Çalışma Kitapçıkları

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 6

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 6

1.Servet-i Fünun romanlarının dört özelliğini yazınız.

2.Servet-i Fünun döneminde etkili olan edebi akımları yazınız.

3.Servet-i Fünun döneminde romancı kimliği ile tanınan yazarlar kimlerdir? Yazınız.

4.Aşağıdaki cümleleri uygun kelime ve ifadelerle tamamlayınız.

a.Servet-i Fünun roman ve hikayesinde ……………………. ve …………………… akımları, şiirde ise ………………….. ve ………………………. akımları benimsenmiştir.

b.Nemide, Sefile, Hayal İçinde ……………….. türünde eserlerdir.

c.Yalan, Körebe, Kabus, Fare, Pençe ……………….. türündeki eserlerdir.

d.Servet-i Fünun edebiyatında Divan edebiyatındaki müstezat nazım biçimi değiştirilmiş ve ……………………. nazım biçimine dönüştürülmüştür. Yine bu dönemde üç üçlük ve tek dizeden oluşan terza-rima ile iki dörtlük ve iki üçlükten oluşan sone kullanılmıştır.

e.Rübab-ı Şikeste …………………………………..’in şiir türündeki eseridir.

5.Servet-i Fünuncuların beyit bütünlüğü anlayışını yıktıklarının göstergelerinden dördünü yazınız.

6.Servet-i Fünuncuların romanlarında işlenen konulardan dördünü yazınız.

7.Servet-i Fünun dönemindeki baskı Servet-i Fünun edebiyatını hangi yönlerden etkilemiştir? Yazınız.

8.Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmesini yapınız.

1. Cenap ŞahabettinA. Aşk-ı Memnu
2. Mehmet RaufB. Avrupa Mektupları
3.Halit Ziya UşaklıgilC. Eylül
4.Süleyman NazifD. Gizli Figanlar
5. Tevfik FikretE. Sis

9.Servet-i Fünun şairlerinden Tevfik Fikret’in şiirlerinde Servet-i Fünun edebiyatına ters düşen özelliklerden dördünü yazınız.

10.Karanfil ve Yasemin, Mehmet Rauf’un hangi türdeki eseridir? Yazınız.

servetifunun edebiyati calisma kitapcigi 6 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap