonla yer ayırtın.
D) Denemeden kaç net çıkaracağını bilemem.
E) Akşam bize gel de ders çalışalım.

15. Aşağıdakilerden hangisinde yapılmakta olan bir iş bildirilmektedir?
A) İki ay önce verilen ödevlerini yapıyor.
B) Sabahları derse geç geliyor, yerine oturuyor.
C) Akşam okuldan gelince evde kimseyi bulamıyor.
D) Bizim takım başarısından dolayı bu kupayı alıyor.
E) Erzurum’dan dün çıkıyor, bugün Sivas’a varıyor.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dilek kipiyle çekimlenmiş bir eylem kullanılmıştır?
A) Evladım buna ayı derler.
B) Ormandan inip şehre inerler.
C) Armudun iyisini ayılar yer.
D) Ayılar bizleri çok sever.
E) Sakın ha armutları tek tek elleme.

17. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi gereklilik kipinin olumsuzu ile çekimlenmiştir?
A) Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza.
B) Henüz dinlemedin benden türküler.
C) Benim aşkım sığmaz öyle her saza.
D) Mona Roza seni görmemeliyim.
E) Açma pencereni perdeleri çek.

18. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem çekimli bir eylem değildir?
A) Çürük elma, yanındakini de bozar.
B) Karnı açlardan daha çok, kalbi açlara acırım.
C) Kişinin başkalarını kınamaması aklını gösterir.
D) Bir gerçeği ortaya koyarken alaya alınmak normaldir.
E) Sahip olduklarımızı ara sıra, eksiklerimizi her zaman düşünürüz.

19. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde fiil kipi aranmaz?
A) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
B) Ucuzdur, vardır illeti; pahalıdır, vardır hikmeti.
C) Ne doğrarsan aşına o çıkar kaşığına.
D) Sen işlersen mal işler, insan öyle genişler.
E) Sen dede ben dede, bu atı kim tımar ede?

20. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir kip kullanılmıştır?
A) Dağda dolaşırken yakma kandili.
B) Fersiz gözlerimi dağlama gurbet.
C) Ne söylemez, akan suların dili.
D) Sensizlik içinde çağlama gurbet.
E) İçimde dövünüp ağlama gurbet.

21. “Fiiller, zaman içinde gerçekleşen hareketleri karşılayarak oluş (yaprakların sararması gibi) bildirebilir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bir oluş fiili vardır?
A) Bebek beşiğinde mışıl mışıl uyuyordu.
B) Yola çıkarken hayli üzgün görünüyordu.
C) Başına gelenleri heyecanla anlattı.
D) Yaptıklarından hiç de pişman olmamıştı.
E) Elindeki yara daha sonra iyileşiverdi.

22. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi anlam (zaman) kaymasına örnek olamaz?
A) Bu takım, çıktığı her maçta başarılı oluyor.
B) O yarın okula mutlaka gidiyor.
C) Yarına kadar sana uğrarım herhâlde.
D) Önümüzdeki hafta yola çıkılacak.
E) Her akşam bize ders çalışmaya geliyor.

23. Aşağıdakilerden hangisi istek kipindedir?
A) Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama.
B) Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane.
C) Ak gün ağartır, kara gün karartır.
D) Dilim seni dilim dilim dileyim.
E) Ağır ağır acele etmeli.

24. “Türkçede bir eylem kipi, kendi anlamı dışında başka bir kip yerine kullanılabilir.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
A) Ders birazdan başlayacak.
B) Tüm işlerimiz bir ay sonra yoluna girecek.
C) Her gün, en az bir kitap okurmuş.
D) Biraz beklersen kahvaltıyı beraber yaparız.
E) Vakit daha erken, lambaları sonra yakalım.

25. “Fiiller anlattıkları şeyin niteliğine göre; kılış fiilleri (oku-, sev-), durum fiilleri (uzan-,dur-), oluş fiilleri (doy-,uza-) diye adlandırılır.”
Aşağıdakilerin hangisinde yukarıda sözü edilen fiillerin tümü örneklendirilmektedir?
A) Çek-, kız-, yaz-
B) Ağla-, otur-, büyü-
C) Taşı-, bak-, sarar-
D) Çiz-, kalk-, kır-
E) Tut-, vur-, at-

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.D, 4.A, 5.C, 6.E, 7.C, 8.D, 9.D, 10.D, 11.E, 12.D, 13.E, 14.E, 15.A, 16.E, 17.D, 18.D, 19.B, 20.C, 21.E, 22.D, 23.D, 24.D, 25.C

fiil-kipleri-test-3 indir.

 

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap