Testler

İsimler Test 3

1.İpinden boşanmış aygırlar gibi saldırıyor düşman. Ortalık ateş kokuyor, barut kokuyor, kan kokuyor. Ama en çok da vatan kokuyor. Saatin kaç olduğunu bilmiyorum. Sanki bir ara uyuyup geleceğe, aydınlık günlere gittim. Evlenip barklandım, bol bol katıklı çorba içtim. Saat kaç? Ne kadar süredir mevzideki çukurdayım? Şafak sökmek üzere. Demek ki saat sabah altı civarı. Kulağımın dibinden “ciuuuv” diye geçen mermiler beynimde kanamalı çınlamalar yapıyor. Yeşiline yandığım memleketim, boz bulanık harmanilere sarınmış bir kadın gibi mahzun. Hepimiz Ege efesiyiz. Ben ve İbrahim bile o an Sivaslı değiliz. Hiç kimse Vanlı, Erzurumlu, Konyalı, Bitlisli değil. O an herkes sadece Türk!
Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir?
A) düşman
B) aydınlık
C) çukurdayım
D) beynimde
E) harmanilere

2.
I. Elimdeki kama ile toprağı deşmeye başladım.
II. İbrahim ayağa kalkıp üstündeki tozu silkeledi.
III. Aklımızda hiçbir düşünce kalmamıştı.
IV. Kemal Paşa çok zeki bir komutandı ve askerin nabzını nereden tutacağını çok iyi biliyordu.
V. Yaşadığımız gurur ise bütün olumsuzlukları hafifletiyordu.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler somut isim değildir?

A) I-II   B) II-IV     C) III-IV     D) IV-V     E) III-V

3. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi tekil isim değildir?
A) Bu cephe denize daha yakındı ancak savunma açısından dağlık bir bölgede konuşlanmamız gerekiyordu.
B) Bir grup, köylüden topladıkları soba borusunu getirip yığdı önümüze.
C) Müfide Ferit, romanını savaş bitiminde yazdığı halde, hikayesini savaşın başlarında bitirmiştir.
D)Beyninizin büyüklüğü ve şekli ile karın çevrenizin genişliği arasında ilginç bir bağlantı var.
E)Karın çevresinde daha fazla yağ bulunan kişilerin beyinlerinin küçülmüş ve daha az gri maddeye sahip olduğunu söylüyor. 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi yoktur?
A) Bu ekiple nasıl finale çıkacağız biz?
B) Koronun en güzel sesli sanatçısıydı Vildan.
C) Bizim bölük komutanıyla memleketimiz aynıydı.
D) Sevdiğime çiçekçiden bir deste gül mü alayım nergis mi?
E) Çat kapı gelen misafirden hoşlanmam, derdi.

5. Bazı cins isimleri ad aktarması yoluyla topluluk ismi olabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım vardır?
A) Tüm sınıf onun doğum gününü yandaki pastanede kutladı.
B) Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, olsun.
C) Kimseye etmem şikayet, yanımda sen ol yeter.
D) Yine bir gülnihal aldı bu gönlümü.
E) Bu konuda bir sürü yorum yapıldı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk isminin çoğulu yapılmıştır?
A) Bir düzine insan toplanmıştı nutuklar atan adamın etrafında.
B) Ihlamurlar çiçek açtığında geleceğim sana.
C) Tükenmişliğin belirtileri varsa depresyondasın demektir.
D) Bu konuda birlikte hareket ediyorlardı.
E) Bütün ekipleri geç olmadan yangın yerine sevkettik.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim kullanılmamıştır?
A) Ardından düşüncelerimi uzun uzun anlattım.
B) Hep devletin sınırlarını genişletmeye uğraşıyor ama genişletilen sınırlar içindeki düşünceyi, vicdanı yükseltmeyi düşünmüyorlar.
C) Ülkemin şimdiki hâliyle, çocukluğumdaki hâlini düşünürken gözümde şöyle bir tablo canlandırıyorum.
D) Böyle bir ev insanda terk edilmişlik hissi uyandırır.
E) Karanlık, boğucu, nemli ve sıkıntılı olan bu ev, büyük bir mezara benzer.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki almış soyut bir isim vardır?
A)Yolların iki tarafı, çiçekler ve meyve fidanlarıyla süslenmiş.
B)Savaşlar, saray entrikaları, diplomat hileleri, suikastlar ve ihtilaller, en küçük inceliklerine kadar anlatılır.
C)Ormandaki ağaçlar, nasıl bahçedekiler gibi birer canlı ağaç ise, halk tabakasından olan her kişi de yüksek tabakalardakiler gibi birer insandır.
D)Bütün köylülerin, işçilerin, sanatçıların, sözün kısacası, en geniş halk tabakasının her yönden aydınlatılmasını, doğru yola yönlendirilip eğitilmesini, hayatının en önemli görevi saymıştır.
E) Bu şato; yukarı katları geniş pencereli, yüksek tavanlı, bol havalı ve aydınlık; aşağı ve bodrum katları ise karanlık, rutubetli, dar ve penceresiz bir şato değildir.

9. En iyi, en değerli on milyon ağaçlı bir ormanı gözünüzün önüne getiriniz. Kimse bakmaz, temizlemez ve korumazsa, bu ormanın ne yararı vardır? Koskocaman ağaçlar, fırtınada yıkılır, yağmur sularında çürür. Bu güzel orman, zamanla sıtma yuvası bir bataklığa döner. Saf orman havası yerine, yüzlerce kilometrelik bir alanda sıtma mikropları dolaşmaya başlar.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir?
A) Orman
B) Yararı
C) Fırtınada
D) Saf
E) Sıtma

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hâl ekini almış bir isim vardır?
A) İnsanları kendine çekmek için bildiği tek yol, rüşvetti.
B) Aydınların önemli bir kısmı,  Metternich politikasının karbonmonoksitiyle zehirlenmişti.
C) Rüşvet sekreterleri ve rüşvet uzmanları vardı.
D) Gençliğin büyük ülküleri, yol göstericileri yoktu.
E) Beş, sekiz veya yirmi yıl sonra, köylerin şekli değişti.

11. Büyük kitap, isteklerim ile doyumlarım arasındaki uzaklığı azaltıyor.
Yukarıdaki cümledeki altı çizili ismin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) soyut-cins-tekil
B) somut-özel-topluluk
C) soyut-cins-çoğul
D) soyut-cins-topluluk
E) somut-cins- çoğul

12. Aşağıdakilerden hangisinde “-lık,-lik” eki soyut bir anlam türettiği halde, cümle içinde somut bir varlığı karşılama işleviyle kullanılmıştır?
A) Aramızda maalesef insanlıktan nasibini alamamışlar da var.
B) Eve gelirken bir kilo baklavalık un alır mısın?
C) Bu yaşta çocuğumda temizlik hastalığı vardı.
D) Çalılıktan bir inilti geliyor, sen de duyuyor musun?
E) Gençliğine bu kadar güvenme, güzelim!

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük isim değildir?
A) Suyun şırıltısı bana her zaman huzur vermiştir.
B) Ne kadar uğraşsam da kapının gıcırtısı geçmiyor.
C) Çilek toplarken bir hışırtı duyarsan hemen oradan ayrıl.
D) Evimizin çatısı daha önce de çatırdamıştı.
E) Böyle anlarda beni bir hıçkırık tutar.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim kullanılmamıştır?
A) Ben daha önce onu buralarda görmedim.
B) Mutluluğun sırrı aklı ve duyguları yönetebilmekten geçer.
C) Çalışma kelimesine yorucu denmesine karşıyım.
D) Ulaşan için yol çiçeklidir.
E) Çalışmanın verdiği mutluluk basit bir mutluluk değildir.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismine yer verilmemiştir?
A) Öğretmenimiz bizim grubumuza en zor ödevi verdi.
B) Destenin en itibarlı kâğıtları, bilindiği gibi beyler yani aslar oluyor.
C) Bu ailenin en yüce gönüllü ferdi sence kimdir?
D) Daha önce böyle bir kitleye rastlamamıştım.
E) Sınıfımızda öyle bir koku vardı ki bu kokunun ne kokusu olduğunu hiçbirimiz anlayamadık.

16.Gerçekçi iyimser insanlar, kötümser insanlar gibi karşılaştıkları olumsuz şeylere çok dikkat ederler. Ancak, kötümser insanlar gibi olumsuz şeylere takılmazlar. Çözülemez gibi görünen problemleri bölerek çözüme ulaştırmaya çalışırlar. Yani farkındalıkları sayesinde hangi problemle karşı karşıya olduklarını iyice anlayıp, ardından çözüme nasıl ulaşacaklarını biliyorlar.
Yukarıdaki paragrafta isimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Birden çok çoğul isim kullanılmıştır.
B) Topluluk ismine yer verilmiştir.
C) Somut isim vardır.
D) Cins ve soyut isim vardır.
E) Özel isme yer verilmemiştir.

CEVAPLAR: 1.B, 2.E, 3.B, 4.E, 5.A, 6.E, 7.E, 8.B, 9.D, 10.A, 11.C, 12.D, 13.D, 14.A, 15.E, 16.B

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap