Çalışma Kitapçıkları

HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 2

HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 2

1.Aşağıdaki yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

a. Halk edebiyatı, İslam öncesi Türk edebiyatının devamı niteliğindedir. (   )
b. Halk şiirinde, doğa insan ilişkileri gerçeğe uygun bir şekilde dile getirilir. (   )
c. Halk şiirinde her şiirin kendine özgü başlığı vardır. (   )
ç. Anonim Halk edebiyatında eserlerin kimin tarafından söylendiği bilinmez.(   )
d. Mani, türkü, semai Anonim Halk edebiyatına ait şiirlerdir. (   )
e. Maniler tek dörtlükten oluşur, yedili hece ölçüsü ile söylenir. (   )
f. Türkülerde ana dizelerin ardından gelen, tekrarlanan dize ya da dizlere kavuştak denir. (   )
g. Türküler yörelere göre “nefes, bozlak, deme” gibi değişik adlar alır. (   )
ğ. Ninniler genellikle tek dörtlükten oluşur. (   )
h. Halk edebiyatında en yaygın nazım biçimi koşmadır. (   )
ı. Koşma nazım biçimiyle söylenen şiirler, işlenen konuya göre değişik adlar alır. (   )
i. Varsağı türündeki şiirlerde romantik, duygulu bir söyleyiş vardır. (   )
j. Âşık edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan destanda dörtlük sayısı 4-6 arasında değişir. (   )
k. Dini-tasavvufi halk edebiyatında şiirler, tarikatlara göre değişik adlar alır. (   )

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, uygun olan kelime veya sözlerle doldurunuz.

a. ………….. Anonim Halk edebiyatında tek dörtlükten oluşan nazım biçimidir.
b. Koşma ile semai arasındaki en belirgin fark, ……………………………….. dır.
c……………… Halk edebiyatının en eski nazım şeklidir. Dörtlüklerden oluşur. On birli hece ölçüsüyle söylenir. Bu nazım biçiminin kullanıldığı şiirlerde hemen her konu işlenir; şiirler işlenen konuya göre adlar alır: Sevgilinin ve tabiatın güzelliklerini övmek için söylenenlere …….., kişilerin veya toplumun kötü yanlarını eleştiren şiirlere ………… denir.
d. Tasavvufa göre tek varlık vardır, o da ……………………’ın varlığıdır.
e. …………….. genellikle çocuklara ya da okuma-yazma bilmeyen insanlara ders vermek amacıyla anlatılır.
f. Dini-tasavvufi Halk edebiyatındaki şiirler birer nazım biçimi değil, din ve tasavvufla ilgili şiirlerin isimleridir. ………… Allah’ın övüldüğü, yüceltildiği şiir türüdür; herhangi bir tarikatın görüşünü yansıtmaz, ……. tarikata yeni girenlere yol göstermek için mürşitlerin verdiği öğütlerdir. ……… Tanrı ile şakalaşırcasına senli benli bir üslupla ya da ciddi bir konuyu şaka yolu ile anlatan şiirlerdir.
g. İlahi, nefes, deme, nutuk; ……………………………..Halk edebiyatı ürünleridir.
h.Pir Sulan Abdal………………………………….. Halk şiirinin temsilcilerindendir.

ı. Su dibinde mâhi ile

   Sahralarda âhû ile
   Abdal olup yâ hû ile
   Çağırayım Mevla’m seni
Yukarıdaki dörtlük üslup ve içerik açısından ele alınacak olursa bir …………… den alınmış olabilir.

i. Göremedim baharını yazını

   Çalamadım curasını sazını
   Özge yârin nice çeksem nazını
   Gözlerimden akan seller iniler
Yukarıdaki dörtlük Halk edebiyatı nazım şekillerinden ………….. dan alınmış olabilir.

j. Bre ağalar bre beyler

   Ölmeden bir dem sürelim
   Gözümüze kara topra
   Dolmadan bir dem sürelim
Yukarıdaki dörtlük Halk edebiyatı nazım şekillerinden ………….. dan alınmış olabilir.

HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 2

1.Aşağıdaki yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

a. Halk edebiyatı, İslam öncesi Türk edebiyatının devamı niteliğindedir. (D   )
b. Halk şiirinde, doğa insan ilişkileri gerçeğe uygun bir şekilde dile getirilir. (D  )
c. Halk şiirinde her şiirin kendine özgü başlığı vardır. ( Y  )
ç. Anonim Halk edebiyatında eserlerin kimin tarafından söylendiği bilinmez.( D  )
d. Mani, türkü, semai Anonim Halk edebiyatına ait şiirlerdir. ( Y  )
e. Maniler tek dörtlükten oluşur, yedili hece ölçüsü ile söylenir. (D )
f. Türkülerde ana dizelerin ardından gelen, tekrarlanan dize ya da dizlere kavuştak denir. ( D )
g. Türküler yörelere göre “nefes, bozlak, deme” gibi değişik adlar alır. ( Y )
ğ. Ninniler genellikle tek dörtlükten oluşur. ( Y )
h. Halk edebiyatında en yaygın nazım biçimi koşmadır. ( D  )
ı. Koşma nazım biçimiyle söylenen şiirler, işlenen konuya göre değişik adlar alır. ( D  )
i. Varsağı türündeki şiirlerde romantik, duygulu bir söyleyiş vardır. ( Y  )
j. Âşık edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan destanda dörtlük sayısı 4-6 arasında değişir. ( Y  )
k. Dini-tasavvufi halk edebiyatında şiirler, tarikatlara göre değişik adlar alır. (D )

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, uygun olan kelime veya sözlerle doldurunuz.

a. ….Mani………. Anonim Halk edebiyatında tek dörtlükten oluşan nazım biçimidir.
b. Koşma ile semai arasındaki en belirgin fark, …… kullanılan hece kalıbı………………… dır.
c…..Koşma…………. Halk edebiyatının en eski nazım şeklidir. Dörtlüklerden oluşur. On birli hece ölçüsüyle söylenir. Bu nazım biçiminin kullanıldığı şiirlerde hemen her konu işlenir; şiirler işlenen konuya göre adlar alır: Sevgilinin ve tabiatın güzelliklerini övmek için söylenenlere …güzelleme….., kişilerin veya toplumun kötü yanlarını eleştiren şiirlere ..taşlama………. denir.
d. Tasavvufa göre tek varlık vardır, o da ……Allah…………..’ın varlığıdır.
e. …Masallar……. genellikle çocuklara ya da okuma-yazma bilmeyen insanlara ders vermek amacıyla anlatılır.
f. Dini-tasavvufi Halk edebiyatındaki şiirler birer nazım biçimi değil, din ve tasavvufla ilgili şiirlerin isimleridir. …ilahi……… Allah’ın övüldüğü, yüceltildiği şiir türüdür; herhangi bir tarikatın görüşünü yansıtmaz, ….nutuk… tarikata yeni girenlere yol göstermek için mürşitlerin verdiği ö
ğütlerdir. ..şathiye… Tanrı ile şakalaşırcasına senli benli bir üslupla ya da ciddi bir konuyu şaka yolu ile anlatan şiirlerdir.
g. İlahi, nefes, deme, nutuk; ……Dini-tasavvufi…….Halk edebiyatı ürünleridir.
h.Pir Sulan Abdal…………Dini-tasavvufi……………………….. Halk şiirinin temsilcilerindendir.
ı. Su dibinde mâhi ile
Sahralarda âhû ile
Abdal olup yâ hû ile
Çağırayım Mevla’m seni
Yukarıdaki dörtlük üslup ve içerik açısından ele alınacak olursa bir ….ilahi…… den alınmış olabilir.
i. Göremedim baharını yazını
Çalamadım curasını sazını
Özge yârin nice çeksem nazını
Gözlerimden akan seller iniler
Yukarıdaki dörtlük Halk edebiyatı nazım şekillerinden …koşmadan…… dan alınmış olabilir.
j. Bre ağalar bre beyler
Ölmeden bir dem sürelim
Gözümüze kara topra
Dolmadan bir dem sürelim
Yukarıdaki dörtlük Halk edebiyatı nazım şekillerinden …..varsağı…… dan alınmış olabilir.

Yukarıdaki çalışma kitapçığını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Halk-Edebiyatı-Çalışma-Kitapçığı-2

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap