Testler

Sözcükte Anlam Test 1 (4.Sınıf Türkçe)

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 1 (4.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekmek sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Zehra, kocasından çok çekti.
B) Arkadaşlarımla aramı bozum onları kendine çekiyor.
C) Abim mutfaktaki masayı kendine doğru çekti.
D) Hiç kimseden çekmedi nasırından çektiği kadar.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A) Boş sözlere sadece gülüyoruz.
B) Geç gelince biletler yandı.
C) Eline keskin bir bıçak aldı.
D) Babam derin düşüncelere daldı.

3. Aşağıdaki atlı çizili sözcüklerden hangisi terimdir?
A) Teyzesi bardağını iyice yıkamasını istedi.
B) Bana kalemini hemen verdi.
C) Kitabın sayfalarını tek tek çevirdi.
D) Çocuk tuvalini dikkatle tutuyordu.

4. “Elindeki kanıtla neyi ispatlayacaksın?” cümlesindeki “kanıt” sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Ceza
B) Delil
C) Düşünce
D) Cevap

5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?
A) Gece
B) Vatan
C) Binmek
D) Bulanık

6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?
A) Karşımıza kocaman bir kaya çıktı.
B) Kar yağışı sabaha kadar sürdü.
C) Elindeki taşı yere bıraktı.
D) Nihayet haftalar sonra kara göründü.

7. “Gelmek” ve “gitmek” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A) Yaş-kuru
B) Sert-yumuşak
C) Boş-sakin
D) İtmek-çekmek

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde destekleyici bir ifade kullanılmıştır?
A) Birden onu görünce şaşırdım.
B) İşe alınmazsam ben ne yaparım?
C) Açıkçası ben de öyle düşünüyorum.
D) Sözlerini ne çabuk unutuyorsun!

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özetleyen ve sonuç bildiren ifade yoktur?
A) Kısacası böyle olmayacağı anlaşıldı.
B) Özetle yarın okulda buluşuyoruz.
C) Böylece haklı olduğum anlaşıldı.
D) Olay bundan çok uzun süre önce oldu.

10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi genel ve özel durum bildiren ifadelerden biri değildir?
A) Çoğunlukla
B) Sık sık
C) Her zaman
D) Ama

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Sağlam binalar depreme karşı dayanıklıdır.
B) Bu soğuk havada dışarı çıkmak insanı hasta eder.
C) Ateşli konuşmayı seyirci coşturdu.
D) Islak zeminde hareket etmek güç olur.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimeler zıt (karşıt) anlamlı olarak kullanılmamıştır?
A) Senin iyi günlerimiz de oldu kötü günlerimiz de.
B) Akşam erkenden uyuyunca sabah rahat kalktı.
C) Bir saat önce buraya geldi, seni göremeyince gitti.
D) O, kendi hâlinde küçük bir memurdu bu kalabalık şehirde.

CEVAPLAR: 1.C, 2.C, 3.D, 4.B, 5.B, 6.A, 7.C, 8.C, 9.D, 10.D, 11.C, 12.D

İndirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
sozcukteanlamtest1-4.sinifturkce

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap