Testler

Cümlede Anlam Test 2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde değerlendirme vardır?
A) Reşat Nuri bu romanında bir genç kızın Anadolu’da başından geçenleri başarıyla anlatmış.
B) Bazı sanatçılar hikayelerini kusursuz eser vermek için yazmıştır.
C) Her romancıya göre bir roman tanımı vardır.
D) Eserin başarısı konusuna değil, üslubuna bağlıdır.
E) Romanlar insan yaşamını anlatan en canlı edebi türdür.

2. Aşağıdakilerden hangisinde karşıtlığı çağrıştıran bir anlatım vardır?
A) Benden anlamadın, şiirden anla
Senin gülüşünle yaşadığımı
B) Neden böyle düşman görünürsünüz
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar
C) Ve beni maziye götüren bir el
Eski günlerimiz, sessiz ve güzel
D) Dışarıda sükunu yaz akşamının
Bahçemiz sulanmış, ıslak her çiçek
E) Yağmur taneleri inci tanelerine dönüşür
Deniz çalkanır saçar ortaya hazinesini

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) Ailesinin isteği olan hukuk öğrenimini gerçekleştiremedi.
B) Romantik eğilimlerden yavaş yavaş sıyrılıyor.
C) Çevre koşullarının etkisi, olayın gelişimine ve romandaki tiplerin davranışlarına tümüyle egemendir.
D) Romanlarındaki tiplemeler zengin bir çeşitlilik sunar.
E) Kasabada hayat şehre göre daha sakin ve huzurludur.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur?
A) Kocaman, kırmızı bir leke gibi duran perde karanlıklara gömülmüştü.
B) Bunlar gidip yerlerine oturuyorlar, sonra yavaş yavaş çevrelerine bakınıyorlardı.
C) Orkestranın gerisindeki ön sıralarda iki delikanlı göründü.
D) Sabah saat 7.00’de işte olmak üzere müdürden izin almış.
E) Kapılar açılıyor, içeriye küçük topluluklar halinde seyirciler giriyordu.

5. Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir?
A) Şiiri oluşturan her birimin bir teması vardır
B) Şiirde yoğun olarak işleyen duygular şiirin temasını oluşturur.
C) Tema şiirde iletilmek istenen mesajdır.
D) Birimlerin teması şiirin ana temasını oluşturur.
E) Sessiz Gemi şiirinin teması ölüm karşısındaki çaresizlik ve hüzündür.

6. Aşağıdakilerden hangisinde benzetme yapılmamıştır?
A) Salon, mukavvadan yapılmış bir tapınağı andırıyordu.
B) Birçok kişi, sanki geçerken takılmış gibi durup afişleri okuyorlardı.
C) Deminki sözden fazla utanmış gibi göründü.
D) Kendisine bir taşralı gibi davranılacağından korkuyordu.
E) Nana’ın çok güzel bir sesi varmış, dediler.

7. Aşağıdakilerden hangisi varsayım cümlesidir?
A) Tut ki uçağın kanatlarından biri koptu.
B) Ertesi gün saat onda Özlem hâlâ uyuyordu.
C) Altı aylık kirayı da peşin vermişti.
D) Apartman katı, hiçbir zaman baştan başa döşenmiş değildi.
E) Evin her yanında göz alıcı bir lüks vardı.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi tahmin bildirmektedir?
A) Bana sorarsanız çayı en iyi Ruslar demler.
B) İşinin çokluğundan gecikmiş olmalı.
C) Kızının da yardımıyla misafirlere çay ikram ediyordu.
D) Çaylarını ufak yudumlarla içiyorlar, pastalarını da parmaklarının ucuyla yiyorlardı.
E) Konuşmalar gittikçe yavaşlıyor, salondakiler yorgunluktan uyuşuyordu.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yorum söz konusu değildir?
A) Konuklarını bir lokantada ağırlamayı kendine yakıştıramamış, lokantayı kendi ayağına getirtmişti.
B) Oyuncu olarak kazanmış olduğu büyük başarıyı bir gece yemeği vererek kutlamak istiyordu, herkes bu yemeğin uzun zaman sözünü edecekti.
C) Çevresini değiştirmek istediğinden bu adamları başından savmaya karar vermişti.
D) Yemek salonu on beş kişi aldığı için başgarson masayı salona kurdurmuştu.
E) Heyecanını aşırı bir nezaket altında gizlemeye çalıştığını fark etti.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlamaya başvurulmuştur?
A) Deneme yazmaya göre eleştiri yazmak, dağların zirvesine çıkmak gibi uzun bir çaba, sabır ve mücadele azmi gerektirir.
B) Öğretmen olmak için büyük bir yatılı okulda eğitim görmüştü.
C) Garsonlar boş bulunup halının üstünde koşuşuyorlar, halı yağ lekeleri içinde kalıyordu.
D) Hanımlar tabaklardaki etleri mıncıklıyorlar, yarısını bırakıyorlardı.
E) Konuklar önlerindeki mandalina şerbetlerini bitirmek üzereydiler.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin düşüncesi, kinayeli bir biçimde dile getirilmiştir?
A) Nasıl oldu da benim atın fiyatı böyle birden yükseldi?
B) Zaten bir süredir gün ışığı kaybolmuştu.
C) Annesi ellerini kurularken, küçüğün hiç sesi çıkmıyordu.
D) O kadar sağlam bir bina yapmışlar ki en hafif depremde yıkılır.
E) O sırada çimenlik alanın üzeri daha da hareketlenip canlandı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir önyargı söz konusudur?
A) Ağzından fazla söz kaçırmış olmaktan korkarak durdu.
B) Ünlü sanatçının son albümü, bana göre halk tarafından ilgi görmeyecek.
C) Şeyda ayak diremekte olduğundan, gözlerini dikerek onun yüzüne baktı.
D) O sırada bir patırtı duyarak ayağa kalktı.
E) Ağızdan ağza fısıltılar dolaştı, kalabalık açılarak yol verdi.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir öneri içermektedir?
A) Çocuklar başıboş dolaşıyorlar, bir topluluktan öbürüne dolaşıyorlardı.
B) Tribünlerin kat kat iskemlelerine bir sürü kalabalık oturmuştu.
C) Kendine iyi arkadaşlar edin ki kötü alışkanlıklar edinmeyesin.
D) Burada da açık renk kumaşlar, çatının hafif gölgesi altında eriyordu sanki.
E) İhtiyar onu alıp buraya getirmiş olacak.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tasarıdan söz edilmektedir?
A) Gelecek yıl bu şehirde her mahallede bir çiğ köfte şubesi açmayı planlıyorum.
B) Bu adam bir tuhafiye mağazasında tezgahtardı.
C) Narin yapılı, ince uzun, sarışın bir adamdı.
D) Gelip geçenler onu görmek için duruyorlar.
E) Bir daha hiçbir şey söylemeyeceğim sana.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir amaç söz konusudur?
A) Hamamda babama kese yaptırdınız mı?
B) Çarşıya gidip kendime çam kolonyası alacağım.
C) Yemek yapmak üzere mutfağa girdi.
D) Bütün takılarını yüzüne fırlattı.
E) Bir daha benden habersiz iş yaparsanız dünyayı başınıza yıkarım.

16. “Yakınma” bildiren cümle aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Kırk yaşlarında kadar olan bu adam da kavruk, ihtiyar bir çocuğu andırıyordu.
B) Bugün bile gelebileceğimi çok pek sanmıyordum.
C) Tahir kendisine söylenenleri sakin sakin dinliyordu.
D) Böyle söz dinlemez tavırların beni ne kadar üzüyor, bir bilsen!
E) Çevresine bakındığı zaman, uçsuz bucaksız ufku, olduğu gibi görebiliyordu.

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kaygı bildirmektedir?
A) Üzülerek belirtmeliyim ki böyle giderse on yıl sonra ülkemizde temiz su kaynakları yok olacak.
B) Hepsi ayaklarının ucuna basarak yükselmeyi seviyor.
C) Bakalım kaç dakikada bitirecekler yarışı?
D) Yumruklar sıkılmış, ağızlar açılmıştı.
E) Tıpkı yükselen bir deniz dalgasının gürültüsü gibi bir şey oldu.

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir beğeni söz konusudur?
A) Üç gün dargın durduktan sonra akşam yemeğine yeniden gelmişti.
B) Yazısı o kadar güzeldi ki herkesin takdirini kazanmıştı.
C) Teyzem bana karamelli çikolata almıştı.
D) Seni güç durumda bırakmak istemem çünkü.
E) Ona yardım edince biraz rahatladı, derin derin içini çekti.

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleyen kişinin alçakgönüllü olduğunu söyleyebiliriz?
A) Ülkenin en çok ödül alan okçusu olmama rağmen kendimi yetenekli görmüyorum.
B) Ne olursa olsun dediklerimi yapacak, oraya gideceksin.
C) Ne zaman saatimin pili bitse aklıma sen geliyorsun.
D) Daha önce de buna benzer olmuştu.
E) Evimizin önündeki avokado ağacının yaprakları çok güzeldi.

20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde düşsel ögelere yer verilmemiştir?
A) Buğulandıkça yüzü her aynanın
Beyaz dokusunda bu saf rüyanın
B) Kardır yağan üstümüze geceden
Yağmurlu, karanlık bir düşünceden
C) Burası Muş’tur, yolu yokuştur.
Giden gelmiyor, acep ne iştir?
D) Sen geldin benim deli köşemde durdun
Bulutlar geldi üstünde durdu
E) Merhametin ta kendisiydi gözlerin
Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu

edebiyatsultani.com

 

Cevaplar: 1-A, 2-B, 3-E, 4-D, 5-C, 6-E, 7-A, 8-B, 9-D, 10-A, 11-D, 12-B, 13-C, 14-A, 15-C, 16-D, 17-A, 18-B, 19-A, 20-C

cumlede anlam test 2 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap