Testler

Fiilde Çatı Test 2 (8.Sınıf Türkçe)

FİİL ÇATISI TEST 2 (8.SINIF TÜRKÇE)

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı aranmaz?
  A) Sen bu acıya dayanabilir miydin?
  B) Bekir, ayağım çok acıyor!
  C) Anılar seni sen yapar.
  D) Sen okumuş adamsın, değil mi?
   
 2. Geçişli fiilin kullanılmadığı cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Biz yaşadığımız takdirde bu dağ bizim olacak.

  B) İki saattir burada onu bekliyorum.
  C) Arkadaşım gözümün önünde ruhunu teslim etti.
  D) Ancak ölürken yaşamın değerini anlıyoruz.

 3. “Gitmeden benimle yemek yediğini hatırlayacağım.” cümlesindeki fiille nesne yüklem ilişkisi bakımından ortak fiil aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  A) Yüce dağ başında bir ateş vardır.

  B) Sonra da hastanede ishal olduk.
  C) Yerinden yavaşça kalktı.
  D) Senin tafralarını daha fazla çekemeyeceğim. 
 4. Edilgen fiilin kullanılmadığı cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sana çekil, dedim.

  B) Ödevlerin hepsi yapıldı.
  C) Uçaklar ne zaman uçuruldu?
  D) İkinci adam tüfekle vurulmuş. 
 5. Aşağıdakilerden hangisinde etken fiil vardır?
  A) Yarışmacı bir müddet etrafına bakındı.

  B) Şimdi senin yardımına ihtiyacım yok.
  C) Emanetler dışarıya bırakıldı.
  D) Bu hastaya burada bakılmaz. 
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki fiil nesne almaz?
  A) Almanya’daki dayısıyla yirmi yıldır mektuplaşıyor.

  B) Düşmanlarla Tuna kıyısında savaştık.
  C) Film izlerken sürekli gülüştüler.
  D) Onunla bu konuyu tartışmalısınız. 
 2. “Burada krala hizmet edeceksin.” cümlesindeki söz öbeği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Çekimli fiildir.
  A) Nesne alamayan bir fiildir.       

  C) Edilgen bir fiildir.
  C) Etken bir fiildir. 
 3. “Her zaman gerçekleri söyle.” cümlesindeki fiille özne yüklem ilişkisi bakımından özdeş fiil aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
  A) Gaz tankı ne zaman boşaltıldı?

  B) Sorularınıza cevap verilir.
  C) Bütün ceplerim delinmiş.
  D) Sizin gideceğinize ben karar veririm. 
 4. “Karaya oturan gemiden inenler teslim oldular.” cümlesindeki altı çizili söz öbeği ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
  A) Çekimli eylem değildir.

  B) Aldığı eklerle etken fiil olma özelliğini kaybetmiştir.
  C) Edilgen fiil değildir.
  D) Nesne almayan bir eylemdir.
 1. “Umuda kelepçe vurulur mu?” cümlesindeki fiilin özne-yüklem ilişkisi bakımından özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  A) Esenlik içinde ol kardeşim.

  B) Dünyayı daha iyi yapmaya çalışıyoruz.
  C) Şimdi yolunuza devam edin.
  D) Bu yazı kolay kolay okunmaz. 
 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilde çatı aranmaz?
  A) Hırsızlık yaparken yakalandılar.

  B) Zayıf olmasına rağmen çok güçlüydü.
  C) Bana olan desteğini bir daha gösterdi.
  D) Ona, yanlış yolda olduğu bildirildi. 
 1. “Çıkış işlemleriniz tamamlandı.” cümlesindeki fiille özne-yüklem ilişkisi bakımından özdeş fiil aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?
  A) Mehmet Bey maymuna dönmüşsünüz.
  B) Sigara birçok hastalığa yol açar.
  C) Parmaklarım tanınmaz hale geldi.
  D) Eller yıkandıktan sonra yemekler yendi.
   
 1. “Bahçedeki çiçekler sulandı.” cümlesindeki fiille nesne-yüklem ilişkisi bakımından ortak olan fiil aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?
  A) Hayvanlarınızı hangi merada yayıyorsunuz?

  B) Onun yalanlarını buldum.
  C) Senin hilelerin bana sökmez.
  D) Ona da aynı şeyi söyledim. 
 1. “Maalesef kötü besleniyoruz.” Cümlesindeki fiille özne yüklem ilişkisi bakımından özdeş fiil aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
  A) Vücut, afet merkezi gibi çalışıyor.

  B) Düzenli beslenme alışkanlığı hangi yaşlarda kazanılır?
  C) Çözüm yolları insan zor geliyor.
  D) Eskiden çabuk yorulmazdım. 
 1. “Çoğu zaman bunun farkına varamıyoruz.” cümlesindeki fiille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Etken fiildir.

  B) Sözde özne almıştır.
  C) Geçişsiz bir fiildir.
  D) Edilgen fiil değildir. 
 1. “Türk mutfağını dünyaya tanıtmalıyız.” cümlesindeki fiil nesne-yüklem ilişkisi bakımından aşağıdaki hangi cümlede bulunan fiille özdeştir?
  A) İnsülin direncinden bahsetmeye devam ediyoruz.

  B) Tarım arazilerini birlikte koruyalım.
  C) Hastalığın tedavi süreci nasıl gelişiyor?
  D) Halsizliklerim azaldı, artık zindeyim.
 1. Doktor oldu ama adam olmadı, dedi. Ölsem ondan bir şey istemem. Şimdi bizi tanımıyor. Hocasının kızı ile evlendiler daha geçenlerde. Yarım ağızla çağırdılar da. İhsan gitti, ben gitmedim. Onun da bir tek temiz elbisesi var. Kardeşim diye tanıtmamış. Akrabalardan demiş. Yediği naneye bak.
  Yukarıdaki paragrafta kaç geçişli fiil vardır?
  A) 2     B) 3      C)  4    D) 5
 1. Yüzüme gözlerini, hasta, kenarları bumburuşuk gözlerini kaldırdı. Tertemiz yuvarlak gözleriyle bana baktı. Sonra oğluna döndü. Bakışlarıyla kocaman delikanlıyı uzun uzun kucakladı. İftiharla yükseldi. Boynundaki gazete kayışını tuttu. Çekip bıraktı.
  Yukarıdaki paragrafta bulunan etken fiillerden kaçı aynı zamanda geçişli fiildir?
  A) 2 B) 3      C)  4    D) 5
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edilgen fiil yoktur?
  A) Yollardaki pürüzler dün akşam giderildi.

  B) Kargoya verilen çanta alınmış.
  C) Bu olaya çok üzülmüş.
  D) Bütün cevaplar neden benden isteniyor?

 

CEVAPLAR:

1-D ,2-A, 3-D, 4-A, 5-A, 6-D, 7-C, 8-D, 9-C, 10-D, 11-B, 12-D ,13-C, 14-B, 15-B, 16-B, 17.B, 18.C, 19.C

fiilcatisitest2-8.sinifturkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap