Testler

Sözcükte Anlam Test 3 (8.Sınıf Türkçe)

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 3 (8.SINIF TÜRKÇE)

1. * Birinci ve üçüncü kelimeler arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır.
* Birinci ve ikinci kelimeler arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere göre düzenlenmiştir?

1.kelime    2.kelime     3.kelime

A) çabuk        acele            hızlı
B) dilek          istek            arzu
C) kirli           pis                temiz
D) eser           yapıt            ürün

2.“Çekmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “Koltuğunu yana hafif yana çekti.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Yeni evimize telefon hattı çektiler.
B) Masayı kendisine doğru çekti.
C) Bütün masraflarınızı vakfımız çekiyor.
D) Bankaya gidip biraz para çekecekti.

3. Yazar, hem kitaplarını imzalıyor hem de etrafındakilere göz ucuyla bakıyordu.
Bu cümledeki altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dikkatli bir biçimde bakmak
B) Belli etmemeye çalışarak bakmak
C) Meraklı gözlerle bakmak
D) Önemsememek

4.Bazı yazarlar çalışırken müzik olsa da olur, olmasa da olur, görüşünde.
Bu cümlede “olsa da olur, olmasa da olur” sözleri ile anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fark etmez.
B) Kesinlikle olmamalı.
C) Duruma göre değişir.
D) Bilimsel görüş esas alınmalıdır.

5. İki saatlik tren yolculuğu boyunca durup dinlenmeden yanındakiyle konuştu.
Bu cümledeki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
A) sağa sola bakmadan
B) sürekli olarak
C) kimseye aldırmadan
D) trenden inmeden

6. Ünlü sanatçı, 1990’dan beri hem oyuncu hem de yapımcı olarak çalıştığı bu film sektörü için “ekmek teknem” diyor.
Bu cümlede geçen “ekmek teknem” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geçinmek için kazanılan para
B) Geçimini sağlayacak kadar para kazanmak
C) Geçimini sağlamak için para kazanılan yer
D) Ekmek yapımından kullanılan yer

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki sözcüklerin tamamı sesteştir?
A) sal-yol-gül-el
B) öz-yaz-kız-buz
C) sat-yat-kat-git
D) nar-kar-sur-ser

8.”Batmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “saplanmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Bugün ayağıma büyük bir diken battı.
B) Güneş ufuktan az önce batmıştı.
C) Onun her sözü yüreğime batardı.
D) Koca gemi beş dakikada batmıştı.

9.Daha dün annemizin kollarında gezerken
   Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken
“Daha” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki ile aynı anlamdadır?
A) Kırlangıçlar daha çok, yere yakın uçar.
B) Söyle, sana daha neler anlattı?
C) Okumaya başlayalı daha bir ay bile olmadı.
D) Bir saat daha bekleyelim, sonra gideriz.

10. 1.Göçmen kuşlar bu yıl yine buradan geçti.
      2.Sporcumuz, rakiplerini teker teker geçti.
      3.Sol ayağındaki yara kısa sürede geçti.
      4.Okulu bitirir bitirmez işlerin başına geçti.

“Geçmek ” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 1      B)2      C)3       D)4

11.”Yeni” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “az önce” anlamında kullanılmıştır?
A) Yeni öğretmeni gördün mü?
B) Film yeni başlamış.
C) Yeni elbiseme ketçap döküldü.
D) Yeni öğretim yılı herkese hayırlı olsun!

12. Gurbette işittiğimiz bir vatan türküsü yüreğimizin telini titretir.

Yukarıdaki altı çizili kelime grubunda anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A) Yaşanan güzel günleri hatırlamak
B) İnsanı etkileyerek duygulandırmak
C) Gelecekle ilgili güzel şeyler hayal ettirmek
D) Kötü olayları hatırlatarak pişmanlığa yol açmak

13. Bir sözcüğün somut mu soyut mu olduğu cümledeki anlamına bakılarak belirlenir. Somut anlamlı bir sözcük mecazlaşarak soyut anlamda kullanılabilir.
Aşağıdakilerden hangisinde “parmak” sözcüğü buna örnek olarak gösterilebilir?
A) Bebeğin parmağı kapıya sıkışmıştı.
B) Bu yaşta parmakları nasırlaşmıştı.
C) Parmağınızla şuraya basmanız gerekiyor.
D) Bu işte onun parmağı var gibi.

14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A) taş
B) kat
C) yat
D) kıt

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır?
A) İlgili ilgisiz herkes, davete gelmişti.
B) Nurbanu, koşar adımlarla okula gitti.
C) Genç yaşlı demeden herkesle anlaşırdı.
D) Maça gelip gelmemek senin elinde.

16. Aşağıdakilerden hangisinde bulunan kelimelerin hepsi soyuttur?
A) ses-taş-ağaç
B) akıl-sevgi-ümit
C) koku-ilaç-bulut
D) ekşi-yol-rüzgar

17. 1.Sıralı sırasız: Değeri ve özelliği olmayan.
      2.Sıra malı: Yer ve zaman uygunluğu gözetmeksizin.
      3.Sıradan: Bayağı, alelâde.
      4.Sıra dışı: Olağan dışı.
Bu kelimelerden hangileri yer değiştirirse kelimeler ve anlamları doğru eşleştirilmiş olur?
A) 1 ile 2
B) 1 ile 3
C) 2 ile 3
D) 3 ile 4

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki deyim cümlenin anlamına uygun değildir?
A) Lastiğin patlaması kulağına küpe olmuş, yedek lastikle yola çıkmaya başlamıştı artık.
B) Kulak kesilmiş, merakla bizi dinlemeye başlamıştı.
C) Her uyarıyı kulak arkası ediyor, böylece işinde başarılı oluyordu.
D) Bu söz benim de kulağıma çalındı, ortalıkta bir söylenti var.

19. 1.Ağaçlardaki kuruyan yapraklar rüzgar çıkınca yere düştü.
      2.Meraklı çocukların bitmek bilmeyen sorularına cevap vermek bana düştü.
      3. Aylar süren mücadeleden sonra, yeşil Bursa düştü.
      4.Ülkeyi düşmandan temizlemek için halkı bilinçlendirmek ona düştü.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “düşmek” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?
A) 1.ve 2.
B) 2. ve 4.
C) 1. ve 3.
D) 3. ve 4.

20. “Bağlamak” kelimesi hangi seçenekteki her iki cümlede de mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Ne yapsak da çocuğu okula bağlasak…
     Davranışlarıyla işçileri kendine bağlardı.
B) Gemiyi iskeleye bağladınız mı?
      Soğuklarda boyun bağını mutlaka bağlardı.
C) İşleri bir sözleşmeye bağlasak iyi olur.
      Atları hemen kazıklara bağladı.
D) Tarla işleri beni çok bağladı.
      Kolumdaki yarayı ilaçlı bir bezle bağladılar.

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.B, 4.A, 5.B, 6.C, 7.A, 8.A, 9.C, 10.D, 11.B, 12.B, 13.D, 14.D, 15.C, 16.B, 17.A, 18.C, 19.B, 20.A

sozcukte anlam test 3 (8.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap