Testler

Sözcük Türleri Test 6

SÖZCÜK TÜRLERİ TEST 6

1. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Yürü Dadaloğlu yürü git
     Dertli dertli Çukurova yolunu tut
B) Ilgıt ılgıt esiyor seher yeli
     Toros Dağları’nın başı dumanlı
C) Karacaoğlan der, bir bir dağı gezerim
     Aladağ’da bir parıltı sezerim
D) Öter bülbül yana yana
     Gözüm çağlar şimden geri
E) Ben bir kulum, yok malım mülküm
     Bütün sözlerim herkese malum

2. Öğretmenliğe başlayınca o, bir günlük tutar ve bütün maceralı hayatını bir deftere yazar. Arkadaşı da o defteri yıllar sonra bulur ve okur.
Bu cümlelerde numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
                I                      II                             III
A) Kişi zamiri        niteleme sıfatı      işaret sıfatı
B) İşaret zamiri     belgisiz sıfat         işaret zamiri
C) İşaret sıfatı        niteleme sıfatı     işaret sıfatı
D) Kişi zamiri        belgisiz sıfat         işaret sıfatı
E) Kişi zamiri        belgisiz zamir       işaret zamiri

3. Kendini dev aynasında
     Görüyorsa bir kimse
     Sevgisiz yaşasın bırak
     Dikenli dağlar tepesinde
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
       I        II        III          IV
A) ad     adıl     eylem     sıfat
B) sıfat  adıl    eylem     ad
C) adıl   ad      ad            sıfat
D) ad     sıfat   eylem     adıl
E) sıfat   ad     sıfat        adıl

4. Türkiye gibi insana bambaşka duygular yaşatan bir ülke başka nerede vardır ki?
Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hem edat hem bağlaç kullanılmıştır.
B) Eylem, durum yönünden belirtilmiştir.
C) Birden fazla sıfat kullanılmıştır.
D) Soru anlamı zamirle sağlanmıştır.
E) Pekiştirme sıfatı kullanılmıştır.

5. Eski nisan, her yılki gibi
     Kalbim de, rüzgar da eski
     Çırpınıp duruyor havada
     Yitik anıların kelebeği
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tür adı
B) Adıl
C) İlgeç
D) Sıfat
E) Bağlaç

6. I. Ailesinin ölümünden sonra koskoca evde yalnız yaşamaya başladı.
II.Bu yalnız adamın ihtiyaçları komşuları tarafından karşılanıyordu.
III.Seninle bu konuyu yalnız görüşmeliyiz.
IV.Yalnız şehre gidecek kadar parası vardı.
V.Size gelirim, yalnız bu hafta değil.
Yukarıda numaralanmış cümlelerde “yalnız” sözcüğü kaç farklı görevde kullanılmıştır?
A) 1      B) 2       C) 3       D) 4         E) 5

7. Ne çok yıldızın var gökyüzü
    Saymakla bitmiyor
Birinci dizedeki altı çizili kelimelerin türleri, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) sıfat-sıfat-isim-fiil
B) zamir-zarf-isim-isim
C) zarf-sıfat-isim-fiil
D) zarf-sıfat-isim-isim
E) sıfat-zarf-isim-fiil

8. Masmavi gök var üstümüzde
     Yıldızlar bir ipte dizi
     Neyimiz var ki gizli
     İnsanlar sokaklarda
     Kimimiz aç, kimimiz dertli
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ad
B) Adıl
C) Ön ad
D) Belirteç
E) Bağlaç

9. Şimdi bir rüzgar geçti buradan
     Koştum ama yetişemedim
     Sorsaydım söylerdi nerelerdeydi
     Soramadım
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) “Şimdi” sözcüğü zaman belirtecidir.
B) “Buradan” sözcüğü işaret adılıdır.
C) “Ama” sözcüğü bağlaçtır.
D) “Bir” sözcüğü, belgisiz sıfattır.
E) “Nerelerdeydi”sözcüğü, soru sıfatıdır.

10. Ömrün gecesi sükûn, aydınlık
       Boşanan bir seldi avuçlarından
       Bir masal meyvesi gibi paylaştık
       Mehtabı, kırılmış dal uçlarından
Yukarıdaki dizelerde geçen numaralanmış sözcüklerden hangisi görev yönüyle farklıdır?
A) I.         B) II.         C) III.        D)IV.        E) V.

11. Dicle ve Fırat kilometrelerce uzaktan topladığı alüvyonu yüzyıllardır Mezopotamya Ovası’yla buluşturuyor.
Bu cümle ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Özel ad ve tür adı vardır.
B) “Uzaktan” sözcüğü sıfat görevindedir.
C) “Yüzyıllardır” sözcüğü belirteç görevindedir.
D) “İle” sözcüğü ilgeç görevinde kullanılmıştır.
E) Bağlaç vardır.

12. Şiirimizin geleneksel sesiyle yeni bir söyleyişe ulaşması onun çağdaşı şairlerden ayrılan en önemli özelliğidir.
Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Farklı türden sıfatlar bir arada kullanılmıştır.
B) İle (-la, -le) ilgeç görevinde kullanılmıştır.
C) Üstünlük belirtecine yer verilmiştir.
D) “Onun” sözcüğü işaret adılı görevindedir.
E) Çoğul  isim ve tür ismi vardır.

13. (I) Mavi yolculukta tekneler gidilen yere göre açıkta ya da rüzgar almayan güzel bir koyda demirliyor. (II) Koyda tekneler genelde çam ağaçlarına bağlanabiliyor. (III) Birbirinden güzel yemekler teknelerin deneyimli aşçıları tarafından hazırlanıyor. (IV) Bu yemeklerde denizden yeni çıkmış karagöz, kefal, çipura gibi ürünleri yemeye ne dersiniz? (V) Mavi yolculuk süresince ıssız, sessiz koylarda dinlenme, yüzme ve balık tutmanın tadına varıyorsunuz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, ilgeç ve bağlaç türünde sözcükler vardır.
B) II.cümlede, tekil ve çoğul isimlere yer verilmiştir.
C) III. cümlede birden fazla niteleme sıfat vardır.
D) IV. cümlede soru anlamı zamirle sağlanmıştır.
E) V.cümlede belgisiz zamire yer verilmiştir.

14. (I) Her Karadeniz yaylasında olduğu gibi Hemşin yaylalarında da yılın bu zamanları sevinçli telaşlar yaşanıyor. (II) Bir ninni gibi vadilere dağılan tulum sesi, gurbetçi Hemşinlileri uzaklardan buraya çağırıyor. (III) Çamlıhemşin’de yayla zamanıdır diye… (IV) Herkes, yüksek dağlarda özgürce dolaşmanın huzurunu yaşıyor şimdi. (V) Sadece insanlar değil; çiçekler, hayvanlar, böcekler de bu çağrıya kulak veriyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede özel ve tür isimleri vardır.
B) II. cümlede adlaşmış sıfata yer verilmiştir.
C) III. cümlede, niteleme sıfatı vardır.
D) IV. cümlede, farklı türden belirteçler kullanılmıştır.
E) V. cümlede, edat ve bağlaç vardır.

CEVAPLAR: 1.E, 2.D, 3.A, 4.B, 5.B, 6.D, 7.D, 8.D, 9.E, 10.D, 11.B, 12.D, 13.E, 14.C

sozcuk turleri test 6 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap