Testler

Zarflar Test 5 (7.Sınıf Türkçe)

ZARFLAR TEST 5 (7.SINIF TÜRKÇE)

1.Eylemin anlamını etkileyen sözcüğün (zarfın) bulunmadığı cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bahçedeki çöpleri hemen toplayalım.
B) Dedem uzun yolculukları sevmezdi.
C) Öğretmeninin sözlerini pek anlamamışsın.
D) Yavaş adımlarla içeri girdi.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin anlamını soru bakımından etkileyen bir sözcük (soru zarfı) vardır?
A) Ünlü sanatçının konserine kaç kişi katılmış?
B) Arkadaşların kütüphaneden çıkınca nereye gittiler?
C) Bu tabloyu duvara kim astı?
D) Eski insanlar bu muhteşem tarihî eserleri nasıl yapmışlar?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin anlamını yer-yön bakımından etkileyen bir sözcük (yer-yön zarfı) vardır?
A) Aşağı mahallede yangın çıkmış.
B) Bugün durakta soğuktan donduk.
C) Yol kapalı, geri dönün.
D) Arkadaşınız çok ileri görüşlü biri.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin anlamını durum bakımından etkileyen bir sözcük (durum zarfı) vardır?
A) Sorunlarınızı konuşarak çözebilirsiniz.
B) Beklediğimiz film gelecek hafta vizyonda.
C) Biraz öte git de ben de oturayım.
D) Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

5. a.Okul servisi birazdan gelir.
b. Sana bisiklet alacağım.
c. Kitap okumayı severdi.
d. İşçiler yorgun görünüyordu.
e. Bayramda yeni elbiseler giydi.
f. Sen maça niye gitmedin?
Yukarıda harflerle belirtilen cümlelerin hangilerinde eylemin anlamını etkileyen sözcük vardır?
A) abcd
B) cdef
C) adf
D) bef

6. I. Soruları kolayca çözdüm. (durum)
II. Sunucu hızlı konuşuyor. (miktar)
III. Tatilde bol bol kitap okudum. (zaman)
IV. Biraz beri gel, düşeceksin. (yer-yön)
Yukarıdaki cümlelerde yay ayraç içindeki zarflarla altı çizili sözcükler eşleştirilmiştir. Hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.

7. “İşçiler . . . geldi.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse eylem durum bakımından etkilenmiş olur?
A) içeri
B) şimdi
C) koşarak
D) niçin

8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi eylemin anlamını zaman bakımından sınırlandırmamıştır?
A) Yarın mesleki eğitim kursuna gideceğim.
B) Kışın bizim köye giden bütün yollar kapanır.
C) Onunla sabahleyin simitçide buluşacağız.
D) Annem, saatini kurmayı unutmuş.

9.
Yine bahar geldi yaylalara
Bilmem niye açmaz güller
Karlı dağlar kalkmadıkça aradan
Korkarım ki dosta varmaz yollar
Bu dizelerde yer alan aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemin anlamını etkilemiştir?
A) niye
B) bahar
C) karlı
D) yollar

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zarf değildir?
A) Bu hastalıktan dolayı kulağım iyi duymuyor.
B) Mağazadaki elbiseyi çok beğenmişti.
C) Odamı artık düzenli tutacağım.
D) Yeni aldığımız evin geniş bir salonu var.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük eylemin anlamını durum bakımından nitelememiştir?
A) Yeni otomobiller hızlı gidiyor.
B) Babam bugün yorgun görünüyor.
C) Bizim sınıf dün kütüphaneye gitti.
D) Bu makine çok sessiz çalışıyor.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi zaman bildiren sözcük yoktur?
A) Yazın dikiş nakış kursuna gideceğim.
B) Belediye otobüsü birazdan gelir.
C) Öğrenciler okuldan şimdi çıktı.
D) Bu dondurma bana fazla gelir.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön bildiren sözcük zarf değildir?
A) Misafirleri içeri alın çocuklar.
B) Çocuklar dışarı çıkmasın.
C) Aşağı gel de oyun oynayalım.
D) Öteye gidersen biz de oturabiliriz.

14. Senden daha iyi olan insanlarla takıl ve davranışları seninkilerden daha iyi olan arkadaşlarını seçtiğinde, yavaş yavaş sen de daha iyi olma yolunda ilerleyeceksin.
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki zarflardan hangisi yoktur?
A) Zaman zarfı
B) Yer-yön zarfı
C) Durum zarfı
D) Miktar zarfı

15. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili zarflardan hangisi fiilin anlamını farklı bakımdan etkilemektedir?
A) Neden her gece erkenden yatağa girip uyuya kalıyordum?
B)  Hem de saat daha on olmadan uykum geldi.
C)  Eskiden beri severdim fotoğraf çekmeyi.
D) Bir ara gene böyle işsiz kaldığım bir dönem olmuştu. 

16.Henüz hasta filan değildim ama biraz zayıflamam, fazla kilolarımdan kurtulmam gerekiyordu. İşten ayrılınca birikmişti bu yağlar vücudumda. Evdeki hareketsizlik şişmanlamama yol açmıştı. Demek, aşırı uyumamın sebebi de buydu. Elbette biraz psikolojik sıkıntı da vardı işin içinde. Bütün gün evde oturmak, bir iş de yapmıyorlarsa, biz erkekler için çekilecek kahır değildi.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) miktar zarfı-durum zarfı-durum zarfı-zaman zarfı
B) zaman zarfı-zaman zarfı-miktar zarfı-miktar zarfı
C) durum zarfı-zaman zarfı- miktar zarfı- zaman zarfı
D) miktar zarfı-zaman zarfı-durum zarfı-miktar zarfı

 

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.C, 4.A, 5.C, 6.B, 7.C, 8.D, 9.A, 10.D, 11.C, 12.D, 13.D, 14.B, 15.A, 16.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap