Testler

Fiilde Çatı Test 5 (8.Sınıf Türkçe)

Fiillerin özne ve nesneye bağlı olarak kazandığı anlama ve girdiği biçime çatı denir. Fiil çatısı, yüklemin özne ve nesne ile olan ilişkisidir.

1.Yüklemi çekimli fiil olan cümleler çatı bakımından incelenir.
Buna göre aşağıda verilen cümlelerden hangisinin yüklemini çatı bakımından inceleyebiliriz?
A. Şimdi koşmaya başlarsan yetişir sin.
B. Onca yolu yürüyerek gidecek.
C. Bardakları taşırken dikkatli olun.
D. Bugün hava sıcaktı.

2.Aşağıda verilen cümlelerden hangisi dönüşlü bir fiildir?
A. Akşamki toplantıya katıldı.
B. Makine gün boyu çalıştı.
C. Bayram için sınıflar süslendi.
D. Havalar gün geçtikçe ısınıyor.

3.Aşağıdakilerden hangisi nesne yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A. Telefona bakınca servisi kaçırdı.
B. Öğrenciler sınıfta heyecanla bekliyor.
C. Soruları çözdükçe keyifleniyordu.
D. Ekmeği gelirken manavdan almış.

4.”Sarıldı” sözcüğünün nesne yüklem ilişkisi bakımından çatı özelliği hangi şıkta doğru verilmiştir?
A. Geçişli
B. Geçişsiz
C. Etken
D. Edilgen

5.Etken çatılı fiillere “-l ve -n” ekleri getirilerek edilgen çatılı fiil yapılır.
Buna göre edilgen çatı ekleri aldığı halde yüklemi edilgen olmayan cümle hangisidir?
A. Sıcaklıklar artınca barajdaki sular çekildi.
B. Kitaptaki tüm sorular çözüldü.
C. Yarın sabah imzalar atılacak.
D. Yeni alınan kitap ilgiyle okundu.

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek özne bulunmamaktadır?
A. Zabit son soruya cevap vermedi.
B. Bir uçurtmaya tutunup gitmiştin buralardan.
C. Kayıp çocuk sabaha kadar arandı.
D. Sınıfın gürültüsü birdenbire kesildi.

7. “Çok sevdiği kalemi kayboldu.”
Aşağıda verilenlerden hangisi çatısı bakımından bu cümleyle benzerlik göstermemektedir?
A. Günlerdir beklediği haber nihayet geldi.
B. Bugün okul çıkışı sahile gidelim.
C. Çantasını alıp dışarı çıktı.
D. Sağlık çalışanları birkaç ay içinde aşıyı bulmuşlar.

8. Numaralanmış cümlelerden hangisi özne yüklem özelliği incelendiğinde dışta kalır?
I. Ellerimizi sıkı sık yıkayarak sağlığımızı korumalıyız.
II. Bu kadar ağır çantayı tek başına taşımaz.
III. Rapor bu sabah müdüre sunuldu.
IV. Virüsten korunmak için hepimiz maske takıyoruz.
A. I
B. II
C. III
D. IV

9.

I. “nasıl iş bu
II. her yanına çiçek yağmış erik ağacının
III. ışık içinde yüzüyor neresinden baksan gözlerin kamaşır
IV. oysa ben akşam olmuşum yapraklarım dökülüyo rusul usul adım sonbahar”
Yukarıda verilen şiirin kaç numaralı dizesinde çatı aranmaz?
A. I
B. II
C. III
D. IV

10. O kazadan sonra………

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa fiil geçişli olur?
A. uzun süre toparlanamadım.
B. şehirden ayrıldım.
C. hiçbir şey eskisi gibi olmadı.
D. aynı hatayı tekrarlamadı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnesi olmayan bir fiil kullanılmıştır?

A. Hiç sıkılmadan, büyük bir keyifle dinlerdik.
B. Topladığı çiçekleri vazoya özenle yerleştirdi.
C. Titizlikle elindeki oyayı işliyordu.
D. Müşteriler dakilalarca sıranın kendilerine gelmesini beklediler.

12. ” Kış yaklaştıkça yaprakların ağaca tahammülü kalmıyordu.”

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A. Öznesine göre edilgen bir cümledir.
B. Nesnesine göre geçişli bir cümledir.
C. Öznesine göre etken bir cümledir.
D. Bu cümlede çatı özelliği aranmaz.

13. “Gökyüzüne gururla yükselen dağlar, gelip geçeni selamlıyor adeta.”

Bu cümledeki yüklemin çatı özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A. Etken – Geçişsiz
B. Edilgen – Geçişli
C. Edilgen – Geçişsiz
D. Etken – Geçişli

14. (I) Bir an önce kitaplara ulaşmak istedi. (II) Eski balo ayakkabısını ayağından çıkarmaya
çalıştı. (III) Sonra arkası kapalı yumuşak terliklerini bulamadı bir türlü. (IV) Tedirgin bir halde ve sendeleyerek el fenerine doğru yürüdü.
Numaralı cümlelerde geçen fiillerin çatı özellikleri hangi şıkta doğru verilmiştir?
A. Geçişli – Geçişli – Geçişli – Geçişsiz
B. Geçişli – Geçişsiz – Geçişli – Geçişsiz
C. Geçişsiz – Geçişli – Geçişsiz – Geçişli
D. Geçişli – Geçişli – Geçişsiz – Geçişsiz

CEVAPLAR :1.D, 2.A, 3.C, 4.B, 5.A, 6.C, 7.D, 8.C,
9.A, 10.D,11.A, 12.C, 13.D, 14.B

Yazdır

Yazar hakkında

Tülay Karataş

Yorum yap