Testler

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 9

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 9

1…. ile birlikte, dilde ortaya çıkan Türkçülük ve sadeleşme hareketi, öykücülüğümüzü de önemli ölçüde etkilemiş, ona yeni ve büyük bir ivme kazandırmıştır. Özellikle…, Maupassant öykü tekniği (olay öyküsü) ile milli duyarlılıkları ve toplumsal olayları yalın bir dille anlatmış, öykücülüğümüzün öncüsü olmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Milli Edebiyat-Reşat Nuri Güntekin
B) Tanzimat Edebiyatı-Ahmet Mithat Efendi
C) Servet-i Fünun Edebiyatı-Halit Ziya Uşaklıgil
D) Fecr-i Ati-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Milli Edebiyat-Ömer Seyfettin

2. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminde öykü yazarı sanatçılardan biri değildir?
A) Refik Halit Karay
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Halide Edip Adıvar
D) Ömer Seyfettin
E) Reşat Nuri Güntekin

3. Bu sanatçımız, yalnızca bir fikir adamı değil, önemli bir hikayecidir de. O da Namık Kemal gibi sanatını bir fikrin ve ülkünün emrinde kullanmış, bu yolla halka hizmet etmek istemiştir. Onun hemen her hikayesinde açık bir tez söz konusudur. Bütün bu tezler sanatçının ülkü dünyasının yansıması gibidir. Bu ülkü ise sade lisan fikrine dayanan milliyetçiliktir. Bunlar arasında Pembe İncili Kaftan, Primo Türk Çocuğu gibi hikayeleri sayılabilir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Suat Yalçın
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Ömer Seyfettin
D) Refik Halit Karay
E) Halide Edip Adıvar

4. Sanatçı, Tanzimat’la birlikte edebiyatımıza giren küçük realist hikayeciliğin başarılı örneklerini vermiştir. Türk insanının yaşamını anlattığı hikayelerinin konusunu genellikle çocukluk anılarından, tarihten, folklordan ve efsanelerden almıştır. Tüm hikayelerinde serim, düğüm ve çözüm planını başarıyla uygulamıştır. Hikayelerinde çözümden çok, beklenmedik sonuçlara önem veren bir kişiliği vardır. Hikayelerinde mecazlardan, uzun cümlelerden kaçınmıştır. Bomba, Gizli Mabet, Yüksek Ökçeler hikayelerinden birkaçıdır.
Bu parçada sözü edilen Milli Edebiyat Dönemi hikayecisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın
B) Ömer Seyfettin
C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Ahmet Rasim

5. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, kendisine ait olmayan bir hikayeyle birlikte verilmiştir?
A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu-Yalnız Efe
B) Reşat Nuri Güntekin-Tanrı Misafiri
C) Refik Halit Karay-Gurbet Hikayeleri
D) Ömer Seyfettin-Bahar ve Kelebekler
E) Halide Edip Adıvar-Dağa Çıkan Kurt

6.  I.  İlk kez ve bilinçli şekilde mekan olarak İstanbul dışına çıkılmıştır.
II. Refik Halit Karay’ın Memleket Hikayeleri’ndeki olaylar ve kişiler Anadolu’dan seçilmiştir.
III.Daha çok Türkçülük, yoksulluk ve cehalet, batıl inançlar, çağdaşlaşma gibi konular işlenmiştir.
IV.Geleneğin etkisiyle hikayeler süslü ve ağır bir dille yazılmıştır.
V. Halkın her kesiminden insanın yaşamı hikayelerde ele alınıp işlenmiştir.
Milli Edebiyat hikayeleriyle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.       E) V.

7. Milli Edebiyat döneminin en önemli roman yazarlarından biri olan …, bu dönemde çeşitli hikayeler de yazar. Sanatçı … adlı hikayesinde I. Dünya Savaşı’ndan mağlup ayrılan Türklerin düşman güçlerine karşı verdiği üstün mücadeleyi anlatmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Refik Halit Karay-Memleket Hikayeleri
B) Halide Edip Adıvar-Dağa Çıkan Kurt
C) Memduh Şevket Esendal-Otlakçı
D) Ömer Seyfettin-Yüksek Ökçeler
E) Reşat Nuri Güntekin-Acımak

8. Halide Edip Adıvar, Milli Edebiyat ile Yeni Lisan tartışmalarının süregeldiği bir ortamda yeni dille ortaya çıkmış ve romantizmden realizme doğru bir gelişme göstermiştir. Roman, anı, çeviri, hikaye, edebiyat tarihi vb. türde eser vermiş, asıl kişiliğini romanlarında göstermiştir. İlk romanlarında aşk ve kadın psikolojisi temalarını işlemiş, daha sonra Türkçülük, milliyetçilik, memleketçilik temalarına yönelmiştir. Hikayelerini de … ve … adlı kitaplarda toplamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Gurbet Hikayeleri-Memleket Hikayeleri
B) Mendil Altında-Otlakçı
C) Harap Mabetler-Dağa Çıkan Kurt
D) Topuz-Gizli Mabet
E) Olağan İşler-Tanrı Misafiri

9. (I) Milli Edebiyat döneminde öykücülüğümüz önemli bir gelişme göstermiştir. (II) Bu gelişimin en önemli temsilcisi ise kuşkusuz Ömer Seyfettin olmuştur. (III) Sanatçı, bu dönemde Maupassant öykü tekniği ile kaleme aldığı öyküleri ile dönemindeki sanatçıları etkilemiştir. (IV) Konularını daha çok tarihten, çocukluk anılarından, menkıbelerden, efsanelerden almıştır. (V) Başını Vermeyen Şehit, Forsa gibi hikayelerinin konusunu ise Milli Mücadele’den almıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.     B) II.      C) III.       D)IV.       E)V.

10. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’in tarihsel övüncü ve kahramanlık konularını ele aldığı hikayelerinden biri değildir?
A) Forsa
B) Pembe İncili Kaftan
C) Topuz
D) Yüksek Ökçeler
E) Başını Vermeyen Şehit

11. Türk edebiyatının tanınmış romancılarından biri olan sanatçı, İstanbul’un işgalinden sonra Anadolu’ya geçmiş ve Milli Mücadele’ye katılmıştır. Sanatçı; roman, hikaye, anı, tiyatro, makale, eleştiri, inceleme, mensur şiir, edebiyat tarihi ve çeviri türlerinde eserler vermiştir. Hikayeleri Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt adlı kitaplarında toplamıştır. “Harap Mabetler”deki mensur şiirlerinde “terk edilmişlik, yalnızlık, ölüm, günahkarlık” gibi temaları işlemiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Ömer Seyfettin
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Halide Edip Adıvar
E) Memduh Şevket Esendal

12. Sanatçının, bir düşünceyi savunmak veya yermek için yazmış olduğu hikayeler teknik bakımdan zayıftır. Fon Sadriştayn’ın Oğlu, Primo Türk Çocuğu gibi hikayelerinde açıktan açığa bir tezle ilgili düşünceler ele alınır ve bunlar tartışılıp savunulur. Bütün bunlardan dolayı, sanatçının sanki makale yazacakken bu düşüncelerini hikayeleştirdiği kanısına varılır. Milliyetçilik ülküsünü yüklenmiş olan bu kahramanlar -daha doğrusu sanatçının kendisi- geçmişini ve atalarını inkar eden, onları küçümseyen seçkinlere karşı mücadele eder.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Halide Edip Adıvar
E) Refik Halit Karay

CEVAPLAR: 1.E, 2.B, 3.C, 4.B, 5.A, 6.D, 7.B, 8.C, 9.E, 10.D, 11.D, 12.A

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap