Testler

Sözcük Yapısı Test 1

SÖZCÜK YAPISI TEST 1

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimelerden hangisi yapısına göre basit değildir?
A) İçeriye baktığı zaman yüzünde derin bir merhamet ifadesi belirdi.
B)Benzi sarardı, gözleri buğulandı, dudakları ağlayacakmış gibi büküldü.
C) İki kadın gerçekten de çok feci bir manzara karşısındaydılar.
D) Zaman zaman soğuktan morarmış dudakları aralanıyor, titriyordu.
E) Hareketsiz gözlerinde acayip bir bakış vardı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, yapı bakımından türemiştir?
A) Şimdi onu rahatsız etmeyelim.
B) Bu kadının adı ne demiştiniz?
C) Başını pencereden sokup içeriye bakması için işaret etti.
D) Her defasında sesini biraz daha yükselterek onu çağırdı.
E) Onun merakı da aynı noktaya yöneldi.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik fiil değildir?
A) Zavallı kadın atkıyı isteyemedi.
B) Onun geldiğini fark etmedik.
C) Artık içeri bakmaya cesaret edemediler.
D) Nehrin kenarındaki parmaklığa kadar kaçtılar.
E) Bunları söylediğine, söyleyeceğine pişman oldu.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik kelime sıfat görevinde kullanılmıştır?
A) Yani, kısacası seyredilecek bir şeyler vardı.
B) Birçoğunun gözü önünde yerine getirilecek.
C) O devirde suçlular bu şekilde halka teşhir edilmekteydi.
D) Bu adamın Note Dame’ın kamburu olduğunu herkes anlayıvermişti.
E) Sıcaktan ahududular kıpkırmızı olmuştu.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil yapılı yolu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Yaralarını sokan, ısıran bu sinekleri sert bakışı ile kovamadı.
B) Kuduruk bir öfke ile derin derin iç çekiyordu.
C) Zavallı adamın bu feryadını kimse duyamadı.
D) İsterseniz şehri akşama kadar gezdirebilirim.
E) Al sana bir çanak, suyu bununla içiver.

6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelime yapıca ötekilerden farklıdır?
A) Bu, batmaya başlayan güneşin evimize tam karşıdan vurduğu andır.
B) Cephedeki kabartmalar daha canlı, daha belirli bir hal alır.
C) Bu evin kapısındaki sundurmanın üzerine taş bir balkon kondurmuşlardı.
D) Hallerinden ve giyinişlerinden, hepsinin hali vakti yerinde, asil aile kızları olduğu belliydi.
E) Bu balkondan içeriye bakılınca çok güzel döşenmiş bir oda görülmekteydi.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik kelime isim değildir?
A) Onları eğlendireceğiz, hayatlarını mahvetmeyeceğiz.
B) Çekyatta dört saat boyunca uyudu.
C) Evde yaklaşık elli sivrisinek saydım.
D) Ne zamandır imambayıldı yemiyorduk.
E) Bu pastanenin en sevdiğim tatlısı kazandibidir.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma kelime türemiştir?
A) Fermuarı çekerken cırt diye ses çıktı.
B) Suyun şırıltısı ruhumu dinlendiriyordu.
C) Koyunların hepsi bana mee diyordu.
D) Kapıdan çıt diye bir ses çıktı.
E) Kapının tokmağından çıkan ses küüttü.

9.Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
Yukarıda altı çizili kelimelerin yapısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Türemiş-birleşik-basit
B) Basit-türemiş-birleşik
C)Basit-birleşik-basit
D)Türemiş-türemiş-birleşik
E)Birleşik-birleşik-basit

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili kelimelerden hangisi yapı bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Havalı olur diye düşünmüştüm.
B) Sence elindeki şey neydi?
C) Bu serserinin kim olduğunu öğrenmeliyiz.
D) Çek şu kirli ellerini üstümden.
E) Koşturma beni, üstüm müsait değil.

11. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi, kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Bir daha bağırmayacağına söz verdi.
B) Bir ara kardeş olduğumuzu sanıyordum.
C) Babamın dolabından bunları aldım.
D) Bir daha benimle oyun oynamayın.
E) Tedarikçi anlaşmayı burada yapacak.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Yarın maçtan önce beni arayacak.
B) Bunu yapmasaydı onu tekmeleyecekti.
C) Artık söz vermeye mi başladın?
D) Bu maçı sana kazandırırım dostum.
E) Tanrım! Seni iyi benzetmişler.

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde basit, türemiş, birleşik yapılı kelimeler kullanılmıştır?
A) Lütfen bir daha el hareketi yapma.
B) Bu çevreci maymunu orada yakalayıverdim.
C) Tipleri çok korkutucu görünüyor.
D) Bunu söylemeniz çok önemliymiş.
E) Ufaklık, seni yerlerden tanıyorum galiba.

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi basittir?
A) Çocuğu bırakırsan kimse ölmeyecek.
B) Sakin olursan arkadaş olarak çıkabiliriz.
C) Bir günde bu kadar işi mahvettiniz.
D) Haydi şu işi bitirelim dostum.
E) Bu mezuniyet törenini kim düzenliyor?

15. Aşağıdaki altı çizili türemiş kelimelerden hangisi fiilden türemiştir?
A) Bunu yapmayı nerede öğrendin?
B) Şimdi buradan gidiyoruz.
C) Az önce sana söylediklerimi anladın mı?
D) Bir insana güvenmek istediğini biliyorum.
E) Sonra beni arayıp nasıl sonuçlandığını bildirirsin.

16. Aşağıdaki cümlelerde bulunan birleşik kelimelerden hangisi farklı bir yolla oluşturulmuştur?
A) Daha önce ateş böceği görmüş müydün?
B) İngiltere ile ateşkes antlaşması yapıldı.
C) Bu yıl hiç bal kabağı yemedim.
D) Ninem akide şekerini çok severdi.
E) Atom bombası ilk olarak nerede kullanıldı?

edebiyatsultani.com

 

Cevaplar:   1-B, 2-E, 3-D, 4-A, 5-B, 6-E, 7-A, 8-B, 9-C, 10-B, 11-D, 12-A, 13-B, 14-A, 15-E, 16-B

Bu testi word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

sozcuk yapisi test 1

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

6 yorumlar

  • 11. soruda D şıkkındaki altı çizili sözcüğün türü “oyun”dur, yani isim soylu sözcüktür.
   12. soruda A şıkkında ara- fiili basittir, B şıkkında tekme sözcüğü isimden fiil yapım eki almış ve türemiş sözcük olmuştur. C şıkkında baş sözcüğü -la isimden fiil yapım eki alarak türemiş sözcük olmuştur. D şıkkında kazan- fiili -dır- fiilden fiil yapım eki alarak türemiş sözcük olmuştur. E şıkkında beniz sözcüğü -e isimden fiil yapım ekini alarak türemiş sözcük olmuştur.

 • hocam bilemezsiniz sözcüğü neden birleşik kelime anlatabilirmisiz yarın sınavım var.

  • Bilemezsiniz sözcüğünün olumlusu bilebilirsiniz.
   Bu tipteki birleşik fiiller iki eylemin birleşmesinden ve kalıplaşmasından ortaya çıkmıştır. Belli bir kurala göre yardımcı fiiller, fiil unsuruna getirilir ve kendi anlamlarından uzaklaşarak fiile “yeterlik, tezlik, yaklaşma, sürerlik” gibi anlamlar katar.

   Kurallı birleşik fiiller dört başlıkta incelenir:

   1. Yeterlilik Fiilleri: Cümleye olasılık, rica ve gücü yetme anlamları katan bu fiiller; esas fiile “-a, -e” zarf ekiyle birlikte “bil-” yardımcı fiiliyle birlikte kurulur. Yeterlilik fiilleri mutlaka bitişik olarak yazılır. Fiil + ebilmek

   Çocuklar defterlerinizi açabilir misiniz?
   Böyle gidersem iki saatte oraya varabilirim.
   Şu an iki saat koşabilirim.
   Odanı toplayabilirsin.

Yorum yap