Çalışma Kitapçıkları

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Ünite Çalışma Soruları

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI HİKÂYE ÜNİTESİ ÇALIŞMA SORULARI
1-Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
a– Olmuş ya da olması mümkün olayların anlatıldığı kişi, zaman ve mekâna bağlı olarak kurgulanmış kısa
yazılara …………………………………………………denir.
b– Modern anlamda hikâye ………………….ile edebiyatımıza girmiştir.
c– Boccacio’nun…………………………………adlı eseri hikâye türünün ilk örneği sayılır.
d– Batılı anlamdaki ilk hikâye…… ………………………’nin Küçük Şeyler adlı eseridir.
e– Durum hikâyesinin Türk edebiyatında ilk örneklerini ………………………….vermiştir.
f– Türk hikâyeciliğini Batılı örneklerine tam anlamıyla yaklaştıran Servetifünun Dönemi yazarlarından………………………dir.
g– ……………………………………..…..hikâyede karşıt duygu, düşünce ve isteklerin; kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesiyle ortaya çıkan durumdur.
h– Olay hikâyesinin Türk edebiyatındaki ilk temsilcisi …………………………….’dir.
i– ………………………..tekniğinde yazar, anlatmak istediklerini kahramanın kendi ağzından, kafasından geçenler şeklinde okuyucuya aktarır.
j– Hikâyede iki veya daha fazla kişinin karşılıklı konuşmasına dayanan anlatım tekniği…………………………………..dir.
k– Cumhuriyet Dönemi’nde ele alınan temaların başında …………………………… yer alır.
l-Hikâye türünün dünya edebiyatında iki biçimi vardır: 1………………………………………………….2………………………………
m– Serim, düğüm ve çözüm bölümleri olan ……………………………. tarzı hikâyelerde, olaylar belli bir mantık ve merak düzeni içinde işlenir.
n– Yaşamın belli bir diliminin ele alındığı, kişilerin ruh hâllerinin, iç dünyalarının sezdirildiği …………………………….tarzı hikâyelerde asıl olan olay değil; bireyin duygu dünyasıdır.

2.Tabloyu doldurunuz.

YAZARESERTÜR
Letaif-i Rivayethikâye
Çalıkuşuroman
Küçük Şeylerhikâye
Reşat Nuri GüntekinTanrı Misafiri
Ayaşlı ve Kiracıları

3- Hikâyenin yapı unsurları nelerdir, yazınız.
A………………………………….. C……………………………………
B…………………………………….. D…………………………………..

4- Aşağıdaki parçalarda kullanılan anlatım tekniklerini boşluklara yazınız.
A-
– Bu düzlük nereye kadar sürüp gider?
– Sonsuzluğa kadar.
– Dünyanın sonu yok mudur?
– Dünyanın sonu ölümdür.
– Bu toprağın son sınırı neresidir?
– Dünyanın sonu yoktur. Doğuya git, batıya git, kuzeye git, güneye git. Git git bitmez.
B-
Dönüp bakmak istedim. Belki de çok istediğim için dönüp bakamadım. Olabilir. Gökten bir kuş hişt hişt ederek geçmiştir. Arkamdan yılan, tosbağa, bir kirpi geçmiştir. Bir böcek vardır belki hişt hişt diyen. Hişt! dedi yine. Bu sefer belki de isteksizlikten dönüp baktım çalıların arasına birisi saklanıyormuş gibi geldi bana ………………………………………………………………………………………………
5- Aşağıdaki parçaların anlatım biçimlerini boşluklara yazınız.

A-Tahtadan bir sandık vardı, onu açtım. Az daha sevincimden haykıracaktım. Annemin bir hafta önce İstanbul’dan gönderdiği hediyeler içinde çıkan kaşağı pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaptım. Tosun’un yanına koştum. Karnına sürtmek istedim. Çok keskin çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca, tekrar denedim. Atların hiçbiri durmuyordu. Kızdım. On adım ilerideki çeşmeye koştum ………………………… ……………………………………………………………………

B-Mağaranın içi uzun bir dehlize benzer, etrafta birtakım acayip şeyler varmış gibi görünür, durmadan tepeden damla damlar su sızar, yer daima ıslak olurdu. Ben mağaranın kapısı önünde, bir ayağım içerde, bir ayağım dışarda beklerdim. Güneş ağaçlardaki eriklerin üzerine ışıldardı ……………………………………………… 

6- Aşağıdaki parçalarda kullanılan bakış açılarını boşluklara yazınız.
a– “Küçük Hasan hiçbir şey düşünmeden ilerliyordu. Ne evde kendisinin dönmesini bekleyen iki küçük kardeşi ne de dört saat uzaktaki nahiye merkezinde hizmetçilik yapan anası bu anda aklında değildi. Ayranını satıp satamayacağını da düşünmüyordu. Kafasında yalnız bir şey vardı: Bu yolu tekrar yürümek, geri dönmek mecburiyeti…Uzun bir ağlamanın sonundaymış gibi içini çekti. Maşrapayı tuttuğu sol elinin çatlaklarla örtülü üst tarafı ile burnunu sildi. Gözlerini ileri çevirince istasyona yaklaştığını gördü…”
………………………………………………………………………………………………

b– ” Havaların bu kadar ısınacağını tahmin etseydim mutlaka bir tatil planı yapardım, ben de insanım gece gündüz çalışıyorum elbette dinlenmeye hakkım var. Ama gel gör ki bunu patrona anlat, adamın bakışları öyle soğuk ki insanın konuşası bile gelmiyor…”
………………………………………………………………………………………………

c-Erkekler düğün evindeki bir odaya tıkılmışlardı. Kapıdan başka hiçbir yerden ışık almayan, toprak tabanlı odanın kenarında alçak bir sekinin üstünde şehirden getirdiği iki misafiriyle hancı Yakup Ağa oturmuştu. Düğün sahibi güveyinin büyük kardeşi dört yana koşup ortalığı idare, misafirlere ikram ediyor, kapıya yakın bir yerde panikleyip duran ihtiyar bir aşığa ” Ne duruyorsun çalsana! ” diye sesleniyordu. Yirmi beş otuz kişi küçük odanın kenarlarına sıkışıp oturmuşlar ve ortada ancak bir buçuk adım eninde ve boyunda bir yer açık bırakmışlardı.
………………………………………………………………………………………………

d-Kağan fabrikanın girişindeki güvenliğe selam vermeden içeri girdi. Güvenlik görevlisi gelen adamı biraz süzdü ve yeni çalışanlardan biri diye düşündü. Kağan tahmin ettiğinden daha büyük bir fabrika olduğunu görünce biraz şaşırdı ama etrafındaki insanlara belli etmedi. Fabrikadaki insanların dur durak demeden arı gibi çalışmasını izlerken aklına arılarla ilgili izlediği belgesel geldi.
……………………………………………………………………………………………….

e-Asansör yerine onunca kata kadar yavaş adımlarla merdivenleri çıktı. Cebini karıştırdı ve anahtarı bulamadığından zile hafifçe bastı. Kısa bir süre sonra annesi korkulu bir yüz ifadesiyle kapıyı açtı. Geç saatlerde olmamıza rağmen uyumamış olan ailesi kapıda onu karşıladı. Babası ona yorgun bir şekilde bakarak ”Neredesin be oğlum? Çok merak ettik seni.” dedi. Fakat o hiçbir şey söylemedi, babasının yüzüne bakarak sadece sustu.
……………………………………………………………………………………………….

Hazırlayan: Yeliz Özge Toyman

9.sinif turk dili ve edebiyatı 2.unite calisma sorulari indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap