Testler

Cümlenin Ögeleri Test 1 (8.Sınıf Türkçe)

Cümlenin Ögeleri Test 1 (8.Sınıf Türkçe)

1.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi fiil değildir?
A)Alper, ben seni sonra arayacağım.
B)Bunu ileride ev hediyesi olarak götürürüz.
C)Şu lacivert kumaşı Büşra verdi bana.
D)Ankara’da kaldığımız otel beş katlıydı.

2.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ögelerine ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A)Hepimiz / sizin sağlığınıza / duacıyız.
B)Senin gibi / birisine / rastlamadım / daha önce.
C)Çitalar / boğayı / parçaladılar / üç dakikada.
D)Şu yeleğin kesme yerlerini / göstereceğim.

3.Aşağıda özne olarak verilen altı çizili kelimelerden hangisi yanlıştır?
A)Senin ne işin var burada Leyla?
B)Masanın üstündeki örtü ne zaman kaldırıldı?
C)Telefon çalınca yan odaya geçtim ben.
D)Saatinizin pili kaç yıl dayanıyor?

4.Gözlerdeki parıltı kırbaç sesi duymuş gibi bir sirk hayvanı gibi dondu, büzüldü ve sonra sıçrayıp yerini başka bir parıltıya bıraktı.
Yukarıdaki cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kırbaç sesi
B)Bir sirk hayvanı
C)Gözlerdeki parıltı
D)Başka bir parıltıya

5. “Vahşi hayvanlar bile bir şarkı duyunca çok defa yollarından döner ve dururlar.” cümlesinin dolaylı tümleci aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yollarından
B)Vahşi hayvanlar
C)Bir şarkı duyunca
D)Çok defa

6. “Cicero, bedeni ve yüzünün eşlik ettiği her konuşmasında kalabalıkları sakinleştirdi ya da harekete geçirdi.” cümlesinin belirtili nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Eşlik ettiği
B)Kalabalıkları
C)Her konuşmasında
D)Bedeni

7. “Sesinin tonunu bir lamba fitili gibi yükseltti ya da kıstı.” cümlesinin zarf tümleci aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sesinin tonunu
B)Yükseltti
C)Bir lamba fitili gibi
D)Bir lamba

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?
A)Mimikleriyle yoğurarak kelimelerine yeni boyutlar kattı.
B)Muhaliflerini sorularla hapsetti, sonra cevaplandırarak serbest bıraktı.
C)Sözünü kesenleri nasıl püskürtüyorsun?
D)Bu çılgınlığın bizimle daha ne kadar alay edecek?

9. Öge sayısı en fazla olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kalabalıkları çılgınca coşturan bu kelimenin anlamını bilmiyorlardı.
B)Uzun bir deniz yolculuğundan sonra karayı görenler gibi sevindirmeliydi insanı.
C)Her gün bildiklerime yeni şeyler katarak ihtiyarlıyorum.
D)Roma halkı büyük şenliklerini nihayet büyük ödülle taçlandıracaktı.

10. Dahası ne kadar uzaklaştımsa yurdumdan, İtalyan toprağına hayranlığım o kadar büyüdü.” cümlesinde vurgulanan ifadenin cümledeki görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Zarf tümleci
B)Özne
C)Yer tamlayıcısı
D)Yüklem

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması, yer tamlayıcısı görevinde kullanılmıştır?
A)Bunu bana ne zaman anlatacaktın?
B)Küçük caddede büyük bir kaza oldu.
C)Senden gömlekleri jilet gibi istiyorum.
D)Onun yanında bana saygısızlık yaptınız.

12. “Tufanı ellerimizle hazırlarsak kurtuluşu kimden bekleyebiliriz?” cümlesinin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A)Belirtili nesne, zarf tümleci, yer tamlayıcısı, yüklem
B)Yer tamlayıcısı, zarf tümleci, özne, yüklem
C)Zarf tümleci, belirtili nesne, yer tamlayıcısı, yüklem
D)Zarf tümleci, özne, nesne, yüklem

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi gizlidir?
A) Şeyma, sakin ol biraz.
B)Bakıcı, çocuğun ateşini bir türlü düşüremedi.
C)Bahçedeki çivi çocuğun ayağına battı.
D)Bu çocuk gerçekten çok hasta.

14. “Ölümün okurken, yazarken ya da dua edip ağlarken kendisini bulmasını temenni etmişti Petrarca.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Özne
B)Yüklem
C)Nesne
D)Zarf tümleci

15. I.Elindeki en iyi deneğin kendisi olduğunu düşünüyor.
II.Bu kitabı, yakınlarım için bir kolaylık olsun diye yazdım.
III.Bir şatonun kulesinde gerçekleşiyor her şey.
IV.Bir insanda bütün insan hallerinin olduğuna inanıyor.

Mehmet, ögelerine doğru ayrılmış cümleleri işaretleyecektir.

Buna göre Mehmet, hangi cümleleri işaretlemelidir?
A)I ve II
B)II ve III
C)I ve IV
D)II ve IV

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, öge dizilişi bakımından “Çocuğu daha fazla huzursu etme!” cümlesindekiyle özdeştir?
A)Hiçbir zaman açıklayamadığı bu hayal için ölene dek 7500 dize yazmıştı.
B)İnsan yaratıkların en zavallısı, en cılızıdır.
C)Leyla’nın kocasını çok yakından tanıyorum.
D)Ne kadar kaçsa da takip edeceğim onu.

17. “Yazar, gerçek bir zaferin ruha boyun eğdirmeden kazanılamayacağını söylüyor bir başka yerde.” cümlesinin öge sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)özne / zarf tümleci / dolaylı tümleç / yüklem
B)özne / nesne / zarf tümleci / yüklem
C)özne / yer tamlayıcısı / zarf tümleci / yüklem
D)özne / belirtili nesne / yüklem / dolaylı tümleç

Cevaplar:1-D, 2-A, 3-A,4-C, 5-A, 6-B, 7-C, 8-D, 9-D, 10-A, 11-B, 12-C, 13-A, 14-D, 15-B, 16-C, 17-D

Cümlenin Ögeleri Test 1 (8.Sınıf Türkçe)’i indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Cümlenin-Ögeleri-Test-1-8.Sınıf-Türkçe

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap