Testler

Zarflar Test 6 (7.Sınıf Türkçe)

Çoktandır Musa’yım Hızır gelmiyor
Belki çıkar gelir gece yarısı
Kapıyı gönlümle kalkar açarım
Uzun uzun konuşuruz susarız
Sonra beni terkisine bindirir
Birlikte çıkarız sürgün ülkeden
1.Yukarıdaki dizelerde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangileri zarf değildir?
A) çoktandır-gönlümle
B) gece yarısı-sonra
C) sürgün ülkeden-kapıyı
D) uzun uzun-birlikte

2.
Hoşça kal demeden öyle sessizce,
Her görüşün elbet vedası vardır.
Suretler silindi gözlerden bir bir,
Kulaklarda yalnız sedası vardır.
Ömür geçti heyhat! Naçar gönülde,
Vefasız bir yârin sevdası vardır.
Yukarıdaki dizelerde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi zarf değildir?
A) öyle
B) elbet
C) bir bir
D) vefasız

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?
A) Ergenlik dönemi bireyin kendi kimliğini bulmaya yönelik çabasının sergilendiği, ergenin kendisine destek olan ya da onu güçsüzleştiren bir dizi olayın öznesi olduğu, bireysel ve sosyal çevreye ilişkin çeşitli sorunların ve  gereksinimlerin odağında olan önemli bir gelişim dönemidir.
B) Ergenlik dönemi aynı zamanda, bireyin “gelecek” kavramıyla en çok iç içe olduğu ve bu gelecekten bir şeyler “beklediği” bir gelişim dönemidir.
C)Gelecek algısının günlük yaşamı motive eden bir yönü bulunmaktadır ve geleceğe yönelik düşünme ve geleceği planlama gençler için oldukça önemlidir.
D) Gelecekle ilgili beklentiler karar alma sürecindeki en güçlü motivasyon kaynağıdır ve dolayısıyla geleceğe yönelik beklentiler, tecrübeler ve başarılar hakkında önemli bilgiler verir.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zarf değildir?
A) Ergenlik, bireyin sosyal çevre koşullarının etkisine daha açık hale geldiği bir gelişim dönemidir.
B) Ergenleri içinde bulunduğu çevreyle birlikte anlamak oldukça önemli. 
C) Mazinin derin dehlizlerinden yolunu bulmuş bir uğultu, yaşayan her şeyi donduruyor. 
D) Beni kendi acısına tanık tutmak için karşımda oturuyor ve ne konuşursak konuşalım, başladığımız yere geri dönüyoruz.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin hepsi zarf değildir?
A)İki yakasındaki topraklarda diz boyu kalkan pamukları, yer yer, sıraya dizilmiş ırgatlar çapalıyor, ötede beride tarla kuşları uçuşuyordu.
B) Yıkadığı eli yüzü kuruyunca ağır ağır kalktı, yürüdü.
C)Çocuklar, şaşkın şaşkın üstü, ağzı kumla örtülen yuvaya tekrar yaklaştılar.
D) Güneş parlıyordu; sert bir hava, ağaçları son yapraklarından da temizliyordu; her şey duru, masmavi görünüyordu.

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı kullanılmamıştır?
A) Bütün varlığı, açılmış ve boşalmış bir zarf gibi, bölüntüsüz bir deniz, tanrısal bir iyilik okyanusu üzerinde dalgalanıyormuş gibi geliyordu ona.
B) Ondan tiksinmesi gerektiğini düşünüyordu; bütün kızgınlıklarını aklından geçiriyordu bir bir, ama batmalarını duymuyordu artık.
C) Daha dün nefret ettiği bu rakibi şimdi geride bırakmıştı, daha uzun zaman ondan nefret edemeyecek kadar geride bırakmıştı.
D) Daha dün nefret ettiği bu rakibi şimdi geride bırakmıştı, daha uzun zaman ondan nefret edemeyecek kadar geride bırakmıştı.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön zarfı kullanılmıştır?
A) Kış henüz geriniyordu, ötende nisanlaştı; mevsimler uzunluğunca peşinden geldim.
B) Bir av arıyormuş gibi tereddütlü adımlarla bodur böğürtlen dallarını hışırdatarak şoseye indi, bir ileri bir geri baktı.
C) Uzun, kıvırcık kirpikli iri siyah gözlerini yırtık çarıklarına dikti.
D) Sırtındaki tozlu deri torbada yarım ekmekle bir soğandan başka bir şeysi yoktu.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde azlık-çokluk (miktar) zarfı kullanılmıştır?
A) Dalgalı tepelerden geçen yol, parça parça gibi bazen görünüyor, bazen yeşillikler arasında kayboluyordu.
B) Bu kalabalık gayet yavaş yürüyordu, “Bekleyeyim de şunlardan su isteyeyim.” dedi.
C) İki gündür kırlarda yapyalnız kalmış, sanki insanları göreceği gelmişti.
D)Kadınlar sessiz sedasız çoraplarını örerek, erkeklerin arabaları, yük hayvanları etrafında daima dikkatli, konuşmadan yürüyorlardı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir zarf kullanılmıştır?
A) Balın tatlı kokusunu alan sinekler, oraya üşüşmüşler hemen.
B)”Buralarda muharebe olacak, devlet ahaliyi geri çekti.” diyorlardı.
C) Çocuklar günde bir yumurta yemelidir.
D Karıncalar, yazın topladıkları buğday taneciklerini sermişler ve  kurutmaya koyulmuşlar.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbirinden farklı türde zarflar kullanılmıştır?
A) Kurdun biri, avına saldırmış, boğazına bir kemik takılmış; uluya uluya ormanı dört dönmeye başlamış.
B) Antiseptik ve antibakteriyel etkileriyle bilinen elma sirkesi bir pamuğa emdirilip arının soktuğu bölge silinir ve pamuk o bölgede tutulur.
C) Susuzluğunu giderince, tilki oradan kurtulabileceklerini söylemiş.
D)Bir kartalla bir tilki, yıllardır yan yana komşu olarak güzelce yaşayıp gidiyorlarmış.

11. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerden hangisi zarf değildir?
A) Evlatlarımızı yetiştirirken başarmak kadar başarısızlığın da doğal bir durum olduğunu, hatta hayat boyunca başarısızlık ihtimalinin daha fazla olduğunun bilinciyle yetiştirmek zorundayız.
B) Çaba odaklı değil sonuç odaklı yetişen gençliğin başarısızlığı bir şeref meselesi haline getirdiğini görmek zorundayız artık.
C) Enes’in ailesiyle de iletişiminin bittiğini ve yaşadığı başarısızlık sonucunda ümidini hepten yitirdiğini görüyoruz.
D)Onlar adına tüm sıkıntıları göğüslüyoruz yeter ki onlar derslerindeki başarısından geri kalmasın, diyoruz.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı kullanılmamıştır?
A) Gençlerimize aslında zahmette rahmet olduğunu, rahatlığın bazen olup bazen de olmayacağını neden anlatmıyoruz?
B) Niçin onları kandırıp bu yalanla daha fazla ders çalışmalarını sağlıyoruz?
C) Bu şekilde kilo alan bireyler için nasıl bir diyet listesi oluşturabiliriz?
D) Ekonomik krizde ev yönetimi sizce nasıl olmalı hocam?

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümleye soru anlamı katan sözcük zarf değildir?
A) Çocuğun ahlak ve karakterine en fazla tesir eden, sizce kimdir?
B) Bu çocuk buraya kadar tek başına nasıl gelmiş?
C) Bugün çok hâlsiz görünüyorsun, neyin var senin Ahmet?
D) Suya cemre düşmesine kaç gün kaldı?

14. (I) Bir şeye aşırı kızdığımı ve bir şeyden korku duyduğumuz zaman, sinir sistemimiz durumu tartışmaya vakit ayırmaz; hemen faaliyete geçer. (II) Bu şekilde vücudun zarar görmesini önlemeye çalışır. (III) Sinir sistemi nabzımızı yükseltir, nefesimizi sıklaştırır, kana şeker sağlar, adrenalin hormonu salınarak tansiyon yükseltilir; böylece vücudumuz zorlu bir dış etkene karşı silahlanmış duruma gelir. (IV) Bizim düşünerek alabileceğimiz tedbirlerden çok daha iyisini vücudumuz anında almış ve hazır hale gelmiştir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde bir zarf başka bir zarfın derecesini bildirmiştir?
A) I.    B) II.     C) III.     D) IV.

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.A, 4.C, 5.A, 6.A, 7.B, 8.B, 9.B, 10.D, 11.C, 12.C, 13.B, 14.D

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap