Testler

Yazı Türleri Test 7

YAZI TÜRLERİ TEST 7

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazar, kişisel görüşlerini içermemektedir?
A) Yazar, bu kitabında, mesleğiyle ilgili gözlemlerini büyük bir ustalıkla aktarıyor.

B) Yazar bu kitabında, su gibi akıp giden, pürüzsüz bir dil kullanmakla çok iyi yapmış.
C) Yazar bu kitabında, yürek burkan bir olayı, çok başarılı bir kurguyla anlatıyor.
D) Yazar bu kitabında, olayların geçtiği yerlerle ilgili resimlere de yer veriyor.
E) Yazar bu kitabında, insanı çepeçevre kuşatan ilginç bir anlatım biçimi oluşturmuş.

2. Zaman zaman, dostlarımıza çok fenalık ediyoruz. Nasıl ediyoruz bu fenalıkları, biliyor muzunuz? Onların kötü olduğunu bildiğimiz hareketlerini desteklemek veya desteklemesek bile bu türlü hareketleri karşısında susmak suretiyle. Üstelik aslında bir çeşit ahlaksızlık olan bu davranışımızı; yiğitlik, insanlık, değerbilirlik namı altında süsleyerek iyi bir şey yaparmış gibi yapıyoruz.
Bu parçada aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Fıkra
B) Sohbet
C) Deneme

D) Eleştiri
E) Makale

3. Yazarın okuyucularına bir konuyu inandırmak için kişi, eşya, eser veya bir yerle ilgili olarak yaptığı incelemeleri, fotoğraflarla destekleyerek, kendi görüşlerini de katarak yazdığı gazete ve dergi yazılarına … denir. Bu yazıların konusu bir soruşturma veya araştırmadır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) röportaj

B) makale
C) deneme
D) fıkra
E) eleştiri

4.(I) John Steinbeck 1962 yılının Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan bir yazardır. (II) “Gazap Üzümleri” adlı yapıtında tek geçim kaynakları olan tarlalarından vazgeçmek zorunda kalan insanların dramını ve savaşını anlatır. (III) John Steinbeck, bu yapıtı ile Pulitzer Ödülü’ne değer görülmüştür. (IV) Yazar, “Tatlı Perşembe”de Sardalya Sokağı’nda anlattığı insanları konu edinir. (V) Tüm yapıtlarında insanlık ve sevgi temalarını ustalıkla işleyen yazar, bu kitabında da kendi hâlinde insanların sevinç ve hüzün dolu dünyasına götürüyor bizi.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar, anlatıma duygularına katmıştır?
A) I.      B) II.       C) III.       D) IV.         E) V.

5.Haber yazılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kolay anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

B) Halkı bilgilendirmek amacıyla yazılır.
C) Konuyla ilgili kişisel görüşleri yansıtır.
D) 5N 1K olarak ifade edilen sorulara cevap aranır.
E) Haberlerin güncel, doğru, kolay anlaşılır, ilginç ve önemli olmasına özen gösterilir.

6. Muğla’nın Yatağan ve Bozüyük ovaları ile İzmir’in Bergama ilçesindeki Bakırçay Ovası fare istilasına uğradı. Yatağan ve Bozüyük ovalarında 14 bin dönüm arazide cirit atan fareler, ürünlerin yüzde 50’sinde zarara yol açtı. Fareler depoları da talan etti. Köylüler ellerinde kürek ve çalılarla fare avına çıktı. Yatağan İlçe Tarım Müdürü Ahmet Kara, “Bölgede son yıllarda yırtıcı kuş türleri ve yılanlarda büyük azalma olunca farelerin üremesi arttı.” dedi.
Bu parçada aşağıdaki öğretici metin türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Haber yazısı

B) Sohbet
C) Deneme
D) Eleştiri
E) Makale

7.Bir bilim veya sanat konusunu, konuşmayı andıran biçimde inceleyerek anlatan edebiyat türüne … denir. Yazar, bu tür yazılarda düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde anlatır. Cümleler çoğu zaman konuşmadaki gibi devriklerle, sorulu-cevaplı cümlelerle konuşuyormuş hissi uyandırır. İçtenlik, samimilik, doğallık bu yazıların en önemli özelliğidir. Ahmet Rasim, Şevket Rado, Attila İlhan bu türde güzel örnekler vermiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sohbet

B) Makale
C) Deneme
D) Eleştiri
E) Haber yazısı

8. (I)Dün öğleden sonra Üsküdar’dan Kanlıca’ya geçtim şehir hatları vapuruyla. (II) Bir kez daha gördüm ki, İstanbul, 24 saat yaşayan, soluk alıp veren canlı bir kent. (III) İşten güçten, eşten dosttan zaman ayırıp bu güzelim kente dalıvermenin tam zamanı şimdi! (IV) Yıllar boyu bakıp da göremediğimiz yerlerini gezmeli bir bir. (V) Hatta bildik tanıdık yerlerini de yeniden, yeni baştan gezip tozmalı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yazarın duygu ya da düşüncelerini yansıtmaz?
A) I.       B) II.          C) III.            D) IV.         E)V.

9. Aşağıdakilerden hangisi bir haber yazısından alınmış olabilir?
A) Edebiyatın konusu insandır, eleştirinin konusu ise eserdir.
B) Bölgede çok sayıda evin sular altında kaldığı söyleniyor.
C) Kentin erguvanla dolu bahçelerinde dolaşmak öylesine güzel ki…
D) İki yıl önce bir grup arkadaşımla birlikte yurt dışına gitmiştik.
E) Bugüne kadar büyüklerinin sözünü dinlemedi ki şimdi dinlesin.

10. Anı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Yaşanmış olayların üzerinden zaman geçtikten sonra anlatıldığı
B) Yayımlanmak amacıyla kaleme alınmadığı
C) Nesnel anlatımla yazıldığı
D) İnandırıcılığı artırmak için belgelerden yararlanıldığı
E) Olayların ve düşüncelerin yazarın ağzından anlatıldığı

11. Aşağıdakilerden hangisi, Türk edebiyatında anıların anlatıldığı eser olarak kabul edilmektedir?
A) Mecalis’ün Nefais
B) Kutadgu Bilig

C) Köktürk Yazıtları
D) Şair Evlenmesi

E) Vatan Yolunda

12. … okumanın tadının öteden beri bilirim. Bütün çocukluğun onları okumakla geçti. Kış geceleri dışarıda rüzgâr olurken bir gaz lambasının ışığını göz bebeklerimde iki altın nokta gibi taşıyarak zengin bir ateş karşısında, rahat bir koltukta okuduğum o kitapların üslubundan aldığım tadı bana pek az edebiyat eseri verebilmiştir. Bu kitapların yazarları ile Afrika’yı, Amerika’yı adım adım dolaşmış, onların gördüklerini ben de oturduğum yerde görmüşümdür.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Günlük
B) Fıkra
C) Mektup
D) Biyografi
E) Gezi yazısı

13. Aşağıdakilerden hangisi, mektup türünden yararlanılarak yazılmış bir eser değildir?
A) Okun Ucundan
B) Sönmüş Yıldızlar
C) Bahar ve Kelebekler
D) Handan
E) Anadolu Notları

14. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Okura ilginç gelecek şeyleri anlatan gezi yazıları değerli olur.
B) Marco Polo, gezi yazısının ilk örneklerini veren gezginlerden biridir.
C) Sanatçıların birbirine edebî konularla ilgili yazdıkları mektuplara edebî mektup denir.
D) Cahit Sıtkı, mektuplarını Ziya’ya Mektuplar adlı kitapta toplamıştır.
E) Falih Rıfkı Atay, Kırk Yıl adlı eserinde Türkiye dışında gezip gördüğü yerlerle ilgili izlenimlerini anlatmıştır.

15. Aşağıda eserlerden hangisi anı türünde değildir?
A) Jurnaller
B) Çankaya
C) Zoraki Diplomat
D) Eğil Dağlar
E) Türk’ün Ateşle İmtihanı

16. Bakü’den kalkan otuz beş kişilik küçük bir uçakla başlayan yolculuğumuz, çok rahat geçiyor. Hazar denizinin doğu sahilindeki bir Kazak şehrine gidiyorum. Akşam, hava kararırken iniyoruz. Hemen bilet satılan bölüme geçiyorum. Buradan Çimkent’e gitmek için uçak arıyorum. Girişimim sonuç vermiyor, bilet işine bakan bir muhatap bulamıyorum. Şehre gitmeliyim. Birkaç taksiye otostop çeksem de hiçbiri durmuyor. Issız bir yer havaalanı. Hava da soğuk, yerler buzlu. Baktım insanlar bir otobüse biniyor, ben de binip şehre doğru yola çıkıyorum. Hava iyice kararıyor. Asya bozkırlarında hiçbir tanıdığım olmadığı Aktav’a doğru yol alan bir otobüsteyim. Şehre varında rastgele bir yerde iniyorum. Artık bu saatten sonra yapılacak tek iş, geceyi geçirecek bir otele gitmek.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisinde alınmış olabilir?
A) Günlük
B) Biyografi
C) Fıkra

D) Mektup
E) Gezi yazısı

17.I. Yazarlar, hatıralarını edebî bir metne dönüştürürken seçme ve ayıklama yapamaz.
II. Yazarların kaleme aldıkları hatıralardan, yazıldığı devrin sosyal ve siyasal hayatıyla ilgili ipuçları edinilebilir.
III. Edebî eserlerdeki kahramanlar, yazarın kendisi değil, edebî metne has kurmaca özellikler barındıran kişilerdir.
IV. Yazarlar, eserini oluştururken devrinin sosyal, siyasal, psikolojik olaylarından etkilenirler.
V. Yazar gerçekleri kendi sanat süzgecinden geçirmeden olduğu gibi aktarıyorsa o yazı edebî metin sayılmaz.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.            B) II.           C) III.           D)IV.        E)V.

18. Otobandan çıkar çıkmaz yolumuz dik bir dağ yamacına dayandı. Yol dar bir asfalttı. Yer yer çukurlar oluşmuştu yolda. Ancak manzaranın güzelliği yolun olumsuzluklarını siliyordu. Yolun iki yanında sıralanan çam ağaçları doyumsuz bir güzellik sunuyordu bize. Dağın bir görünüp bir kaybolan karlı doruğu bizi hem ürkütüyor hem meraklandırıyordu.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinde alınmış olabilir?
A) Röportaj

B) Fıkra
C) Deneme
D) Sohbet
E) Gezi yazısı

19. …, okuyucuya belirli bir edebiyat zevki vermenin yanında okuyucunun kültürel, düşünsel ve duygusal gelişimine katkıda bulunur. Okura başka coğrafyalar, ülkeler ile ilgili bilgi ve birikim verdiği için sevilen bir yazı türü olmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Masal

B) Hikâye
C) Makale
D) Gezi yazısı
E) Deneme

20. Bu dergide çıkan şiirleri okuyorum. Sanatı seven, sanata inanan birkaç genç toplanmış, bir şeyler yapmaya, bir şeyler meydana getirmeye çalışıyor. Deniyorlar kendilerini, arıyorlar, bocalıyorlar. Severim bu aramayı, bu bocalamayı, bir yeniliğin doğacağını gösterir. O muştu her zaman gerçekleşmez, bütün o arayanlar, bütün o bocalayanlar umduklarına varmadan susarlar, dağılırlar. Olsun. Bir zarar gelmez bundan. Ben onları izlemekten zevk alırım. Hatta el uzatırım onlara.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Makale

B) Fıkra
C) Deneme
D) Mektup
E) Hatıra

Edebiyatsultani.com

CEVAPLAR: 1.D, 2.B, 3.A, 4.E, 5.C, 6.A, 7.A, 8.A, 9.B, 10.B, 11.C, 12.E, 13.E, 14.E, 15.D, 16.E, 17.A, 18.E, 19.D, 20.C

yazi turleri test 7 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap