Çalışma Kitapçıkları

Ses Bilgisi Çalışma Kitapçığı 1

1. “hürriyet, hikaye, sac” kelimeleri Türkçenin ses özelliklerinden hangisine uymadığı için yabancı kökenlidir? Açıklayınız.

2. “diyalog” kelimesi Türkçenin ses özelliklerinden hangisine uymamaktadır? Açıklayınız.

3. “kurabiye” kelimesindeki ünlüleri kalınlık-incelik, düzlük-yuvarlaklık, genişlik-darlık özelliklerine göre inceleyiniz.

4. “menekşe” kelimesindeki ünsüzlerin özelliklerini yazınız.

5. Aşağıdaki kelimeleri büyük ünlü uyumuna göre inceleyiniz.

Kelimeler            Uyar              Uymaz

Papatya
Kasımpatı
Limon
Mintan
Taze
urba

6. Aşağıdaki kelimeleri küçük ünlü uyumuna göre inceleyiniz.

Kelimeler                 Uyar                    Uymaz

Havuç
Muhal
Kader
Garip
Daracık
Dünya
karıncalanmış
Katalog
otobüs

7. Aşağıdaki boşlukları cümlenin anlamına uygun kelimelerle doldurunuz.

a. Türkçede bir kelimenin ilk hecesi yuvarlak ünlülerden biri ile başlıyorsa sonraki heceler ……………….. ya da ………………. olur.

b. –leyin eki ……………………. Uyumunu bozan eklerdendir.

c. “Plan” kelimesi Türkçe değildir; çünkü Türkçe kelimelerde ………………………………….. yer almaz.

8. “Zalim, katip, seda, Tahir” kelimeleri Türkçe değildir. Bunun sebebini açıklayınız.

9. Dilimizdeki gırtlak ünsüzlerini yazınız.

10. Akciğerden çıkan havanın ağız yolundan çıkışı sırasında oluşan titreşimlere ne denir? Yazınız.

 

Ses Bilgisi Çalışma Kitapçığı 1 Cevaplar

1. “hürriyet, hikaye, sac” kelimeleri Türkçenin ses özelliklerinden hangisine uymadığı için yabancı kökenlidir? Açıklayınız.

Hürriyet: Türkçe kelimelerin kökünde aynı iki ünsüz bulunmaz.

Hikaye: Türkçede uzun ünlü bulunmaz.

Sac: Türkçe kelimeler “c” sesiyle bitmez.

2. “diyalog” kelimesi Türkçenin ses özelliklerinden hangisine uymamaktadır? Açıklayınız.

Türkçe kelimeler g sesiyle bitmez. Türkçe kelimelerde ilk hecenin dışındaki hecelerde o ünlüsü bulunmaz.

3. “kurabiye” kelimesindeki ünlüleri kalınlık-incelik, düzlük-yuvarlaklık, genişlik-darlık özelliklerine göre inceleyiniz.

U: kalın, yuvarlak, dar

A: kalın , düz, geniş

İ: ince, düz dar

E: ince, düz, geniş

4. “menekşe” kelimesindeki ünsüzlerin özelliklerini yazınız.

M: yumuşak, sürekli, dudak

N: yumuşak, sürekli, diş

K: sert, süreksiz, damak

Ş: sert, sürekli, diş

5. Aşağıdaki kelimeleri büyük ünlü uyumuna göre inceleyiniz.

Kelimeler
Uyar
Uymaz
Papatya
Uyar

Kasımpatı
Uyar

Limon

Uymaz
Mintan

Uymaz
Taze

Uymaz
urba
uyar

6. Aşağıdaki kelimeleri küçük ünlü uyumuna göre inceleyiniz.

Kelimeler
Uyar
Uymaz
Havuç

Uymaz
Muhal
Uyar

Kader
Uyar

Garip
Uyar

Daracık
Uyar

Dünya
Uyar

karıncalanmış
uyar

Katalog

Uymaz
otobüs

uymaz
7. Aşağıdaki boşlukları cümlenin anlamına uygun kelimelerle doldurunuz.

a. Türkçede bir kelimenin ilk hecesi yuvarlak ünlülerden biri ile başlıyorsa sonraki heceler ……düz-geniş.. ya da ……dar-yuvarlak…………. olur.

b. –leyin eki ……büyük ünlü…. uyumunu bozan eklerdendir.

c. “Plan” kelimesi Türkçe değildir; çünkü Türkçe kelimelerde ……kelime başında iki ünsüz….. yer almaz.

8. “Zalim, katip, seda, Tahir” kelimeleri Türkçe değildir. Bunun sebebini açıklayınız.

Çünkü bu kelimelerde uzun ses vardır, Türkçede yoktur.

9. Dilimizdeki gırtlak ünsüzlerini yazınız.

ğ,h

10. Akciğerden çıkan havanın ağız yolundan çıkışı sırasında oluşan titreşimlere ne denir? Yazınız.

ses

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap