Çalışma Kitapçıkları

Tanzimat Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 3

Tanzimat Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 3

1.Aşağıdaki cümlelerde geçen boşlukları doldurunuz.

* Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk makaleyi …………………………….. yazmıştır.
* Ziya Paşa’nın Harabat adlı eserini eleştirmek amacıyla ………………………………… Tahrib-i Harabat adlı eleştiriyi kaleme almıştır.
* Ziya Paşa …………………………… isimli makalesinde yeni Türk edebiyatının halk edebiyatına bağlanmasıyla ortaya çıkacağını, divan edebiyatının milli bir edebiyat olmadığını savunur.
* Batılı anlamda ilk makale …………………………………………………. gazetesinde yayımlanmıştır.
* Hükûmeti sert bir dille eleştirdiği için kapatılan kurucusu Ali Suavi olan gazetenin adı……………

2.Tanzimat sonrası edebiyatımızda görülen yeni türleri yazınız.

3.Gazetenin kültür ve edebiyatımızda ne gibi etkileri olmuştur? Dört madde yazınız.

4.Tanzimat Dönemi’nde yazılan öğretici metinlerin dil ve anlatım özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yazınız

5.Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde benimsetilmek istenen düşünceler hakkında neler söylenebilir? Yazınız.

6.Öğretici metin türlerinden birini yazmak isteyen bir yazar neleri amaçlamış olabilir? Yazınız.

7.Tanzimat döneminde anı türünde yazılan dört eseri ve yazarını yazınız.

8.Makale, fıkra, deneme gibi Batı’dan alınmış yazı türleri Tanzimat döneminde edebiyatımıza hangi vasıta ile girmiştir? Yazınız.

9.Öğretici metinlerde dil hangi işlevde kullanılır? Yazınız.

10.Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünde yazılmış bir eserdir? Yazınız.
A) Cezmi
B) Vatan yahut Silistre
C) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
D) Ceride-i Havadis
E) Tahrib-i Harabat

Tanzimat Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 3 Cevapları

1.Aşağıdaki cümlelerde geçen boşlukları doldurunuz.

a. Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk makaleyi …Şinasi….. yazmıştır.

b. Ziya Paşa’nın Harabat adlı eserini eleştirmek amacıyla ……Namık Kemal… Tahrib-i Harabat adlı eleştiriyi kaleme almıştır.

c. Ziya Paşa …Şiir ve İnşa… isimli makalesinde yeni Türk edebiyatının halk edebiyatına bağlanmasıyla ortaya çıkacağını, divan edebiyatının milli bir edebiyat olmadığını savunur.

d. Batılı anlamda ilk makale …Tercüman-ı Ahval …. gazetesinde yayımlanmıştır.

e. Hükümeti sert bir dille eleştirdiği için kapatılan kurucusu Ali Suavi olan gazetenin adı…Muhbir

2.Tanzimat sonrası edebiyatımızda görülen yeni türleri yazınız.

tiyatro, roman, hikaye, makale, deneme, eleştiri, fıkra, sohbet, mülakat

3. Gazetenin kültür ve edebiyatımızda ne gibi etkileri olmuştur? Dört madde yazınız.
Ülkenin kalkınmasını sağlamıştır.
İlim, bütün ülkenin  hizmetine sunulmuş ve herkesin istifadesi sağlanmıştır.
İnsanlar arası iletişimi geliştirmiştir.
Halkımızın aydınlanmasını ve bilinçlenmesini sağlamıştır.

4.Tanzimat Dönemi’nde yazılan öğretici metinlerin dil ve anlatım özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yazınız.

Tanzimat devrinde yazılan metinler; halkı aydınlatmayı, onlara bir şeyler öğretmeyi amaçladığı için metinlerde kelimelerin yan ve mecaz anlamlarına pek yer verilmemiştir. Söz sanatlarından uzak durulmuş, halkın anlayacağı bir dille yazılmasına gayret gösterilmiştir.

5. Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde benimsetilmek istenen düşünceler hakkında neler söylenebilir? Yazınız.

Tanzimat Dönemi, Batılı ülkelerin seviyesine çıkmak için onlardan alınan bazı yenilikleri ve hak, adalet, kanun, hürriyet gibi bazı kavramları halka anlatmayı amaçlamıştır.

6. Öğretici metin türlerinden birini yazmak isteyen bir yazar neleri amaçlamış olabilir? Yazınız.

Kanıları değiştirmeyi, bilgi vermeyi, herhangi bir konuda sorunları ortaya koymayı, bilinçlendirmeyi, insanların bakış açılarını değiştirmeyi amaçlamış olabilir.

7.Tanzimat döneminde anı türünde yazılan dört eseri ve yazarını yazınız.
Akif Paşa: Tabsıra
Namık Kemal: Magosa Hatıraları
Ziya Paşa: Defter-i Amal
Muallim Naci: Ömer’in Çocukluğu

8.Makale, fıkra, deneme gibi Batı’dan alınmış yazı türleri Tanzimat döneminde edebiyatımıza hangi vasıta ile girmiştir? Yazınız

Gazete vasıtası ile

9.  Öğretici metinlerde dil hangi işlevde kullanılır? Yazınız.
göndergesel işlevde

10. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünde yazılmış bir eserdir? Yazınız.
A) Cezmi
B) Vatan yahut Silistre
C) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
D) Ceride-i Havadis
E) Tahrib-i Harabat

tanzimat edebiyati calisma kitapcigi 3 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap