Testler

PARAGRAF TESTİ 6

PARAGRAF TESTİ 6

1.Tabii. Bazı şiirler çevrilemeyebilir. Hatta daha önce kimi şiirlerini çevirdiğiniz bir şairin çevrilemeyecek başka şiirleri de olabilir. Önemli olan çevirmenin, çevrilecek ve çevrilmeyecek şiir ayırt edebilmesidir. Ben de çok beğendiğim kimi şairlerin birçok şiirini çevirmemişimdir.
Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?
A)Şiirin çevrilemeyeceği düşüncesine katılıyor musunuz?
B) Şiir çevirilerini en iyi, şairler mi yapar?
C) Şiirin çevirisi, öteki türlerin çevirisinden daha çok ilgi görür mü?
D) Sizin çevirmeye yanaşmadığınız şiirler oldu mu?
E) Sevmediğiniz şairlerin şiirlerini çevirdiğiniz oldu mu?

2. Deneme türünün, yazarına sunduğu sınırsız olanaklar vardır. Denemecinin, denemeyi yeğleyişi buna da bağlanabilir, onun kişilik özelliklerine de. Çünkü dertleşme, söyleşme sanki varlık sebebidir onun. Günlerin, olayların, durumların, kısacası yaşadıklarının yüreğinde bıraktıklarını uzun süre taşıyamaz; açmak, dışa vurmak ister denemeci. Birilerine anlatma gereksinimi duyar. Onun bu gereksinimini de yapısı, dokusu yönünden en iyi karşılayacak tür, elbette ki denemedir.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı olabilir?
A) Deneme yazmak için hangi yazınsal donanımlara sahip olmak gerekir.
B) Denemeciler, denemelerinde hangi konulardan söz etmiştir?
C) Bir sanatçının, sadece bir yazınsal türde eserler vermesini nasıl karşılıyorsunuz?
D) Deneme türünü diğer yazınsal türlerden ayıran özellikler nelerdir?
E) Denemecinin deneme yazmaya yönelişini hangi nedenlere bağlıyorsunuz?

3. Okuduğumuz romanlardan, şiirlerden farkına varmadan bir şeyler öğreniriz. Öğrendiklerimiz bilgilerimizi artırıp düşünce, duygu ve hayal evrenimizi de zenginleştirir. Kısaca yazınsal yapıtlar, …… .
Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülmelidir?
A) dünya görüşümüze yön vermekten olabildiğince kaçınılmalıdır.
B) bizi, yaşam gerçeklerine yaslandığı ölçüde etkiler.
C) düşünce dünyamızı bilimsel yazılardan daha çok geliştirir.
D) hem kalbimize hem aklımıza seslenerek bizi geliştirir.
E) duygusal çağrışımlar uyandırarak bizi düşsel bir dünyaya taşır.

4. İstanbul dışında yayımlanan edebiyat dergileri kan kaybediyor. Sayıları gittikçe azalan bu dergiler gündem belirleme işini tamamen İstanbul dergilerine bırakmış durumda. Edebiyat dünyasında bu dergilerin yokluğunu duyumsamayan yoktur. Bu dergilerin yeni imzalara yazılarını yayımlama olanağı sunmasının yanı sıra, farklı yazınsal duyarlıkların ayakta tutulmasında önemli bir rolü vardır. Bu da edebiyatın zenginleşmesine katkıda bulunuyor. Şu anda gündemin İstanbul eksenli belirlenmesi, yapıcı tartışmaların ortaya çıkmasını engelliyor. Böyle olunca edebiyat dünyasında önemli bir tartışma konusu bulup ona değinmek gittikçe zorlaşıyor.
Bu parçada, sözü edilen dergilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Edebiyat dünyasına yön verme gücünü yitirdiği
B) Yeni edebiyatçılara sayfalarında yer verdiği
C) Edebiyat ortamını farklı görüşlerle canlı tuttuğu
D) Nitelikli bir okur kitlesinin bulunduğu
E) Edebiyat dünyasına çeşitlilik getirdiği

5. İkinci Yeni; yanlış kuramlar, gereksiz tartışmalarla bir saman alevi gibi parlayıp sönmüş olan bir şiir akımıdır. Bu akımın önde gelen sanatçıları, şiire getirmek istedikleri yenilikleri iyi anlatamamışlardır. Buna rağmen bu akım, edebiyatımıza birçok usta şair kazandırmıştır. Bu akıma bağlı şairlerin, belki bir süre anlama sırt çevirip sadece şiirin biçimsel özellikleriyle ilgilenmeleri, coşturucu sözlerle şiiri yakalama yoluna sapmaları, şiir işçiliğine önem vermeleri onları başarıya ulaştırmıştır. Bu yüzden İkinci Yeni şiiri, yeni biçimlerle doludur.
Bu parçada İkinci Yeni’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Etkisinin kısa süreli olduğuna
B) Anlamdan çok şekle önem verildiğine
C) Edebiyat dünyamıza başarılı şairler kazandırdığına
D) Temsilcilerinin, ne yapmak istediklerini tam ifade edemediğine
E) Bazı akımların etkisinden kurtulamadığına

6. İnsanoğlu, binlerce yıl birlikte tarih yazdığı atı, motorun bulunmasından sonra bir kalemde terk etmiştir. Yüzlerce yıl, ticaret kervanlarına konaklık eden kervansaraylar da değişen ulaşım yolları ve ticaret anlayışı sonucunda ne yazık ki bir anda dağların başında yalnız kalmıştır. Kağıt da bilgisayar çağında aynı sonla karşılaşmak üzeredir.
Bu parçadaki örnekler, aşağıdaki düşüncelerden hangisini kanıtlamak için verilmiş olabilir?
A) Teknolojinin her zaman insanın yararına kullanılması gerektiği
B) İnsanların ilgilerinin zamanla değiştiğini
C) Teknolojiye ayak uydurmanın güç olduğunu
D) Tarihi birikimlerin yeni buluşların ortaya çıkmasını sağladığını
E) Yaşamın farklılaşması ve buluşların; yaşamdaki araç ve gereçleri değiştirdiğini

7. Onu yazınla uğraşan herkes tanır. Mahcup gülümseyişi, ak saçlarına kadar sinmiş nezaketiyle hem bir bilgeyi hem de bir çocuğu andırır. Belki de bu çocuksu yönü yüzünden, bilgeliğin yüklediği ağır sorumluluk söndürememiş gözlerindeki yaşama sevincini. Yılların yıpratmasına aldırmadan ilk yazısını kale aldığı günlerdekine benzer taze bir heyecanla dergilere, gazetelere denemeler yazar. Yetmiş yıla yaklaşan yazın yolculuğunda Fransızca, İngilizce ve İtalyancadan elliye yakın kitabın çevirisini gerçekleştiren sanatçının deneme ve eleştiri kitapları da vardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine varılamaz?
A) Bazı yazılarının gazete ve dergilerde yayımlandığına
B) Geçimini yazarak kazandığına
C) Farklı türlerde yapıtlar verdiğine
D) Edebiyat dünyasında uzun bir geçmişinin olduğuna
E) Yazılarını çoşkuyla kaleme aldığına

8. Gece bitiyor ve serin bir yaz şafağı söküyor usulca. Birazdan, güneş bir sihirbaz gibi yenileyecek koca şehri. Güne yeniden başlamanın sevinci kaplayacak her yeri. Yeni bir günün ilk ışıklarıyla canlanacak her şey. Önce kuşlar yuvalarını terk edecek, ilk çocuğu ağlayacak, ilk pencere açılacak, ilk fırının tezgahına ilk ekmekler düşecek. Çarşılar yine taze ekmek kokusuyla başlayacak güne. Sokaktan sesler geliyor ve taze ekmek kokusu sarıyorsa etrafı, her şeye rağmen hayat devam ediyordur.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Günün belli bir anı betimlenmiştir.
B) Birden fazla duyudan yararlanılmıştır.
C) Tanık göstermeye başvurulmuştur.
D) Anlatıma duygular katılmıştır.
E) Benzetmeye başvurulmuştur.

CEVAPLAR: 1.D, 2.E, 3.D, 4.D, 5.E, 6.E, 7.B, 8.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap