Çalışma Kitapçıkları

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 8

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 8

1. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

a. Ahmet Hikmet Müftüoğlu 1896’da Servet-i Fünun topluluğuna katılmış, bu dönemde yazmış olduğu hikayelerini ……………………………………….adıyla kitap haline getirmiştir.

b. Hüseyin Cahit Yalçın’ın romanları …………………………. ve ……………………………..’dir.

c. …………………………………., Servet-i Fünun sanatçısı olmakla beraber, Namık Kemal geleneğini devam ettiren bir çizgidedir. Şiirlerinde vatan ve millet sevgisini kahramanlık edasıyla kaleme almıştır. Düzyazılarında şiirlerinden daha başarılıdır. Anlatımı ahenklidir.

d. Duygu veya hayalleri; kısa, çarpıcı bir biçimde, şiirin cümle yapısını ve ahenk özelliklerini koruyarak şairane bir üslupla, vezin ve uyağa bağlı kalmadan ele alınan edebi türe ………………………….. denir.

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen bilgiler doğru ise karşısına D, yanlış ise Y yazınız.

a. Servet-i Fünun şiiri tam anlamıyla divan şiiri özelliği gösterir. (   )

b. Mehmet Rauf, Servet-i Fünun döneminde şiirleriyle ön plana çıkmıştır.(   )

c. Sembolistlere göre tabiattaki nesneler, dış dünya ile insanın duyuları arasında köprü kurmaya yarayan birer simgedir. (   )

d. Tevfik Fikret, Romantizm akımına bağlıdır. (   )

e. Servet-i Fünun şiirinde sone, terza-rima gibi Batı’ya ait nazım şekilleri kullanılmamıştır.(   )

3. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmesini yapınız.

1.Mehmet RaufA. Niçin Aldatırlarmış
2.Ahmet Hikmet MüftüoğluB. Tarih-i Kadim
3. Tevfik FikretC. Ferda-yı Garam
4. Hüseyin Cahit YalçınD. Gönül Hanım
5.Halit Ziya UşaklıgilE. Ferdi ve Şürekâsı

 4. Servet-i Fünun şiiriyle Tanzimat şirinin karşılaştırıldığı tabloda boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

 

 Tanzimat ŞiiriServet-i Fünun Şiiri
Şiir anlayışıSanat toplum içindir.
Şiirde yapı Kaside, gazel gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.
Etkilendikleri akımlarTanzimatçılar Klasisizm, Romantizm akımlarından etkilenmiştir.
DilSadeleşme çabası vardır.

5. Halit Ziya Uşaklıgil aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermemiştir?

A) Biyografi

B) Mensur şiir

C) Hikaye

D) Hatıra

E) Roman

6.Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’e ait değilse karşısına (√) işareti koyunuz.

Siyah İnciler

Nemide

Mai ve Siyah

Mezardan Sesler

Gizli Figanlar

Haristan ve Gülistan

Solgun Demet

Kırk Yıl

7. Aşağıdaki eserlerin karşısına eserin türünü yazınız.

Ferdi ve Şürekâsı→

Hayat-ı Muhayyel→

Bir Ölünün Defteri→

Kadın Pençesi→

Hepsinden Acı→

Acı Bir Hikaye→

8. Aşağıdaki eserlerin karşısına yazarlarını yazınız.

Mezardan sesler→

Acı Bir Hikaye→

Kadın İsterse→

Karanfil ve Yasemin→

Genç Kız Kalbi→

9. Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşluklara uygun kelimeleri yazınız.

a. Şiirlerinde aşk ve kadına çokça yer veren Celal Sahir, şiirilerini Beyaz Gölgeler ve …………………………. adlı yapıtlarında toplamıştır.

b. Edebiyata, Servet-i Fünun’da yayımlanan Kadın Ruhu adım atan Safveti Ziya, yapıtlarında genellikle bulunduğu dönemi ve etrafındaki insanları konu edinmiştir. Sosyete hayatını ele aldığı …………………… adlı romanı, bu anlamda en önemli eseridir.

c. Mehmet Rauf …………………………………… adlı romanında Sermet’le Macit’in, çocukluk yıllarında düşmanlıkla başlayan, ilk gençlik çağlarında büyük bir tutkuya dönüşen aşklarının hüzünlerle, hep yarın kaygılarıyla gölgelenişini dile getirmiştir.

d. Yalan, Körebe ……………………………………..’in tiyatro eserleridir.

e. Yapıtlarında süslü bir dil kullanarak Osmanlıcanın ve aruz kalıplarının şiiri zenginleştirdiğini savunmuştur. Gazete yazılarıyla, İstanbul’u işgal eden düşman kuvvetlerini uyararak halkın böyle bir işgali kaldıramayacağını söyleyerek İngilizler tarafından Malta Adası’na sürülen Servet-i Fünun yazarı ……………………………………………………..’tir.

servetifunun edebiyati calisma kitapcigi 8 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap