Testler

Cümlede Anlam Test 7 (6.Sınıf Türkçe)

Cümlede Anlam Test 7 (6.Sınıf Türkçe)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme anlamı vardır?
A) Çocuklar bahçede oynuyor.
B) Kardeşi, sınavı kazanmış.
C) Bu yeni elbise seni açmış.
D) Saksıları bugün üç defa sulamışlar.

2. (I) Gazeteciliğe başlayalı yirmi yıl oldu. (II) İlk günden bu yana, gözlemlediklerini not ederim defterime. (III) Karıştırmamak için günü gününe yazarım her şeyi. (IV) Sonra bu notları okur ve notlarla ilgili düzeltmelerde bulunurum.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) I     B) II       C) III       D) IV 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanım yapılmıştır?
A) Kuşburnu çayı insan sağlığına iyi geldiği için çok içiliyor.
B) Hasta kısa zamanda iyileşmiş, kilo almaya başlamıştı.
C) Direnç bir nesnenin elektrik akımına karşı durma özelliğidir.
D) İnsanlar, su ihtiyaçlarını cadde kenarındaki çeşmeden karşılıyorlardı.

4.  İnsan dışındaki varlığa insana özgü niteliğin verildiği cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) İki tarafı yemyeşil ağaçlarla kaplı, patika yoldan yürüyerek ana yola çıkıyorum.
B) Ana yoldan itibaren yükselmeye başlayan, yemyeşil çam ağaçları ile bezeli dağın eteğine doğru gidiyorum.
C) Ilık ve güneşli olan havada, yeşil çimenler üzerine uzanıp hayallere dalıyorum.
D) Henüz büyüme aşamasındaki çam ağaçlarının diplerinde mor menekşeler, sarı çiğdemler açmış, sanki bana gülümsüyor.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı yapılmıştır?
A) Evlerimizin içini gerekli gereksiz pek çok eşya ile dolduruyoruz.
B) Evlerin depreme karşı dayanıklı yapılması gerekir.
C) Her insan, elbette huzurlu olmak ister.
D) İnsanlar geniş evleri daha çok tercih ediyorlar.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur?
A) Babam izin verse de geziye gidemem.
B) Harçlığımı verirlerse bu kitabı alacağım.
C) Kar yağsa da yağmasa da işe gelirim.
D) Yorgun olsa da ödevlerini yapardı.

7. Akıllı insan her düşündüğünü . . . fakat her söylediğini . . .
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?
A) söyler – düşünmez
B) söylemez – düşünür
C) konuşur – düşünür
D) konuşmaz – düşünmez

8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Bir kimseye en büyük kötülük, nankör olan yakınları ve kendi yetiştirdiklerinden gelir.” anlamında kullanılır?
A) Ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür.
B) Ağacı kurt, insanı dert yer.
C) Ağaç ağaç içinde büyür.
D) Ağaca balta vurmuşlar, “Sapı bendendir.” demiş.

9.” İyi ağaç kolay yetişmez; rüzgâr ne kadar kuvvetli eserse ağaçlar da o kadar sağlam olur.” cümlesinde asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan hayatı boyunca güçlüklerle karşılaşır.
B) Hayatta kalabilmek kolay değildir.
C) Karşılaşılan güçlükler insanın iyi yetişmesini sağlar.
D) Zor koşullar altında kazanılan başarı daha değerlidir.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlatımı özneldir?
A) Sanatçımız o yıllarda İzmir’de doktorluk yapıyordu.
B) Tekne kazasında altı kişi hayatını kaybetti.
C) Bor madeni hangi ilimizde çıkarılıyor?
D) İnsanlar yazın daha rahat eder.

11. I. Dün kütüphaneye ben de gittim.
II. Kütüphaneye ben dün de gittim.
III. Ben de dün kütüphaneye gittim.
IV. Kütüphaneye ben dün gittim.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) 1-2     B) 1-3       C) 3-4     D) 2-4

12.Erişmek istedikleri bir hedefi olanlar, çalışmaktan haz duyarlar.
Bu cümleye anlamca en yakın olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanın mutlu olabilmesi için her şeyden önce bir işi olmalıdır.
B) İnsanlığa, bir amacı olan kişiler yararlı olur.
C) Belli bir amacı olan kişiler, çalışmaktan zevk alır.
D) Yaşamda hedefine ulaşamayan insanlar hiçbir zaman mutlu olamaz.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenme” söz konusudur?
A) Çok çalışsa da bu işi bitiremez.
B) Ayça, burnundan kıl aldırtmaz.
C) Üniversiteyi bitirip de iş kuracakmış.
D) Nalan şimdi size bir pasta yapsın da görün.

14. (I) Kitaptaki şiirler ilk bakışta kısa olarak nitelendirilebilir. (II) Ama bu şiirler uzun dizelerden oluşuyor. (III) Dizeler uzun ve anlamca yoğun olduğundan okuyucuyu sıkıyor, yoruyor. (IV) Bence sanatçının kısa ve daha az yoğun şiirler yazması gerekir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eylem nedeniyle verilmiştir?
A) I.     B) II.     C) III.     D) IV. y

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) Bana, hava dünden serin gibi geldi.
B) Dünden beri kar yağıyor şehrimize.
C) Yarın teyzemi ziyaret gideceğim.
D) Her gün kapı kapı dolaşıp iş arıyor.

16. (I) Yarımadanın karaya bağlayan kısmı üzerinde yürüyoruz. (II) Biraz ileride hâlen kullanılan su kuyularına rastlıyoruz. (III) Etrafımız birbirinden güzel keçiboynuzu ve zeytin ağaçlarıyla çevrili. (IV) Yirmi dakikalık bir yürüyüşle koya ulaşıyoruz.
Numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I     B) II     C) III     D) IV

CEVAPLAR: 1.C, 2.C, 3.C, 4.D, 5.D, 6.B, 7.B, 8.D, 9.C, 10.D, 11.B, 12.C, 13.D, 14.C, 15.A, 16.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap