Testler

Halk Şairleri Test 1

Behey ala gözlü dilber
Vaktin geçer demedim mi
Harami olmuş gözlerin
Beller keser demedim mi
1. Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şairlerden hangisine ait bir şiirden alınmış olabilir?
A) Aşık Ömer
B) Karacaoğlan
C) Dertli
D) Ruhsati
E) Seyrani

2.
Adalet kalmadı hep zulüm doldu
Geçti şu baharın gülleri soldu
Dünyanın gidişi acayip oldu
Koyun belli değil kurt belli değil
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şairlerden hangisine ait bir şiirden alınmış olabilir?
A) Köroğlu
B) Karacaoğlan
C) Yunus Emre
D) Ruhsati
E) Gevheri

3.
Selefin rüşvetle hüccet yazması
Halefin anlayıp hükmün bozması
Yıkılan binanın birden tozması
Asıl sermayenin topraklığından
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şairlerden hangisine ait bir şiirden alınmış olabilir?
A) Aşık Ömer
B) Karacaoğlan
C) Ercişli Emrah
D) Dadaloğlu
E) Seyrani

4.
Belimizde kılıcımız kirmani
Taşı deler mızrağımın temreni
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Ferman padişahın dağlar bizimdir
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şairlerden hangisine ait bir şiirden alınmış olabilir?
A) Aşık Ömer
B) Karacaoğlan
C) Gevheri
D) Dadaloğlu
E) Seyrani

5. ………… düşer mi yine şanından
Ayırır çoğunu er meydanından
Kırat köpüğünden düşman kanından
Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır
Yukarıdaki dörtlükte mahlas olarak aşağıdaki şairlerden hangisi yazılmalıdır?
A) Köroğlu
B) Dertli
C) Seyrani
D) Kayıkçı Kul Mustafa
E) Karacaoğlan

6.
Yücelerden yüce gördüm
Erbabsın sen koca Tanrı
Âlem okur kelam ile
Sen okursun hece Tanrı

……………………… yaradan
Gel içegör şu cür’adan
Kaldır perdeyi aradan
Gezelim bilece Tanrı
Yukarıdaki dörtlükte mahlas olarak aşağıdaki şairlerden hangisi yazılmalıdır?
A) Pir Sultan Abdal
B) Yunus Emre
C) Seyrani
D) Kaygusuz Abdal
E) Hacı Bayram Veli

7.
Aydan aydındır yüzleri
Şekerden tatlı sözleri
Cennette hûri kızları
Gezer Allâh deyû deyû
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şairlerden hangisine ait bir şiirden alınmış olabilir?
A) Yunus Emre
B) Kaygusuz Abdal
C) Gevheri
D) Pir Sultan Abdal
E) Erzurumlu Emrah

8.
Garip kulun yaratmışsın
Derde mihnete katmışsın
Anı âleme atmışsın
Sen çıkmışsın uca Tanrı
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şairlerden hangisine ait bir şiirden alınmış olabilir?
A) Yunus Emre
B) Kaygusuz Abdal
C) Kayıkçı Kul Mustafa
D) Pir Sultan Abdal
E) Hacı Bektaş Veli

9.
Yürü bire yalan dünya
Sana konan göçer bir gün
İnsan bir ekine misal
Seni eken biçer bir gün
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şairlerden hangisine ait bir şiirden alınmış olabilir?
A) Köroğlu
B) Karacaoğlan
C) Yunus Emre
D) Bayburtlu Zihni
E) Gevheri

10.
İncecikten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye
Deli gönül abdal olmuş
Gezer Elif Elif diye
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şairlerden hangisine ait bir şiirden alınmış olabilir?
A) Dadaloğlu
B) Pir Sultan Abdal
C) Karacaoğlan
D) Bayburtlu Zihni
E) Gevheri

11.
Hızır paşa bizi berdar etmeden
Açılsın kapılar şaha gidelim
Siyaset günleri gelip yetmeden
Açılsın kapılar şaha gidelim…
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şairlerden hangisine ait bir şiirden alınmış olabilir?
A) Dadaloğlu
B) Hacı Bektaş Veli
C) Pir Sultan Abdal
D) Kaygusuz Abdal
E) Hacı Bayram Veli

12.
Behey ela gözlü dilber!
Vaktin geçer demedim mi?
Harami olmuş gözlerin.
Beller keser demedim mi?
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şairlerden hangisine ait bir şiirden alınmış olabilir?
A) Kayıkçı Kul Mustafa
B) Karacaoğlan
C) Yunus Emre
D) Bayburtlu Zihni
E) Seyrani

13.
Sivas illerinde sazım çalınır
Çamlı beller bölük bölük bölünür
Ben dosttan ayrıldım bağrım delinir
Kâtip ahvalimi şaha böyle yaz
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şairlerden hangisine ait bir şiirden alınmış olabilir?
A) Eşrefoğlu Rumi
B) Hacı Bektaş Veli
C) Hacı Bayram Veli
D) Kaygusuz Abdal
E) Pir Sultan Abdal

14.
Benden selam olsun Bolu beyine
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
At kişnemesinden kalkan sesinden
Dağlar seda verip seslenmelidir
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şairlerden hangisine ait bir şiirden alınmış olabilir?
A) Köroğlu
B) Dertli
C) Seyrani
D) Kayıkçı Kul Mustafa
E) Dadaloğlu

15.
Kalktı göç eyledi Avşar elleri,
Ağır ağır giden eller bizimdir.
Arap atlar yakın eder ırağı,
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir.
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şairlerden hangisine ait bir şiirden alınmış olabilir?
A) Kaygusuz Abdal
B) Dadaloğlu
C) Bayburtlu Zihni
D) Karacaoğlan
E) Pir Sultan Abdal

16.
Çukurova bayramlığın giyerken,
Çıplaklığın üzerinden soyarken,
Şubat ayı kış yelini kovarken,
Cennet dense sana yakışır dağlar.
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şairlerden hangisine ait bir şiirden alınmış olabilir?
A) Kaygusuz Abdal
B) Ruhsati
C) Bayburtlu Zihni
D) Karacaoğlan
E) Pir Sultan Abdal

CEVAPLAR: 1. B 2. D 3. E 4. D 5. A 6. D 7. A 8. B 9. B 10. C 11. C 12. B 13. E 14. A 15. B 16. D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap