Testler

Yazım Kuralları Test 9 (8.Sınıf Türkçe)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Tek heceli dillerin kelimeleri, Çin ve Tibet dillerinde olduğu gibi söz içinde herhangi bir değişikliğe uğramaz.
B) 2020 yılının da ileride bir yığın olumsuzlukla anılacağı muhakkaktır.
C) Tarihin kötülüklerle anılan her olayı insanoğlunu kurtuluş çaresi arayışına zorlayarak yeni keşifler yaptırmıştır.
D) Herif, belli bir şey, iki yüzlü, kurnaz, kıyıcıydı.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Eski dansları mektepte, yenilerini de bir iki arkadaşının evinde gelişi güzel öğrendiğini anlattı.
B) Mevcut durumun bütün dünyayı mağlup eden olumsuzluklarının üzerimizden kalkması inşallah çok uzakta değildir.
C) Ömer Seyfettin’in kaybı fikir ve kültür alanında yeri hâlâ doldurulamayan bir boşluk bıraktı.
D) Var olanın; işlevini bir süreliğine askıya alması, durdurması, içinde bulunduğu ortama kendini kapatması, kendi kapısına kilit vurmasıdır atalet.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)Hak edilmiş durağanlık, tatlı bir yorgunluğu davet ederken hak edilmemiş durağanlık, içi tamamen boşaltılmış bir laktik asidi, ağrısına bile yabancı kalınmış bir yorgunluğu işaret eder.
B) Depresyon, büyük oranda, her türden karşılaşmanın boşlaşmasından, o boşluğun içine dalan öznenin içerik yıkımının yarattığı durağanlıktan kaynaklanmaktadır.
C) Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, baş üstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur.
D)Edebiyat tarihimizde ihmâl edilmiş, kenarda kalmış veya kasıtlı olarak es geçilmiş pek çok metnin ve yazarın üzerindeki tozlu zaman perdesini kaldırarak onları muhataplarıyla buluşturdunuz.

4. (I) Karşımızdakini sıkacak şekilde bir nezaket de aslında nezaket değildir. (II) Yemek sofrasında misafirlerine ısrarlı ikram etmeyi nezaket sayan birçok insana rastlamak mümkündür. (III) Bunlar, karşılarındakini sık boğaz ederek üzerler. (IV) Yani nezaketin taban tabana tersine hareket ederler.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) I.     B) II.       C) III.      D) IV.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) İcatlar, üretilen ürünler, sosyal ve kültürel değişmeler, birer toplumsal etkilenmedir. 
B) Diller arası bir ortaklık, yakınlaşma, küreselleşme başladı derken Türkler, yaşatılmaya çalışılan bu ortaklık karşısında dillerine yabancı kaldılar. 
C) Deyimlerin, atasözlerinin içindeki bazı Arapça ve Farsça kökenli kelime dolayısıyla dil dışı bırakılması doğru olmamıştır.
D) Herhangi bir yolculuğa çıkarken hangi okuryazar yanına kitap almayı düşünmez?

6.Aşağıdaki cümlelerde yer alan “ki”lerden hangisi, kelimeden ayrı yazılmalıdır?
A) Hâlbuki bu konuya çok iyi çalışmıştı.
B) Neyseki kimseye bir şey olmadı.
C) Sokaktaki bu gürültü ne zaman bitecek?
D) Üzerindeki elbise onu bir başka güzelleştirmişti.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Onun bu espirisine sınıfta bir ben gülmedim.
B) Misal vermek yerine
atıyorum sözünü duyduklarında şaşırıp kalırlardı.
C) Her sabah okula gitmeden önce buradaki sahafların vitrinlerini gözden geçirir, almak istediğim
kitapların fiyatlarını öğrenir, harçlığımdan ve yemeğimden keserek
biriktirdiğim para ile kitaplarımı alırdım.
D) Türklerin tarihten önceki çağını öğrenmek için müracaat edilecek diğer en büyük vesika, Türk dilidir.

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Öykü mü daha çok okunuyor, roman mı?
B) Hava açtımı mantar toplamaya ormana giderdik.
C) Halk şiirimizin de başarılı mı başarılı örnekleri çoktur.
D) İşten çıkarırken o adama hiç mi acımadın?

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de” nin yazımı yanlıştır?
A) Ailecek misafirliğe gidecektik ki ablam “Ben evde kalmak istiyorum .” diye tutturdu.
B) Sizde bu konuda arkadaşlarınıza yardımcı olun.
C) Çiftliğe birkaç tane at da getirmişler.
D) Akvaryumda çeşit çeşit balık bir arada nasıl yaşıyor?

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Ne var ki durum sizin bildiğiniz gibi değil.
B) Beni çağırmadı ki toplantıya gideyim.
C) Onun bu sözlerine kızmadım ki.
D) Bahçede ki erikler henüz olgunlaşmadı.

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Kutadgu Bilig, baştan sonuna kadar Türk devlet idaresini aksettirmiştir.
B) Bahçeye ektiğimiz maydonoz tohumları kısa sürede bitti.
C) Tam göçebe olmayıp ancak yarı göçebe ve yarı medeni olan Türkler arasında da cihangirlik ve fütuhat gayelerini güden kavim grupları bulunmuştur.
D) Türkler hür insanlardır; onlar kendi kendilerine maliktirler, hiç kimseye (yani diğer hiçbir millete) kendileri üzerine tahakküme yol vermezler.

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Geçen yüzyılın verimli yazarlardan biri olan Aydın Boysan’ın eserlerini tarayıp fişlemeyi devam ettiriyorum.
B) Ayaküstü sohbet ettik, sonra görüşmek üzere ayrıldık.
C) Çevrede, hızla yeni gökdelenler yükseliyor; bu meydan kabuk değiştiriyor.
D) Bu hanımlar, güzellikleriyle söyleşi sofralarındaki erkeklerin gözlerini yuvalarından fırlattıkları gibi, bilgileriyle de
kafalarını diri tutuyorlar.

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Akşam üzeri kovanına doğru mutlu mutlu uçarken birden rengârenk bir kelebeğe dönüşüvermiş.
B) 21. yüzyıla, dünya önderi ülkelerle birlikte ve aynı düzeyde gireceğimiz yalanını, boşalttığı kafalara sokmaya çalışır.
C) Aylaklıklarla semtlerin tadını çıkara çıkara yaşanan güzel dönemi arkamızda bıraktık.
D) Sovyetler, kara altın denen havyarın en büyük ihracatçısı, üretim yılda beş yüz ton.

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Dil, duygu ve düşünceleri ses kalıpları hâlinde dışarıya veren ve düzenli işleyişe sahip olan bir sistemdir.
B) İnsandaki dil varlığının en önemli göstergesini oluşturan konuşma, nefes yolu ile alınan havanın ciğerlerden ağza uzanan geri dönüşü sırasında, ağızda gösterdiği birbirinden farklı boğumlanmalara bağlı olarak gerçekleşen bir fizik olayıdır.
C) Usta başı ilk defa işe gelmişti, nedenini sordum, söylemedi.
D) Bir haber ki, insanın üstüne karabasan gibi çöküyor.

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Aileler sıcak yaz akşamlarında hınca hınç doldururdu o sinemaları.
B) Demek ki, bu iş de karanlığa kurşun sıkar gibi, görmeden, anlamadan yapılır.
C) Politika magandası, kavramları kargaşaya düşürür, anlamları karıştırır, cahil beyinlerdeki düşünce düzenini, düşünce salatasına dönüştürür.
D) Çok çocuk sahibi olmayı hâlâ erkeklik sanan kelle hamalları aramızda yaşıyor.

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Andıkça hâlâ yüreğimi oynatan dostlardan biri, merhum Bedri Rahmi Eyüboğlu’dur. 
B) Danışıp danışıp yine kendi bildiklerini okuyorlar, ya da danışmanlara soracakları konular, bir yönteme bağlı değil, keyiflerine kalmış.
C) Kişilerin de, toplumların da geçmişin kısır döngülü çukurlarından çıkıp geleceğin umut dolu gelişmelerine yönelebilmesi için, bir düzenleme yöntemi gerekir.
D)Akşamları evde yemek alel acele yendikten sonra on dakika mesafedeki yazlık sinemaya gidilirdi.

CEVAPLAR: 1.D, 2.A, 3.C, 4.C, 5.D, 6.B, 7.A, 8.B, 9.B, 10.D, 11.B, 12.B, 13.A, 14.C, 15.A, 16.D

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap