Çalışma Kitapçıkları

Söz Sanatları Etkinliği 1

1.Aşağıdaki dize, beyit ve dörtlüklerde hangi söz sanatları vardır? Karşısına yazınız.

1Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi
2Her gölge bir insan kadar inceydi, derindi.
3Bahar gelince bir ağızdan şarkılar söyler kuşlar
4Mevsimler yas tutup çöller ağlasın. 
5Varsın rüzgar serseri kaldırımlarda gezinsin. 
6İzmir, dün geceyi de dışarıda geçirdi. 
7Ayaklarını çıkarmadan içeri girme. 
8Zeytin gözlüm sana meylim nedendir 
9Helal olsun onlara, iki işçi kamyonu bir saatte indirdi. 
10Hırçın rüzgâr sarhoş martıları kovalıyordu. 
11Sana çirkin dediler, güzeli oldum güzelin 
12Aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken
Bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken
 
13Gülmek ol goncaya münasiptir
Ağlamak bu dil-i hazine gerek
 
14Ben sana bülbül, sen bana gülşen ol
Ko ben ağlayayım, sen gül şen ol
15Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir
İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir
16Geç fark ettim taşın sert olduğunu
Su insanı boğar, ateş yakarmış
17Kötü günümde elinden tuttu.
18Düşük not alan bir öğrenciye: “Allah nazardan korusun, bu ne büyük bir başarı”. dedi.
19Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
Kılma dermân kim helâkim zehri dermânımdadır
20Beni bende demen bende değilem
Bir ben vardır bende benden içeri

 2.Aşağıdaki dize, beyit ve dörtlüklerde hangi söz sanatları vardır? Karşısına yazınız. 

1Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer
2Beni candan usandırdı cefadan yâr usanmaz mı
Felekler yandı ahımdan muradım şemi yanmaz mı
3A kara kız kara kız
Saçlarını tara kız
Gönlüm uçtu yuvadan
Perçeminde ara kız
4Olmaz meleğim böyle bir aşk
Bende vakit geç
Sen kendine kendin gibi bir
Taze bahar seç
5Artık ömür binasından bir tuğla daha
Artık yaklaştım dostlardan ayrılmaya
6Bu gece yıldızlar bir tuhaf konuştu gökyüzünde
Bu gece kahrından akmadı çeşmelerin suyu
7Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi
Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi
8Haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi
Demirlenmişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu
9Gölde raks ediyor bak rüzgar, kuşlar ve sazlar
Bahar gelmiş cihana durmasın çalsın sazlar
10Senin için açar goncalarını güller
11Nemrut İbrahim’le cenk eyledi
Semaya çıkmaya hem kasteyledi
12Biraz fazla esse rüzgâr
Ocaktaki korlar donar
13Ben toprak oldum yoluna
Sen aşırı gözetirsin
Şu karşıma göğüs geren
Taş bağırlı dağlar mısın
14Aydınlık ararsın her gün her yerde
Çekerler önüne yedi kat siyah perde
15İlk sevgiliye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık

 CEVAPLAR:
1.Aşağıdaki dize, beyit ve dörtlüklerde hangi söz sanatları vardır? Karşısına yazınız.

1Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi Deniz ejdere benzetilmiştirTeşbih
2Her gölge bir insan kadar inceydi, derindi.Gölge insana benzetilmiştir.Teşbih
3Bahar gelince bir ağızdan şarkılar söyler kuşlar Şarkı söylemek insana ait bir özelliktir. Bu nitelik kuşlara yüklenmiştir.Kişileştirme
4Mevsimler yas tutup çöller ağlasın.Yas tutmakKişileştirme
5Varsın rüzgar serseri kaldırımlarda gezinsin.Serseri olmak, kaldırımlara özgüdür.Kişileştirme
6İzmir, dün geceyi de dışarıda geçirdi.İzmir ile kastedilen halktır.Mecazımürsel (Ad aktarması)
7Ayaklarını çıkarmadan içeri girme.Ayaklardan kastedilen ayakkabıdır.Mecazımürsel (Ad aktarması)
8Zeytin gözlüm sana meylim nedendirŞair sevdiğinin gözlerini zeytine benzetmiş.Teşbih
9Helal olsun onlara, iki işçi kamyonu bir saatte indirdi.Kamyon ile kastedilen kamyondaki eşyalardır.Mecazımürsel (Ad aktarması)
10Hırçın rüzgâr sarhoş martıları kovalıyordu.Hırçınlık ve sarhoş olma insana ait özelliklerdir. Bu özellikler rüzgar ve martıya yüklenmiştir.Teşhis (Kişileştirme)
11Sana çirkin dediler, güzeli oldum güzelinÇirkin ve güzel kelimeleriyle zıtlık yapılmıştırTezat
12Aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken
Bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken
İnsanın yüzü ay kadar parlamaz ve güneş kadar ışık saçmazMübalağa
13Gülmek ol goncaya münasiptir
Ağlamak bu dil-i hazine gerek
Gülmek ve ağlamak sözcükleriyle zıtlık oluşturulmuştur.Tezat
14Ben sana bülbül, sen bana gülşen ol
Ko ben ağlayayım, sen gül şen ol
Gül şen ol ve gülşen ol sözcükleri yazılışı aynı anlamı farklıdır.Cinas
 

 

15

 

 

Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir
İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir

 

 

“Dildedir” sözcüğü iki farklı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. Birincisi lisan, ikincisi gönül.

 

 

Tevriye

16Geç fark ettim taşın sert olduğunu
Su insanı boğar, ateş yakarmış
Taşın sert olduğunu,  ateşin yaktığını, suyun boğduğunu herkes bilir ama şair bunu bilmiyormuş gibi davranmaktadır.Tecahüliarif
17Kötü günümde elinden tuttu.“Elinden tutmak” deyim olarak mecaz anlamlıdır, ancak elinden tutmak gerçek anlamda da kullanılır. Burada kastedilen mecaz anlamdır.Kinaye
18Düşük not alan bir öğrenciye: “Allah nazardan korusun, bu ne büyük bir başarı”. dedi.Burada tam tersi bir anlam kastedilir.Tariz
19Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
Kılma dermân kim helâkim zehri dermânımdadır
İlaç, dert, tabip, helak, zehir, derman birbiriyle ilgili sözcüklerdir.Tenasüp
20Beni bende demen bende değilem
Bir ben vardır bende benden içeri
“Ben” sözcüğü tekrar edilmiştir.Tekrir

2.Aşağıdaki dize, beyit ve dörtlüklerde hangi söz sanatları vardır? Karşısına yazınız.

1Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer
“Ey” sözcüğü ünlemdir ve seslenme ifadeleri için kullanılır.”Nida
2Beni candan usandırdı cefadan yâr usanmaz mı
Felekler yandı ahımdan muradım şemi yanmaz mı
“Usanmaz mı, yanmaz mı” sözcükleriyle soru soruyormuş gibi yapılmıştır.İstifham
3A kara kız kara kız
Saçlarını tara kız
Gönlüm uçtu yuvadan
Perçeminde ara kız
Gönül kuşa benzetilmiş, ancak kuş söylenmemiştir.İstiare (kapalı)
4Olmaz meleğim böyle bir aşk
Bende vakit geç
Sen kendine kendin gibi bir
Taze bahar seç
Şair sevdiğini meleğe benzetmiştir.İstiare
5Artık ömür binasından bir tuğla daha
Artık yaklaştım dostlardan ayrılmaya
Ömür binaya benzetilerek teşbihibeliğ, tuğla sözcüğü yaşanan yıllara benzetilerek istiare yapılmıştır.Teşbihibeliğ, istiare
6Bu gece yıldızlar bir tuhaf konuştu gökyüzünde
Bu gece kahrından akmadı çeşmelerin suyu
Yıldızlara insana ait özellikler yüklenmiştir.Kişileştirme
7Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi
Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi
Koyun, kuzu, süt; yemek, ekmek, et gibi aralarında anlamca ilgi bulunan sözcüklerin bir arada kullanılmasına tenasüp denirTenasüp
8Haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi
Demirlenmişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu
Vapura insana ait özellikler kazandırılarak kişileştirme yapılmıştırTeşhis
9Gölde raks ediyor bak rüzgar, kuşlar ve sazlar
Bahar gelmiş cihana durmasın çalsın sazlar
Raks etmek, insana ait bir özellik vardır. Rüzgara insana benzetilmiş, ancak söylenmemiştir.Teşhis-İstiare
10Senin için açar goncalarını güllerGüllerin açılması bir tabiat olayına bağlıdır. Ancak burada başka bir sebebe bağlanmıştır.Hüsnitalil
 

 

11

 

 

Nemrut İbrahim’le cenk eyledi
Semaya çıkmaya hem kasteyledi

 

 

Nemrut, ve Hz. İbrahim aynı devirde yaşamış kişilerdir ve Nemrut, Hz. İbrahim’i mancınık yaptırarak ateş fırlatmıştır.

 

 

Telmih

12Biraz fazla esse rüzgâr
Ocaktaki korlar donar
Kor ve donar sözcükleri arasında zıtlık oluşturulmuştur.Tezat
13Ben toprak oldum yoluna
Sen aşırı gözetirsin
Şu karşıma göğüs geren
Taş bağırlı dağlar mısın
Bu dizelerde taş bağırlı dağlar ifade hem gerçek, hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmıştır.Kinaye
14Aydınlık ararsın her gün her yerde
Çekerler önüne yedi kat siyah perde
Aydınlık ve siyah sözcükleriyle zıtlık oluşturulmuştur.Tezat
15İlk sevgiliye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık
Acı ve ayrılık sevgiliye benzetilmiş. Havanın ılık olması iklim olayı iken burada sevgiliye duyulan aşktan dolayı havanın ılık olması dile getirilmiş.Teşbih, hüsnitalil

 

soz-sanatlari-etkinligi 1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap