Testler

Sözcükte Anlam Test 2 (4.Sınıf Türkçe)

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 2 (4.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlıdır?
A) Bugün Türkçe dersinde öykü okuduk.
B) Yarın sınıfça pikniğe gideceğiz.
C) Asuman’ın babası iyi bir marangozdur.
D) Futbola aşırı ilgisinden okulu bırakmış.

2.Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Darılmak-gücenmek
B) Kızmak-öfkelenmek
C) Sevmek-nefret etmek
D) Kaygılanmak-endişelenmek

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çalışmak” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) İşçiler, erkenden çalışmaya başladı.
B) Çalışmadan para kazanacağını sanıyorsan yanılıyorsun.
C) Yemeği yiyince kafası çalışmaya başladı.
D) Elektrikler kesilince fabrikada çalışmaya ara verildi.

4. Aşağıda zıt anlamlı kelimeler karışık olarak verilmiştir.
“aşağı, deli, cimri, yoksul, akıllı, yukarı, cömert”
Zıt anlamlısı verilmeyen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yukarı
B) Yoksul
C) Deli
D) Cimri

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangileri sesteş (eş sesli) değildir?
A) Bir elin verdiğini diğer el görmemeli.
B) Kır gezisinde kır ata binmişler.
C) Bu yaz bana da mektup yaz.
D) Çay kenarında çay molası verdik.

6. “Varlıklı bir arkadaşım vardı.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fakir
B) Soylu
C) Zengin
D) Ünlü

7. Aşağıdaki sözcükler anlam bakımından gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?
A) Şen
B) Neşeli
C) Sevinçli
D) Heyecanlı

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yüz” kelimesi diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Bugün yüzün çok soluk, neyin var?
B) Elini yüzünü yıkamadan sofraya oturma.
C) Ben senin yüzünden sınavı kaçırdım.
D) Onun yüzüne baktıkça hep seni görüyorum.

9. Aşağıdakilerden hangisinde sözcükler özelden genele doğru sıralanmıştır?
A) kuş-güvercin-hayvan-canlı
B) hayvan-canlı-güvercin-kuş
C) güvercin-kuş-hayvan-canlı
D) canlı-kuş-hayvan-güvercin

11.
1.ve 2.kelimeler arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır.

1.ve 3.kelimeler arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere göre düzenlenmiştir?
      1.kelime 2.kelime    3.kelime
A) yaşlı   –  genç   – ihtiyar
B) yarar –  fayda –  zarar
C) esir –     özgür   – köle
D) güzel –  çirkin –  iyi

9.
(1) Ayakkabısının bağı çözülmüş.

(2) Pazardan bir bağ maydonoz almış.
(3) Dün bağa gittik, üzüm topladık.
(4) Öğrencilerin birbirleriyle olan bağları çok güçlü.
“Bağ” sözcüğü yukarıdaki numaralanmış cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 1     B) 2      C) 3       D) 4

12.
Ayşe: Bu akşam, ağır misafirlerim var.

Neşe: Sınıftaki ağır kokuyu siz de hissediyor musunuz?
Nalan: Ağır ağır yürürsek bu sınava zamanında yetişemeyiz.
Bekir: Elindeki ağır çantayı taşımakta zorlanıyor.
Fatih: Doktor bana ağır eşyaları kaldırmayacaksın, dedi.
Yukarıdaki kişilerden hangileri “ağır” kelimesini aynı anlamda kullanmıştır?
A) Ayşe-Neşe
B) Fatih-Bekir
C) Neşe-Nalan
D) Ayşe-Fatih

 

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.C, 4.B, 5.A, 6.C, 7.D, 8.C, 9.C, 10.B, 11.D, 12.B

İndirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
sozcukteanlamtest2-4.sinifturkce

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap