Çalışma Kitapçıkları

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 7

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 7

1.Ahmet Cemil, Halit Ziya Uşaklıgil’in hangi eserinin başkişisidir?

2. Cenap Şahabettin’in şiirleriyle ilgili dört maddelik bilgi veriniz.

3. Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşluklara uygun kelimeler getiriniz.

Cenap Şahabettin ………………………………. isimli şiirinde karın yağışını hissettirmiştir.

Halit Ziya Uşaklıgil, …………………………. adlı romanında Doktor Behiç’in, Neyyir Hanım’la tanıştıktan sonra hayatının alt üst oluşunu anlatır.

4. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden doğru olanın karşısına D, yanlış olanın karşısına Y yazınız.

a. Hüseyin Cahit Yalçın-Kavgalarım-Eleştiri (   )

b.Tevfik Fikret-Tamat-Şiir (   )

c. Halit Ziya Uşaklıgil-Ferdi ve Şürekâsı-Roman (   )

d. Ahmet Hikmet Müftüoğlu-Gönül Hanım-Roman (   )

e.Süleyman Nazif-Gizli Figanlar-Hikaye (   )

f.Haluk’un Defteri-Tevfik Fikret-Şiir (   )

g.Balıkçılar – Tevfik Fikret- Manzum Hikaye (   )

5. Divan edebiyatında Nabi, Hayriye isimli eseri ile oğlunun şahsında gençlere seslenmiştir. Nabi bu özelliği ile Servet-i Fünun edebiyatındaki hangi şaire benzer? Yazınız.

6. Servet-i Fünun şiirinin özelliklerinden dördünü yazınız.

7. Divan şiiriyle Servet-i Fünun şiirinin ortak iki özelliğini yazınız.

8. Servet-i Fünun romanlarındandır. Süreyya – Suat çiftiyle arkadaşları Necip’in arasında geçenler anlatılır. Yazar, romanda trajik bir aşk hikayesini anlatır. Bu romanın adı nedir? Yazınız.

9. Servet-i Fünun dönemi hikaye yazarlarından dördünü yazınız.

10. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

a. Servet-i Fünun dönemi hikaye yazarlarından olan …………………………………………..’ın Köy Düğünü adlı hikayeyi de yazmıştır.

b. Servet-i Fünun döneminde yazılan hikayelerde …………………….. akımının etkisi vardır.

c. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Servet-i Fünun topluluğu dağıldıktan sonra da hikaye yazmaya devam etmiş, bu dönemden sonraki hikayelerini de ……………………. adlı kitapta toplamıştır.

servetifunun edebiyati calisma kitapcigi 7 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap