Çalışma Kitapçıkları

Fiilimsilerle İlgili Etkinlikler 18

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” eklerinden birini almış altı çizili sözcük sıfat fiil ise cümlenin karşısına “+” değilse “-” işareti koyunuz.

1Hoşlanmadığımız bir düşünceyi öne sürdüğü zaman bir düşünürü daha sert eleştiririz. 
2Oysa bizi pohpohladığında onu eleştirmek daha uygun olacaktır. 
3Zaman geçtikçe paraya tapmanın bir din konumuna yükseltildiğini anladı. 
4İnsanlar genellikle nankör, değişken, ikiyüzlü, tehlikeden kaçan, çıkarlarında hasis yaradılıştadırlar. 
5Artık önem vermeyişten dolayı bir işi bırakmayı sözle belgelemek ya da herhangi bir konuda artık söyleyecek bir şeyi olmadığını bildirmek için “Ben o kitabı kapattım.” diye kestirip atmak yeter. 
6Yunanistan’da el sıkışmak buluşan kişilerden kimsenin silah taşımadığını gösteren bir barış sembolüydü. 
7Roman döneminde el sıkışmak, her iki adamın da koluna gizlenmiş bir bıçağı olup olmadığını kontrol etmek için birbirlerinin kollarını tutmayı içeriyordu. 
8Şövalyeler, zırhın içine saklanmış herhangi bir gizli silahı anlayabilmek için başkalarının elini sallayarak sıkıyorlardı. 
9Pişirilecek ürünler öncelikle kurulanır ve ardından isteğe göre baharatlanır. 
10Et ve balık gibi protein bazlı ürünler bu teknik (haşlama) kullanılarak pişirildiğinde lezzetli olmazlar.  

 2.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler fiilimsi ise cümlenin karşısındaki boşluğa “+” değilse “-“ işareti koyunuz.

1Sahipleneni az diye hakikate hürmet etmekten vaz mı geçeceğiz? 
2Sevginin ne olduğunu gerçekten keşfedeli beri, bütün sevdiklerimi sevgiye boğuyordum. 
3İnsanın kendi geleceğine ilişkin kaygılar taşıması; bu geleceği şimdiden biçimlendirmeye girişmesi kadar olağan birşey yok kuşkusuz. 
4Soluk almadan, neredeyse kimseye söz söyleme hakkı tanımadan konuşanlara; bu arada kuralları aşırı özenle uygulayanlara; Türkçenin ince eleştirili bir anlatımıyla, diline kıl dolaşmadan konuşanlara, kitap gibi konuşuyor denir. 
5Ergenlik dönemi ile çakışan bu dönemde öğrenciler gelecek yaşamlarını etkileyeceğini düşündükleri sınava hazırlanmaktadır. 
6Liselere Giriş Sınavına (LGS) çalışma öğrencilerin yaşamındaki kritik dönemlerden birisidir. 
7Bu soruların bazılarını doğru bazılarını da yanlış çözmeleri oldukça doğal sayılabilir 

3. Aşağıdaki cümlelerde yer alan zarf fiilleri cümlenin yanındaki kutucuğa yazınız.

1Öğrenciler tarafından yapılan benzer yanlışların sürekli tekrar ediyor olması yapılan yanlışların öğrenme sürecine katkısının yeteri kadar sağlanamadığının göstergesi olarak kabul edilebilir. 
25. Sınıf öğrencilerinin problem çözerken en çok yaptıkları hatalar anlama kaynaklı hatalardır. 
3Halamın kucağına yaslanmış, hecelerini sevinçle bastıra bastıra sözcükleri bağırdığım ilk okuma günlerini hatırlıyorum. 
4Denize bakan kapı açılıp kapandıkça, elimdeki o uzun dikdörtgen kara benekli düz kağıt, kıvrılıp kıvrılıp hışırtıyla düzeliyor. 
5Öğrenciler tutarlı bir dille ifade edilen problemleri çözmede daha başarılı olurken tutarsız bir dille ifade edilen problemlerde daha çok yanlış yapmaktadırlar. 
6O birkaç kitabımı, benden başka kimsenin olmayan o birkaç kitabı, raftaki boş yerlere dizerken, akşamı karşılamak için yaktığımız küçük karınlı ince lambanın yanındaki boş yerlere bir bir dizerken o ne sevinç ne sevinçti. 
7Sonra sonra dizi uzayınca, lambayı değişmez tahtından alıp ötedeki kancalı çiviye asan annemin, gözü gibi sevdiği tülbent elde kıyamıyorcasına özenle kitapların tozunu alırken, ciddi, şakacı yanyan beni, dile getirilemeyen bir şey söylercesine, nasıl süzdüğünü hiç unutamayacağım. 
8Okurken karşılaştığım bazı örnekler ise üzüntü vericidir. 
9Soruyu okuyunca, ister istemez düşünüp kaldım. 
10Karşılaştığımız bazı yabancı kelimelerin anlamını İngilizce sözlüğe bakıp öğrenmeye çalışırken kitapta, gazetede yazarın bunları başka bir anlamda kullandığına tanık oluyoruz. 
11Gazetelerde her gün birkaçına rastladığımız kısaltmaların neyin kısaltması olduğunu öğrenmek zorunda kalıyoruz, öğrenmeden de geçilmiyor, bu kez okuduğumuz haberden veya makaleden gereği gibi bir anlam çıkaramıyoruz. 
12Şiddet sorunu gazetelerde konu olunca bu kelime üzerinde durma ihtiyacı duydum. 
13Hikâyelerin sayfalarını çevirirken vaktiyle kurşun kalemle altını çizdiğim ve bugün kullanımdan düşmüş kelime, birleşik fiil ve deyimlerle karşılaştım. 
14O yılların göz nuru eserler birer klasik eser olarak nitelendirilip korunamadı, okutulmadı. 
15Yazar, beyitleri aktarırken serbest ve yoruma açık bir yol tutmuştur. 

fiilimsilerle ilgili etkinlikler 18 İNDİR.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap