Testler

Zarflar Test 2 (7.Sınıf Türkçe)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?

A) Kardeşini az önce mekanda görmüşler.

B) Biz onu çok önceden uyarmıştık.

C) Çayınızı nasıl alırdınız?

D) Ünlü oyuncunun evine sanatçı dostları akın ettiler.

2. Aşağıdaki cümlelerdeki zarflardan hangisi zaman bildirmektedir?

A) Bu eski arabayı nasıl çalıştırdınız?

B) 1980’de dünyaya gelmişim.

C) Arabadan inip koşarak buraya gelin.

D) Yokuşu yavaşlaya yavaşlaya çıktık.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “daha” kelimesi diğerlerinden farklı bir zarftır?

A) Kargoya verilen telefon daha gelmedi.

B) Yazılım mühendisi olmak istiyorsan daha çok çalışmalısın.

C) Kuru fasulyeden biraz daha alabilir miyim?

D) İngilizce’yi öğrenmek için daha da gayret göstermelisin.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön zarfı bulunmaktadır?

A) Aşağı yukarı altı ay önce kaybettik onu.

B) Dedem bir elinde baston bir elinde pazar poşeti aşağıdan geliyordu.

C) Ankara’ya kar yağdığı için geri döndük.

D) Beni görmek istiyorsan yukarıya bakmalısın.

5. “Bu felaketin önüne nasıl geçebiliriz?” cümlesindeki “nasıl” kelimesi aşağıdaki zarf türlerinden hangisidir?

A) Miktar zarfı

B) Soru zarfı

C) Hâl zarfı

D) Yer yön zarfı

6. ” Seni dün uyarmadım mı?” cümlesindeki altı çizili zarfın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hâl zarfı

B) Miktar zarfı

C) Zaman zarfı

D) Yer yön zarfı

7. “En büyük oğlunun saçlarını dalga dalga ayıran annesi oğlunu sabahleyin okula uğurladı.” cümlesindeki zarfların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) miktar zarfı-hal zarfı-zaman zarfı

B) yer yön zarfı-zaman zarfı-hal zarfı

C) durum zarfı-yer yön zarfı-zaman zarfı

D) miktar zarfı-soru zarfı-zaman zarfı

8. “Yeni” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) Bisikletler içinde en yenisini kiraladım.

B) Yeni günler yeni umutlar demektir.

C) Ayşe öğretmeni yeni gördüm.

D) Yeni elbiseler içinde bir başka güzel görünüyorsun.

9. Aşağıdakilerden hangisinde zaman bildiren bir zarf kullanılmamıştır?

A) Öğleden sonra arkadaşlarla balık tutmaya gideceğiz.

B) Geçenlerde onunla parkta karşılaştım.

C) Bu bir Balkan şehidinin hikayesidir.

D) Erken yatar, erken kalkarım.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleştiği yer ve yönü gösteren bir zarf kullanılmıştır?

A) Şimdi çocuklar dışarıda ne yapıyor acaba?

B) Soba yanmasına rağmen içerisi buz gibiydi.

C) Biraz daha ileri git sonra dur.

D) Artık gerisini de sen düşün.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?

A) Şimdi bütün sevdikleri mışıl mışıl uyumaktalar.

B) Sana hiç mi oyuncak almadılar?

C) Sere serpe dolaşmasına izin vermiyorlardı.

D) Horace, hastalıkların şiire konu olamayacağını söyler.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf görevinde kullanılmamıştır?

A) İsterdim ki kelimeler çiçek çiçek eşiğine yağsın.

B) Düşüncelerimin kanatları oklarla delik deşik.

C) Yemeği tıka basa yediği için rahatsızlanmış.

D) Dalgalar sürükleye sürükleye buraya getirmiş.

13. “Dün çok iyiydi. Bugün biraz kötü görünüyor. Neden acaba böyle oldu?”

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili zarfların sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) miktar zarfı-zaman zarfı-durum zarfı-soru zarfı

B) zaman zarfı-yer yön zarfı-durum zarfı-soru zarfı

C) yer yön zarfı-zaman zarfı-durum zarfı-soru zarfı

D) miktar zarfı-durum zarfı-durum zarfı-soru zarfı

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemin nasıl gerçekleştiğini anlatan bir zarf kullanılmıştır?

A) Hiçbiri diğerine yol vermiyor çocukların.

B) Gerçekçiliğin şiirsel bir güç kazandığı yolda hırsla yaşıyorlar.

C) Yaşamımın öyküsü, yapıtımın öyküsüdür.

D) Bu köprü onu kitaplara, dergilere, tiyatrolara ve müzelere taşıyor.

15. “Samimiyetin tılsımı kitapçı raflarını defalarca doldurdu ve boşalttı.” cümlesindeki zarfla tür bakımından özdeş zarf aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

A) Zaman aynı şöminenin başında buluşturdu Puşkin’le Gogol’ü.

B) En diple en yüce arasında gidip geliyor.

C) Acıyı derinden hissetmişti kızıl saçlı kadın.

D) Kardeşiyle arasına mesafeler girdiğinde yine kalem ve kağıt tuttu ellerinden.

16. “Sık sık mektuplaştı onunla.” cümlesindeki altı çizili kelimeyle tür bakımından özdeş kelime aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Ölüden korkma, diriden kork.

B) Bize tasvir ettiğin hakikatin büyüklüğünü ölçtün mü hiç?

C) Dostoyevski kelimelerin insanı sarhoş edebileceğini biliyordum.

D) Yirmi yedi yaşındaki genç, yeryüzünde yaşanabilecek birçok heyecanı tattı.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?

A) Ne tür bir kitap istiyordunuz?

B) Bu adam neyiniz oluyor sizin?

C) Hırsızlar evden nasıl kaçmışlar?

D) Çocuklar verdiği sözü tuttu mu?

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi miktar zarfı farklı tür bir kelimenin derecesini belirtmiştir?

A) Daha fazla bilgi için bu dergiyi bayiden isteyiniz.

B) En çalışkan öğrenci bizim sınıftaydı.

C) Zeliha çok rahat bir tavır takınmıştı.

D) Çok oturduk, artık kalkalım.

Cevaplar:1-D, 2-B, 3-A, 4-C, 5-B, 6-C, 7-A, 8-C, 9-C, 10-C, 11-D, 12-B, 13-A, 14-B, 15-B, 16-B, 17-C, 18-D

Zarflar Test 2 (7.Sınıf Türkçe)‘yi indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap