Testler

Yazı Türleri Test 8

YAZI TÜRLERİ TEST 8

1.Amacı değişik yerlerin doğal, turistik, tarihî vb. özelliklerini aktarmak olan yazı türüne ne denir?
A) Tiyatro

B) Anı
C) Gezi yazısı
D) Deneme
E) Biyografi

2.Çocukluğum tren istasyonuna yakın evlerde geçti. Babam makinist olduğundan, çocukluğumda trenlerin ve istasyonların büyük yeri vardır. Gördüğüm istasyonların kimi bodurumsu, kimi kavaklar gibi birbirlerinin sırtından sırıtan uzun dallı ağaçlarından, çeşmelerinden, bayrak direklerinden, makaslarından çok etkilendim. Telgraf direklerine tünemiş güvercinler, yol kenarında doygun doygun reni seyreden hayvanlar, özgür ve neşeli çocuklar süsler anılarımı. Öğretmenlerim benden resim yapmamı istediklerinde hemen bir istasyon yapardım doğal olarak.
Bu parça, dil ve yapı özellikleri göz önüne alındığında, hangi edebî türden alınmış olabilir?
A) Biyografi

B) Deneme
C) Makale
D) Anı
E) Gezi yazısı

3.… türünde gezip görülen yelerin tarihî, coğrafi, tabii ve sosyal özellikleri belirgin şekilde anlatılır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fıkra

B) Eleştiri
C) Hatıra
D) Deneme
E) Gezi yazısı

4.Bu yazılar üslup olarak sohbeti andırsa da aralarında önemli farklar vardır. Yazar, günlük olaylarla ilgili düşüncelerini bir gazete köşesinde, kısa, yoğun, nükteli ve serbest bir anlatımla aktarır.
Bu parçada tanıtılan edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme

B) Söyleşi
C) Makale
D) Hatıra
E) Fıkra

5.Şiir, hikâye, roman, resim, heykel, tiyatro gibi sanat veya düşünce eserinin zayıf ve güçlü yönlerini belirterek, iyi ve kötü durumlarını dikkate alarak o eserin gerçek değerini belirlemek için yazılan bir çeşit inceleme yazısıdır.
Bu parçada tanıtılan öğretici metin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme

B) Eleştiri
C) Makale
D) Anı
E) Gezi yazısı

6.… türünün amacı; herhangi bir konuda açıklama yapma, bir konuyu öğretme, eleştirme, tanıtmadır. Bundan dolayı genelde nesnellik ön plandadır. Açık, anlaşılır, ciddi bir dil kullanılır. Öğretici metinler olduğundan yazar tutarlı, tarafsız ve bilimsel bir üslup kullanır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki öğretici metin türlerinden hangisi getirilmelidir?
A) Deneme

B) Eleştiri
C) Makale
D) Fıkra
E) Biyografi

7.Günümüzün dünyasında çevre kirliliği, tüm gezegeni kaplayan boyutlara ulaşmış durumda. Dünyanın birçok bölgesinde insanlar, çevre felaketine karşı korumasız, nükleer tehdit ve radyasyondan habersiz bir yaşam sürmektedir. Bilim adamları ise bu olumsuzlukların devamı hâlinde dünyadaki tüm canlıların ciddi biçimde tehdit altında olduğunu vurguluyor.
Bu parça aşağıdaki öğretici metinlerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Sohbet

B) Hatıra
C) Makale
D) Anı
E) Eleştiri

8. Birincisinde yazarın okuyucuyla konuşuyormuş gibi bir anlatımı vardır. Diğerinde ise yazarın kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi bir anlatımı vardır.
Bu parçada tanıtılan edebî tür sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sohbet-deneme

B) Hatıra-sohbet
C) Deneme-sohbet
D) Roman-hikâye
E) Makale-deneme

9. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden biri değildir?
A) Şiir
B) Makale
C) Fıkra
D) Biyografi
E) Eleştiri

10. Sohbetle denemenin karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Sohbette nükteli sözlerden yararlanılır, denemede ise bilimsel bir dil kullanılır.
B) Sohbet yalın ve sade, deneme ise sanatlı bir anlatım tarzına sahiptir.
C) Sohbette yazar, okuyucusuyla; denemede ise kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi bir hava içindedir.
D) Sohbet tek bölümden; deneme ise giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.
E) Sohbette de denemede de ileri sürülen düşünce kanıtlanmaya çalışılır.

11.Zamanla Samanpazarı’ndan bana da bir bağlama aldık. Lakin okulda mandolin dersi vardı. Şu meşhur kültür ikilemiyle pek küçük yaştan tanışmış oldum. Evde bağlamayı mandolin gibi çalmakla, okulda mandolini bağlama gibi çalmakla suçlandım. Arabesk hayatım böyle başladı.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Mektup
B) Biyografi

C) Otobiyografi
D) Gezi yazısı

E) Fıkra

12
. Ortaokulu bitirdikten sonra eğitimime bir başka kentteki yatılı okulda devam ettim. Üniversiteyi de bir başka kentte okuduğum için ailemden ayrı kaldım. Üniversite yıllarında yoğun okumalarımız oldu. Edebiyat dergileri ile tanıştım ve ilk şiirlerimi öğrencilik yıllarımda yaygın dergilerden yayımlamaya başladım. Fakülteden mezun olduktan sonra Anadolu kentlerinden birinde öğretmenlik yapmaya başladım.

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Fıkra

B) Biyografi
C) Otobiyografi
D) Gezi yazısı
E) Günlük

13. Aşağıdakilerin hangisinde biyografi ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) İçeriklerine göre türlere ayrılır.
B) Yazarın kendisi tarafından kaleme alınır.
C) Anlatılanlar belgelerle desteklenir.
D) Belli bir dönemde yaşamış sanatçıların yaşam öyküsünün anlatıldığı türlerine dönem biyografisi adı verilir.
E) Yaşam öyküsü kronolojik olarak anlatılır.

14. 13.04.2019. Ağaç her gün meyve vermez. Konuşmayan ağaçlar da vardır. Ne dallarında çiçekler gülümser baharları, ne de çiçeklerinde arılar dolaşır. Konuşmayan ağaçlar da var. Zindanda söylenen şarkıyı kim dinler? Zindanda söylenen şarkı ölüm kokar, zincir kokar, küf kokar. Ölüm açacak kapısını bir sabah o zindanın, ardına kadar. Kuşlar gibi geçiyor günler önünden, cıvıldamıyor. Günler tren, günler mavi ufuklarda eriyen birer ümit. Kanatlarından yakalayamıyorsun kuşları. Tren sessiz gidiyor rüya ülkelerine.
Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir günlükten alınmıştır.

B) İçe dönük günlük özelliği ağır basmaktadır.
C) Devrik cümlelere yer verilmiştir.
D) Benzetme yapılmıştır.
E) Yazar, içinde bulunduğu çevreye duyduğu sevgisini dile getirmiştir.

15. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) “Bir Bilim Adamının Romanı” adlı eser, biyografik roman türünde yazılmıştır.
B) Günlüklerden hareketle yazarın kişiliğini, ruhsal durumunu belirlemek mümkündür.
C) Günlüklerde içten bir anlatım vardır.
D) Andre Gide ve Thomas Man, dışa dönük günlükler yazmışlardır.
E) Günlükler, süslü ve sanatlı bir dille yazılır.

16. Herhangi bir yazarın, bir şairin, bir düşünürün, bir sanatçının kendi yaşam öyküsünü belli bir sıraya göre, çeşitli yönleriyle anlattığı eserlerdir.
Bu parçada anlatılan edebiyat türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hatıra
B) Otobiyografi

C) Biyografi
D) Roman

E) Röportaj

17. İnsanlığa faydası dokunmuş ünlü sanatçıların, iş adamlarının, devlet adamlarının hayatını çeşitli yönleriyle ele alan eserlerdir. Bu eserde genellikle yapıtları ve yaşantılarıyla okurların ilgisini çekebilecek kişilerin yaşam öyküleri anlatılır. Bu eserleri yazanların hem bir tarihçi gibi nesnel hem de bir sanatçı gibi hünerli olması gerekir.
Bu parçada anlatılan edebiyat türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Roman

B) Biyografi
C) Otobiyografi
D) Hatıra
E) Röportaj

18. İkisi de bir hayatı anlatır. Birinde anlatılanlar günü gününe kaleme alınmış olup diğerinde ise akılda kalanlar kaleme alınır. Bu türler kişilerin özel yaşamlarını öğrenmemiz bakımından önemlidir.
Bu parçada anlatılan edebiyat türleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Gezi notu-biyografi

B) Biyografi-hatıra
C) Otobiyografi-hatıra
D) Günlük-hatıra
E) Günlük-biyografi

19. Ankara’da işim uzamıştı. İstanbul’a dönüş için aldığım biletimi değiştirmem gerekiyordu. Öğle arasında Sıhhiye’deki otobüs yazıhanesine gidip biletimi erteletmek için acele ediyordum. Kalabalıkta koşarak yazıhaneye ulaşmaya çabalarken çarpıştık yaşlı bir adamla. Sendeledi; elindeki büyük sepette bulunan tahta kaşıklar, maşalar yola saçıldı. Sanırım o da belediye zabıtasından kaçıyordu. Kısa süren şaşkınlıktan sonra adamın kalkmasına, yola saçılanları toplamasına yardımcı oldum.
Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yazının kaleme alındığı tarih belirtilmiştir.

B) Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.
C) Devrik cümleye yer verilmiştir.
D) Yalın ve akıcı bir anlatımı vardır.
E) Anı özellikleri görülmektedir.

20. İnsanlığa, vatana, millete faydası dokunmuş devlet adamlarının, ünlü sanatçıların, iş adamlarının hayat hikayelerini, belli bir sıraya göre, bir araştırmacı yazar tarafından kaleme alındığı yazı türüdür.
Bu parçada anlatılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hatıra
B) Otobiyografi

C) Biyografi
D) Röportaj

E) Günlük

CEVAPLAR
: 1.C, 2.D, 3.E, 4.E, 5.B, 6.C, 7.C, 8.A, 9.A, 10.C, 11.C, 12.C, 13.B, 14.E, 15.E, 16.B, 17.B, 18.D, 19.A, 20.C

yazi turleri test 8 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap